Sygeplejerske til Ortopædkirurgisk Ambulatorium O/Dagkirurgi OLAV - OUH

Indrykket: 15.10.2020

Region Syddanmark, Odense


Nyt år – nyt job


I forbindelse med opnormering, søger vi pr 1. januar 2021 en basissygeplejersker 37/uge.


Vi søger en kollega, der ligesom vi, brænder for at yde en sygepleje af høj faglig kvalitet i en afdeling med mange spændende opgaver.


Personalet er fælles mellem O-ambulatoriet og Dagkirurgi OLAV.


I ambulatoriet modtager vi ortopædkirurgiske patienter til forundersøgelser og efterbehandling.


I Dagkirurgi OLAV varetager vi den præ- og postoperative sygepleje (inklusiv opvågningsfunktionen) til patienter fra ortopædkirurgisk -, abdominalkirurgisk- og urologisk afdeling.Vi arbejder meget selvstændigt, hvorfor erfaring er en fordel, men ikke en forudsætning. Vi forventer du gennem din viden har lyst til at bidrage til den løbende udvikling.


Du kommer til at arbejde i en afdeling med et godt læringsmiljø. Vi sørger for, at du får en god oplæring og introduktion, bl.a. gennem mentorordning. Du får nogle engagerede og kompetente kolleger, der prioriterer vidensdeling og udvikling højt i hverdagen.


Vi værner om et godt arbejdsmiljø, hvor åbenhed, dialog, ros, uddelegering og tillid til hinanden, er nogle af nøgleordene.Stillingen indebærer dagtjeneste i O-amb/OLAV og hver 3. weekend (fredag-søndag) i dag- eller aftenvagt i sengeafsnit O2 eller O3.


Sengeafsnit O2 har speciale i traume- og håndkirurgi og sengeafsnit O3 har speciale i hofte- og infektionskirurgi.Yderligere oplysninger:
Afdelingssygeplejerske Gerda Kruse-Andersen tlf: 6541 2262 / 28919700 0 eller teamleder Louise Korsgaard, O-ambulatoriet, tlf: 6541 2262 eller teamleder Laura Andersen, Dagkirurgi OLAV tlf: 65413700.


Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse. Det er derfor vigtigt, at medsende en fuldstændig oversigt over uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring samt dokumentation for erhvervserfaring og uddannelse.
Hvis du kommer fra et ansættelsesforhold udenfor Region Syddanmark, vil der være 3 måneders prøvetid.


Ved ansættelsen indhentes referencer så du bedes angive referencer eller medbringe disse ved evt. ansættelsessamtale.


Afdelingens TR er sygeplejerske Trine Eg Kruse som du er velkommen til at kontakte på tlf.: 2442 5527


Ansøgningsfrist: 19. november 2020


Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. november 2020.


Vi glæder os til at høre fra dig :-)Arbejdstid: 37

Ansøgningsfrist Torsdag den 19. november 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.