Afdelingssygeplejerske/radiograf til Strålebehandlingen på Onkologisk Afdeling R

Indrykket: 8.10.2020

Region Syddanmark, Odense


Vi er en flok engagerede og fagligt dygtige stråleterapeuter, der brændende ønsker sig en ny leder med stor interesse for personaleledelse


Vi arbejder i en højteknologisk afdeling. Det tekniske skal vi nok lære dig, så lad ikke det holde dig tilbage


- Kom endelig på besøg og se, hvordan vi arbejderVores kerneydelse er strålebehandling, og vi behandler dagligt 150-170 patienter med kræftsygdomme. Herudover varetager afsnittet også kemobehandling af patienter i strålebehandlingsforløb, har sondeambulatorie, lægeambulatorier samt selvstændige sygeplejerskeambulatorier.

Ud over afdelingssygeplejerskestillingen er der yderligere 2 fuldtidsnormeringer til ledelse. Disse deles for øjeblikket mellem 1 klinisk sygeplejespecialist, 1 teknisk specialist og 1 stedfortræder. Du vil få mulighed for at redefinere disse stillinger, så de tilpasses Nyt OUH.

Der venter en spændende ledelsesmæssig opgave for den rette ansøger

Du vil blive leder for en stor personalegruppe af stråleterapeuter, der består af 47 sygeplejersker og 6 radiografer, som alle er specialuddannede inden for stråleterapi samt 2 diætister Vi har et højt kompetenceniveau både sygeplejefagligt og teknisk og stort kollegialt sammenhold. Vi har en dynamisk og udfordrende hverdag i tæt tværfagligt samarbejde med blandt andet læger, fysikere og teknikere.

Vi arbejder med

 • konstant udvikling af og forskning i strålebehandling
 • ambulatoriestruktur med stadig større ansvar og selvstændighed for sygeplejerskerne
 • patientinddragelse
 • fælles beslutningstagen
 • app’en Mit Sygehus


Du får mulighed for at arbejde med

 • NytOUH
 • Den fremtidige ledelsesstruktur I Strålebehandlingen
 • Ændring af arbejdsgange
 • OUH og afd R’s ‘Strategi for Sygepleje’


Vi tilbyder

 • grundig introduktion til strålebehandling
 • mulighed for personlig og faglig udvikling
 • at blive del af en ledergruppe med et godt mono- og tværfagligt samarbejde
 • sparring med ledelseskolleger
 • ledelsesmæssig supervision


Vi forventer at du

 • har ledelseserfaring, og har lyst til at være personlig leder for en stor personalegruppe
 • har formaliseret lederuddannelse eller er indstillet på at tage det
 • kan bibeholde det gode arbejdsmiljø vi har i afsnittet
 • har overblik og gennemslagskraft og kan sikre rammer, retning og følgeskab i en tid med forandringer
 • har en åben og positiv tilgang til udfordringer
 • kan håndtere at være i et krydspres mellem drift og udvikling – mellem de forskellige faggrupper
 • kan trives og agere i et tværfagligt miljø på tværs af afsnit.
 • er en uddelegerende leder som stiller krav og giver mulighed for ansvar og spillerum.
 • har fokus på kompetenceudvikling og kompetencevedligeholdelse både hos den enkelte og personalegruppen som helhed.


Stråleterapierfaring er ikke et krav. Vi er 55 ansatte, som vil hjælpe og lære dig om strålebehandling.

Du kan finde
Funktionsbeskrivelse hér - eller kontakt [email protected]

Har dette vakt din interesse, så kom gerne og besøg os – kontakt stedfortræder Hanne Frigaard, tlf. 29796499, e-mail [email protected]

Yderligere spørgsmål kan stilles til Oversygeplejerske Merete Bech Poulsen tlf. 6541 2956, e-mail [email protected]

Ansøgningen skal
Indeholde en beskrivelse af dine visioner og mål for ledelsesarbejdet i et strålebehandlingsafsnit. Vedlægges CV med oplysninger om ansættelsesforhold og ledelsesmæssige kvalifikationer.
Stiles til Onkologisk Afdeling R, Oversygeplejerske Merete Bech Poulsen, Odense Universitetshospital, Sdr . Boulevard 29, 5000 Odense C.

Ansættelsesproceduren omfatter

 • En evt. to samtaler, den første er planlagt til den 6. november
 • Indhentning af referencer.
 • Medvirken af et rådgivende ansættelsesudvalg.
 • Region Syddanmark anvender 3 måneders prøvetid.

Ansættelse sker efter
gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet.

Arbejdstid: 37

Ansøgningsfrist Mandag den 02. november 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.