Aktiv Patientstøtte - Call Center Odense i Region Syddanmark søger tre sygeplejersker til spændende tidsbegrænsede st...

Indrykket: 8.10.2020

Region Syddanmark, Odense


Kan du motivere, vejlede og coache mennesker med kroniske sygdomme til bedre at håndtere livet med sygdom og navigere i det sammenhængende sundhedsvæsen? Vil du være med til at implementere et nyt koncept for coachingbaseret telefonstøtte? Så er du måske vores nye patientstøttesygeplejerske.

Vær med til at gøre en forskel! Vi søger erfarne sygeplejersker til en ny type indsats
I 2017 har de fem regioner i fællesskab igangsat et nationalt program, der afprøver om en telefonbaseret indsats kan øge udvalgte patienters livskvalitet, mestringsevne samt reducere indlæggelser. Her skal særligt uddannede sygeplejersker coache og vejlede sårbare kronisk syge patienter i et Aktiv patientstøtteforløb, der typisk strækker sig over 4 - 9 måneder gennem samtaler af ca. 15 minutters varighed med den samme sygeplejerske. Patientstøtten er et supplement til det øvrige sundhedsvæsen og som udgangspunkt uafhængig af diagnose og konkrete behandlings- eller rehabiliteringsforløb. Programmet kører foreløbig frem til udgangen af 2021.

Der er ansat Aktiv Patientstøtte-sygeplejersker i hele landet, og der er nu mere end 17.000 danskere, der enten er eller har været i et Aktiv Patientstøtte-forløb. Vi skal tilbyde indsatsen til endnu flere i det kommende års tid. Du kan læse mere om det nationale projekt på www.aktivpatientstoette.dk

Dine opgaver
Du vil indgå i et call center med andre sygeplejersker, hvor du har ansvaret for indsatsen til dine egne patienter. Du skal i samarbejde med patienten afklare dennes udfordringer og ønskede mål for indsatsen, og på nær et første indledende møde enten fysisk eller på video, foregår patientstøtte indsatsen over telefonen. Du skal forvente hele tiden at have ca. 55 individuelle patientforløb i gang.

Vi arbejder løbende med læring og udvikling, blandt andet med det formål at sikre, at indsatsen er ensartet og af høj kvalitet, både på tværs af enheden og blandt regionerne. Vi arbejder med udgangspunkt i data og dialoger. Du skal have lyst til at dele både de hårde data og dine egne erfaringer og udfordringer, samt bidrage i konstruktive og aktive dialoger og udviklingsfora med dine kolleger og ledere.
Da indsatsen baserer sig på telefondialoger mellem dig og patienten, skal du være interesseret i at arbejde med kommunikation og coaching som middel til at hjælpe patienten frem mod de mål, som I sammen identificerer.

Din profil
Du har flere års erfaring som sygeplejerske og har desuden:
- Erfaring med borger-/patientrådgivning og motiverende/støttende samtaler, gerne telefonisk
- God indsigt i sundheds- og omsorgsstrukturen på hospitaler, kommuner og i almen praksis
- Erfaring med at skabe et helhedsorienteret billede af patientens situation, hvor I sammen sætter mål for udviklingen
- Evner at arbejde selvstændigt og målorienteret samtidig med, at du kan indgå i og bidrage til den fælles opgaveløsning
- Mod på udvikling og løbende justeringer inden for projektets fastsatte rammer
- Erfaring med og interesse for at bruge IT-værktøjer, bl.a. til planlægning, dokumentation og søgeredskaber
- Kendskab til patienter med kroniske sygdomme og gerne multisygdom, og blik for det nære og sammenhængende borger-/patientforløb

Som person er du
- Imødekommende og med gode relationelle kompetencer
- God til at kommunikere omsorgsfuldt og professionelt
- Fagligt funderet i din opgaveløsning og i stand til at træffe selvstændige beslutninger
- Udviklingsorienteret med stor lyst til at bringe dig selv i spil på nye måder
- Nysgerrig og undersøgende både i forhold til din egen faglige praksis og i forhold til den fælles udvikling af indsatsen

Vi tilbyder
Vi tilbyder dig et kompetenceudviklingsforløb, som vil bestå af både teori og praksis. Du vil modtage undervisning og træning i det særligt udviklede Aktiv Patientstøtte-koncept og i at gennemføre coaching af patienten over telefonen. Du vil også blive undervist i de værktøjer, som stilles til rådighed i dit daglige arbejde og deltage i det interne supervisionsprogram, hvor dine dialogiske kompetencer vedligeholdes.

Din arbejdstid er hverdage i dagtiden. Vi har flekstid, men har faste dage og tidspunkter, hvor der er fremmøde i call centret. Du vil referere fagligt til teamleder og personalemæssigt til Innovationschefen på OUH.

Du må forvente transport til hele regionen i forbindelse med bl.a. indledende møder med patienterne.

Hvem er vi?
Klinisk Udvikling (KLU) er en af i alt fem stabsafdelinger på OUH, som understøtter de kliniske afdelinger, så de bedst muligt kan sætte patienten først: http://en.ouh.dk/patientpyramiden/. Klinisk Udvikling løser forskellige typer opgaver, som strækker sig fra den daglige opfølgning på kvaliteten af behandlinger til udviklingen af nye teknologiske hjælpemidler og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen.

Aktiv Patientstøtte er forankret i Innovationsenheden på OUH, som er systemejer for Aktiv Patientstøtte i Region Syddanmark. Der er etableret et Call Center på OUH og et Call Center på Kolding Sygehus.

I Region Syddanmark er vi p.t. 19 sygeplejersker, der arbejder med Aktiv Patientstøtte. Vi er ambitiøse og løfter i flok for at sikre, at Call Centrene opfylder aktivitetsmål samt tilbyder en meningsfuld indsats, som gør en forskel for patienten.

Trivsel og udvikling
KLU lægger vægt på at opmuntre medarbejderne til at komme med forslag til, hvordan vi kan optimere arbejdsgange, styrke samarbejdet eller forbedre den enkeltes trivsel og udviklingsmuligheder. Samarbejdet foregår i et miljø præget af tillid, respekt, ordentlighed og en god omgangstone.

Om OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus
OUH er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 7,1 mia. kr., ca. 100.000 årlige indlæggelser og over 1 mio. ambulante besøg. Hospitalet beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø.

OUH er det fynske sygehus, men modtager samtidig patienter fra hele regionen. Det giver et optageområde, der dækker ca. 1,2 mio. borgere. Derudover behandler hospitalet patienter fra hele landet med behov for specialiseret behandling inden for en række områder.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingerne er på 37 timer/uge med start 1. januar 2021 og de løber frem til den 31. december 2021. Hvis resultaterne i programmet er positive, forventes indsatsen at fortsætte.
Ansættelse og aflønning efter kvalifikationer og overenskomst med Danske Regioner og den relevante fagorganisation.

Dit fysiske arbejdssted bliver Odense Universitetshospital i Odense.
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte innovationschef Tessa Lind Gjødesen på tlf. 2916 0324 / [email protected] eller teamleder Ida Bhanderi på tlf. 2330 5577 / [email protected]

Ansøgningsfrist og samtaler
Der er ansøgningsfrist den 1. november 2020 og første ansættelsessamtale afvikles den 18. november 2020. Der afholdes muligvis anden ansættelsessamtale.

Arbejdstid: 37

Ansøgningsfrist Søndag den 01. november 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.