Sygeplejersker til FAM, Odense

Indrykket: 8.10.2020

Region Syddanmark, Odense


Vil du med i front?

Grib chancen og prøv at arbejde med den akutte sygepleje i en veldrevet FAM.

Vi har fået en opnormering pga Covid og søger derfor nye kolleger.

Fælles Akut Modtagelse FAM er indgangsport for næsten al akutbehandling på OUH. FAM er inddelt i zoner og patienterne fordeles i zoner efter hvilket speciale, de ved fremskudt triagering er vurderet til at tilhøre. Der arbejdes sammen på tværs af faggrupper i tidsstyrede forløb, hvor der inden for de første fire timer er lagt en plan for den enkelte patient.

Vi har speciallæger i front 24/7/365, så der er derfor god mulighed for mono- og tværfaglig sparring. Fordelene ved det er optimal patientbehandling med hurtig udredning, diagnostik og iværksættelse af behandling. Vi har gode faglige relationer til hinanden og vores mange samarbejdspartnere, hvilket understøtter den personlige og faglige udvikling hos den enkelte. Vi arbejder tæt sammen tværfagligt i koordinationen af det bedste forløb for patienterne i hele FAM og med afdelinger på OUH.

Vi lægger vægt på et trygt, sikkert og godt arbejdsmiljø, hvilket er nødvendigt, fordi vi aldrig ved, hvad dagen bringer. Vi har en arbejdsmiljøkoordinator, der sammen med tillidsrepræsentanter, AMIR og afdelingssygeplejersker arbejder med arbejdsmiljø, trivsel og sikkerhed.

Vi vægter udvikling, forskning og uddannelse meget højt i afdelingen og har ansat 8 kliniske sygeplejespecialister. Heraf er de 2 også uddannelsesansvarlige sygeplejersker og ansvarlige for gennemførelsen af det 2- årige introduktions -og uddannelsesprogram. Vores specialister arbejder halvdelen af deres arbejdstid i plejen, hvilket vi mener er helt afgørende for implementering af udvikling i afdelingen. I hverdagen er de med til at initiere udviklingen og vi afholder dagligt 10 faglige minutter, hvor vi sammen med personalet identificerer fremtidige udviklingsområder. Vores specialister arbejder halvdelen af deres tid i plejen, hvilket vi mener er helt afgørende for implementering af udvikling. Der er desuden ansat en ph.d. studerende i afdelingen, som er med til at understøtte forskningen i afdelingen.

Dine kolleger søger DIG som er:

  • modig og viljestærk
  • nysgerrig og interesseret i sygeplejen til akutte patienter
  • fleksibel
  • trofast
  • selvstændig og tør at tage ansvar
  • ikke er perfektionist eller bange for at lære af sine fejl
  • har en anerkendende tilgang og er lydhør
  • er ærlig både over for dig selv, dine kolleger og din leder
  • har ro til at udvikle dig i et tempo, som passer til dit faglige ståsted
  • er indstillet på at vi er vagttunge

Er du blevet nysgerrig på vores afdeling, så kom og besøg os! Du kan også ringe til afdelingssygeplejerskerne: Marianne Toft 2463 3367, Mette Rosdahl 2056 4641, Kristina Myrup 2382 4630 eller Louise Holm Hansen 2480 5103.

Alt det med småt:

Fælles Akutmodtagelse FAM er Danmarks største Akutmodtagelse og vi sætter national og international standard for patientbehandling og -pleje samt forskning i akutmedicin. Vores FAM er en del af et universitetshospital og vi stræber efter at højne standarden og at udvikle akutspecialet på højt akademisk niveau. Vi arbejder forsknings- og evidensbaseret og fungerer som et eksperimentarium for patientforløb og arbejdsgange på vej mod Nyt OUH. Vi samarbejder med forskningsenheder fra de kirurgiske specialer på OUH. FAM blev etableret i 2012 og vi har på 8 år formået at blive den førende akutmodtagelse med stor interesse og bevågenhed fra både ind- og udland. Se en lille film, hvor nogle af vores medarbejdere beskriver afdelingen

Ansøgningsfristen er mandag d. 26. oktober 2020. Vi afholder samtaler torsdag d. 29. oktober 2020

Løn i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings – og Takstnævn og Ledere på Sundhedskartellets område.

Region Syddanmark er en ansættelsesmyndighed. Vi anvender prøvetid

Det er en forudsætning for ansættelse, at vi kan indhente ren børneattest.

Arbejdstid: Fuld tid

Ansøgningsfrist Mandag den 26. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.