Neurokirurgisk sengeafsnit U1 søger 1 sygeplejerske til fast stilling pr. 01.12.2020

Indrykket: 8.10.2020

Region Syddanmark, Odense


En af vores kollegaer har søgt nye udfordringer. Derfor har du nu muligheden for at blive en del af vores velfungerende team på sengeafsnit U1, uanset om du har erfaring eller er nyuddannet sygeplejerske.
Sygeplejerskestillingen er en fast stilling på 37 timer. Kan aftales individuelt.

Stillingen kan være blandede vagter, fast aftenvagt eller nattevagt, som kan aftales nærmere. Stillingen ønskes besat pr. 01.12.20 eller snarest derefter.

Du skal forvente at arbejde 4 weekender på 12 uger, og derudover 2 ekstra weekender om året. Når muligt, kan man ønske at arbejde dag-nat eller dag-aften, alt efter hvad der bedst passer ind i privatlivet.

På U1 plejer og behandler vi både elektive og akutte patienter med klassiske

neurokirurgiske diagnoser, som indbefatter tumor cerebri, hovedtraumer, blødninger i

hjernen, samt forskellige karmisdannelser.

Indlæggelsesforløbene er vidt forskellige. Nogle forløb er korte postoperative, hvor patienten er selvhjulpen, og andre er længerevarende og mere komplekse. Fælles er dog, at du bliver en del af et spændende speciale, hvor hverdagen er uforudsigelig

og patientflowet stort. Der er plads til faglig sparring, og vi drager omsorg for hinanden i afsnittet.

Vi har i afsnittet en observationsstue med plads til 3 patienter. Patienterne på denne stue vil have behov for fast overvågning, men ikke invasiv monitorering. Stuen bemandes med personale hele døgnet, alle ugens syv dage. Derudover har vi 8 stationære neurokirurgiske sengepladser.

Vi søger derfor lige netop dig, som har interesse for det neurokirurgiske speciale, og som har lyst til at være med til at sikre vores patienter den bedst mulige pleje og behandling. Du vil arbejde både på observationsstuen og i resten af afsnittet, samt være med til at løse opgaver i vores ambulatorium.

Vores personalegruppe er kendetegnet ved at have fokus på høj faglighed, arbejdsglæde og fleksibilitet. Derudover er vi engagerede, og har et rigtigt godt samarbejde - både mono og tværfagligt.

Afsnittets værdigrundlag tager udgangspunkt i "Den gode Sygepleje", og vi har fokus på OUH's kodeks: "Patienten først, højeste faglighed samt helhed og ansvar".

Afsnit U1 er fysisk beliggende på 7. sal, hvor også Respirationscenter Syd’s ambulatorium samt deres Regionsfunktion er placeret.

I alle ferier sammenlukkes U1 med Universitetscenter for Rygkirurgi, som også er beliggende på 7. sal, og som derfor er en tæt samarbejdspartner.
Dette betyder, at vi har gode muligheder for sammenhængende ferie, og at ferieønsker videst muligt opfyldes.

Vi tilbyder:

 • En spændende og afvekslende hverdag, hvor der er mulighed for både at arbejde med den grundlæggende og specialiserede sygepleje, samt den rehabiliterende pleje
 • Stor indflydelse på egen arbejdstid, da vi har implementeret MIN TID
 • Individuelt oplæringsprogram og undervisning i det neurokirurgiske speciale på fastsatte dage i løbet af det første år
 • Mulighed for deltagelse i tværgående arbejdsgrupper, alt efter interesseområde.
 • Deltagelse i OUH`s nye fælles introduktionsprogram
 • En personalegruppe, der vil stå dig bi og gøre, hvad de kan, for at du vil falde til i afsnittet.

  Vi forventer, at vores nye kollega:

 • Er uddannet sygeplejerske med lyst til at udvikle sine kompetencer
 • Har måske erfaring fra andre specialer eller primær sektor. I hvert fald har du
  gå-på-mod, er venlig og imødekommende
 • Udstråler ro og kan lide at have mange bolde i luften
 • Er i stand til at arbejde både selvstændigt, men kan også indgå i et tæt samarbejde med kolleger
 • Er loyal og ærlig, og kender sit kompetenceområde
 • Har interesse i at deltage aktivt i afsnittets sygeplejefaglige udvikling, som bl.a. foregår via strategi- og forbedringstavler.

  Vi håber, at ovenstående har vakt din interesse og glæder os til at høre fra dig.

  Ved yderligere spørgsmål
  Er du meget velkommen til at ringe til afdelingssygeplejerske Mette Sys Larsen på tlf. 23 23 44 46 eller stedfortræder Maj-Britt Kildegaard på tlf. 65 41 25 11, eller evt. komme på besøg i afsnittet.

  Løn- og ansættelsesforhold:
  I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet, og er omfattet af aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse.

  Vi beder dig benytte linket nederst på siden, når du fremsender din ansøgning.

  Ansøgningsfristen er den 26.10.20.
  Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt den 28.10.20.

  Der vil ved ansættelse blive indhentet børneattest.


Arbejdstid: Fuld tid

Ansøgningsfrist Mandag den 26. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.