Sygeplejerske/social- og sundhedsassisten søges til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Indrykket: 9.10.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Psykiatrisk sygepleje

Har du lyst til at arbejde tværfagligt og tværsektorielt med unge i overgange, så har du lige nu muligheden for at søge en fast stilling i Børne- og Ungdomspsykiatriens mobilteam

Vi søger en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent til 37 timer fordelt på dagvagter og enkelte aftenvagter i hverdagene samt aftenvagt ca. en weekend om måneden.

Mobilteamet er en af Børne- og Ungdomspsykiatriensudekørende indsatser med fokus på at undgå uhensigtsmæssige genindlæggelser samt støtte i overgangen fra indlæggelse til eget hjem/botilbud og ved planlagte indlæggelser.

Mobilteamet er tilgængeligt alle ugens 7 dage både dag, aften og weekend frem til kl. 22.00.

Overordnet set er der tale om en støttende foranstaltning, der skal sikre den tilstrækkelige stabilitet, så udredning og behandling bliver mulig.

Dine kvalifikationer:

Som medarbejder i Mobilteamet kommer du til at koordinere opgaver i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Det er derfor en fordel, at du har nogle års erfaring fra psykiatrien.

Du arbejder ud fra en anerkendende, understøttende og udviklingsorienteret tilgang.

Du har gode kommunikative evner i skrift og tale og lægger stor vægt på at skabe samarbejdsrelationer internt såvel som eksternt.

Du forstår at formidle og vidensdele på en naturlig/tilpasset og let tilgængelig måde til andre fagprofessionelle samt til forældre, børn og unge.

Det er en forudsætning, at du har kørekort.

Opgaver i teamet:

  • Forebyggelse af tvangsindlæggelser
  • Udarbejdelse af hændelsesanalyser og følgeskab til den enkelte patient ved implementering af koordinationsplaner (dette i samarbejde med bo-institutionen)
  • At styrke samarbejdet på tværs af sektorer, således at patienten oplever, at hans/hendes forløb er sammenhængende og koordineret på tværs af sektorer
  • Medvirker til at øge viden og indsigt på tværs af sektorerne
  • Arbejder med at forebygge og reducere bæltefiksering og fastholdelser i Børne- og Ungdomspsykiatrien

Vi tilbyder:

Stor selvstændighed i arbejdet med mulighed for, og forventning om faglig sparring og opbakning i arbejdet med patienter, familier og samarbejdspartnere.

Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring de unge, deres familier og øvrige netværk.

Kollegial sparring og supervision.

God introduktion til opgaverne med både føl–mulighed og mentorordning.

Løn og ansættelsesforhold:

Sker i henhold til overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd/FOA og Regionernes Lønnings- og takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse, hvilket betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige forventninger til dit lønniveau.

Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på tre måneder.

Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at Børne- og Ungdomspsykiatri Odense er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfrist er den 12.11.2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 18.11.2020

Tiltrædelse den 01.01.2021

Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Funktionsleder Rikke Rævsgård Hansen på tlf. 24675023 eller

teamkoordinator Jim Schoubo Scherning på tlf. 99 44 86 64.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Arbejdstid: 37 t/u

Kontaktperson
Rikke Rævsgaard Hansen
Funktionsleder

Ansøgningsfrist Torsdag den 12. november 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.