Er du sygeplejerske eller jordemoder og har du flair for teknik, kommunikation og det korte møde, så er føtalmedicins...

Indrykket: 6.10.2020

Region Syddanmark, Odense


I Føtalmedicinsk klinik søger vi en sonograf eller en der har lyst til at lære det føtalmedicinske speciale ved Gynækologisk Obstretrisk Afdeling D på OUH med gennemsnitlig arbejdstid på op til 37 timer, hvoraf de 28 timer er som sonograf i Føtalmedicinsk afsnit, og mulighed for de øvrige timer den øvrige del af afd. D afhængig af profil.

Føtalmedicinsk klinik er et afsnit med højt specialiserede funktioner inden for fosterdiagnostik. Vi modtager både gravide kvinder til screeningsundesøgelser:1. trimester-, 2. trimester - og vægt-skanninger og kvinder med komplicerede graviditeter til fosterdiagnostik. Afdelingen har landsfunktion for gravide, der venter et foster med misdannelser i thorax og eller gastroentestinalkanalen. Der er i dagligdagen et tæt samarbejde med afsnittets føtalmedicinske læger, hvilket giver unikke muligheder for faglig udvikling

Din hovedopgave bliver:

 • Varetage information om føtalmedicinske undersøgelser samt udføre termin- 1. trimester-, 2. trimester-, vægt-, og flowskanninger i graviditeten
 • Varetage omsorgen, plejen og information i forbindelse med fosterdiagnostiske undersøgelser
 • Varetage omsorgen, pleje og information til patienter med missede abortion
 • Oplæring og uddannelse af sygeplejersker, jordemødre, læger og studerende
 • Som sonograf skal man opnå teoretisk og praktisk certificering og man auditeres løbende

Vi kan tilbyde dig:

 • Grundig oplæring og uddannelse i føtalmedicinsk ultralyd af dygtige kollegaer
 • Støtte og opbakning til din læring fra både kollegaer og ledelse
 • Relevant teoretisk uddannelse
 • Høj faglighed og gode muligheder for faglig udvikling i et spændende speciale i konstant udvikling
 • Høj grad af selvstændighed
 • Travl, spændende arbejdsplads
 • Godt og udviklende samarbejde

Vi forventer, at du:

 • Har minimum 4 års klinisk erfaring som jordemoder eller sygeplejerske
 • Mestrer tværfagligt teamarbejde, med fokus på patienten
 • Kan arbejde selvstændigt, og kan strukturer og prioriterer egne opgaver
 • Har interesse og flair for det teknisk instrumentelle
 • Brænder for kortidskontakt og mester det hurtige møde med patienten
 • Har gode kommunikative kompetencer og kan lide at informere og vejlede patienter
 • Er fleksibel, motiveret for faglig udvikling og indstillet på at arbejde i et speciale med kontinuerlig udvikling.
 • Har lyst til samarbejde på tværs af faggrupper
 • Læser, taler og forstår engelsk på brugerniveau

Tiltrædelse:

Tiltrædelse den 1. januar 2021 eller efter aftale

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfrist den 4. november 2020

Dato for samtaler:

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 18. november

Hør mere om stillingen:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske i Føtalmedicinsk Klinik

Lene Brendstrup 3057 7014.

Løn og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelsesforhold: Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Sundhedskartellet og Regionens lønnings og takstnævn. Region Syddanmark anvender prøvetid. Ved ansættelse indhentes børneattest.

Ansøgning fremsendes via funktionen ”søg stillingen”.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Få mere at vide om din nye arbejdsplads på www.ouh.dk.

Arbejdstid: 37

Kontaktperson
Lene Brendstrup
Afdelingssygeplejerske

Ansøgningsfrist Onsdag den 04. november 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.