Vil du være med til at uddanne vores fremtidige kollegaer, og brænder du for vejledning og det relationelle arbejde m...

Indrykket: 15.10.2020

Region Syddanmark, Odense


Vil du være med til at uddanne vores fremtidige kollegaer, og brænder du for vejledning og det relationelle arbejde med studerende og elever, så er du måske vores nye kliniske vejleder.

På Lungemedicinsk afdeling J1 er vi dedikeret til vores patienter, vores uddannelsessøgende og til hinanden. Vi vægter uddannelse af elever og sygeplejestuderende højt, og vi prioriterer at der er rammer og personaleressourcer til de uddannelsessøgende.

Vi arbejder målrettet med at vores fremtidige kolleger bliver klædt bedst muligt på til at kunne håndtere vores komplekse lungesygepleje, og vi arbejder altid på at kunne rekruttere vores uddannelsessøgende.

Vi arbejder hele tiden med, at sikre det gode læringsmiljø for både uddannelsessøgende, såvel som for vores personale. Vi tager afsæt i vores eget afsnit, men lærer også på tværs af øvrige afsnit i afdeling J, FAM og tværkollegialt med læring via vores fysioterapeuter, ergoterapeuter og farmaceuter.

Der arbejdes kontinuerligt med at skabe strukturerede refleksionsforløb (PBL) for vores elever og studerende i samarbejde med vejledere fra hele afdeling J.

I dit arbejde som klinisk vejleder og sygeplejerske vil du indgå i et stærkt tværfagligt samarbejde omkring alle vores patientforløb, og du vil kunne tilegne dig kompetencer på både generalist- og specialistniveau inden for vores lungemedicinske speciale.

Vi har stort fokus på inddragelse af patient og pårørende som vores sygeplejefaglige referenceramme, og vi arbejder med at implementere den nye sygeplejestrategi 2020 – 2023 og har mange andre spændende bolde i luften på vej mod NYT OUH.

En stor faglig stolthed, arbejdsglæde, humor og konstant faglig udvikling er med til at skabe og stimulere det gode arbejdsmiljø. Vi er fælles om at tage ansvar for egen såvel som for kollegaers trivsel og arbejdsmiljø. Det forventes at man aktivt deltager i, at vores fælles arbejdsplads udvikles og at man som medarbejder leverer det optimale, inden for de rammer, der er os givet.

Hvem er du:

 • Har erfaring med medicinsk sygepleje – gerne lungemedicin
 • Har pædagogisk erfaring og kompetencer
 • Kan fungere i en travl og til tider presset hverdag
 • Er bevidst om egen betydning som rollemodel og kulturbærer for kommende og nuværende kollegaer
 • Bidrager til løbende og konstruktiv feedback til såvel kollegaer som uddannelsessøgende
 • Kan identificere læringspotentiale og læringsmuligheder samt sætte disse i spil i den daglige praksis.
 • Kan arbejde struktureret med læringsplaner.
 • Er rummelig og anerkendende over for de forskelligheder de uddannelsessøgende byder.

Hvad kan vi tilbyde:

 • Først fremmest får du mulighed for at blive en del af et dynamisk og udviklingsorienteret speciale hvor det mono – og tværfaglige samarbejde er unikt.
 • Vi tilbyder dig en stilling på 37 timer om ugen. Du skal have aften- og nattevagter i reduceret antal og arbejde hver 4. weekend.
 • Du får mulighed for at være med til at forme og præge afdelingens studiemiljø for at sikre, at de uddannelsessøgende får de bedst mulige rammer for deres studie.
 • Der er mulighed for faglig og personlig udvikling i et godt tværfagligt miljø.
 • Du vil som nyansat i afdelingen blive tilknyttet en mentor som følger dig og dit introduktionsprogram. Du vil blive introduceret til afsnittet, specialet og til studiemiljøet.
 • Du kommer til at arbejde sammen med den kliniske vejleder i ambulatoriet og de 2 praktikvejleder til SSA som er ansat i J1. Vi har 1., 2 og 6. semester studerende i sengeafsnittet og 2.+ 4. semester studerende i ambulatorier, og vi har 3. praktik SSA elever i sengeafsnittet.

Hvem er vi?
Lungemedicinsk Afdeling J kendetegnes ved at være en effektiv og udviklingsorienteret afdeling. Afdelingen er præget af et stærkt mono- og tværfagligt engagement, der præges af faglig stolthed, hvor patienten og dennes forløb sættes først. Vi vægter fællesskabet og fælles løsninger på tværs af afdelingen, hvor vi sammen lykkes med kerneopgaven.

Vores kerneopgave er:
”At samarbejde tværfagligt om at skabe det bedste patientoplevede forløb gennem høj faglighed, fleksibilitet og medinddragelse”

Lungemedicinsk Afdeling J er et regionalt og lokalt center for højt specialiseret behandling af forskellige kategorier af lungemedicinske sygdomme. Afdelingens målgruppe af patienter er: Akut udredning for Lungecancer, Avanceret behandling af astma og allergi, Interstitielle Lungesygdomme, Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL) og Tuberkulose. Samlet består afdelingen af sengeafsnit J1, et ambulatorium, en telemedicinsk enhed og en forskningsenhed.

Beskrivelse af Sengeafsnit J1:
Sengeafsnittet har 11 senge, hvor den overvejende del af patienterne indlægges akut via Fælles Akut Modtagelse, FAM. Der er et tæt dagligt samarbejde med læger, fysio- og ergoterapeuter, lægesekretær, serviceassistenter, ambulatoriet, FAM, Intensiv og andre samarbejdende afdelinger. Sengeafsnittet ledes tværfagligt af afdelingssygeplejersken og funktionsansvarlig læge.

Sengeafsnit J1 rummer akut, grundlæggende, kompleks samt pallierende sygepleje. Vi kan have en uforudsigelig hverdag, hvor patienternes tilstand på kort tid kan forandres fra stabil til kritisk.

I sengeafsnit J1 er der patienter med eksempelvis:

 • Kronisk Obstruktiv Lungelidelse og astma
 • Interstitielle lungesygdomme - behandling med højt iltflow
 • Lungetransplanterede og udredning til lungetransplantation
 • Infektioner i lungerne - empyem, abscesser, svære pneumonier og tuberkulose
 • Cancer i lungerne - udredning, komplikationer og palliation
 • Pneumothorax og drænbehandling
 • Lungeødem
 • Kronisk iltmangel og/eller kuldioxidophobning - behandling med NIV
 • Komplekse konkurrerende sygdomme


Vi er en afdeling med et dygtigt, imødekommende og motiveret personale bestående af en bred vifte af erfarent og nyuddannet personale (sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter

Vi har fokus på den gode ansættelse, fastholdelse og rekruttering. Vi har bl.a. udviklet en mentorordning til nyansat personale og har senest arbejdet med uddannelsesstillinger. Der arbejdes kontinuerligt med sygeplejefaglig udvikling med bl.a. ugentlige faglige sygeplejekonferencer, mono- og tværfaglig undervisning, strategi for sygeplejen, kompetenceprofiler og meget andet.

Kvalifikationskrav:

 • Uddannet sygeplejerske.
 • Klinisk vejleder uddannelse eller villig til at erhverve sig denne.
 • Gerne erfaring med klinisk uddannelse af elever / studerende
 • Pædagogiske kompetencer i forhold til læringsprocesser og læringsstile samt formidling
 • Lyst til at arbejde med uddannelsessøgende.


Hvis du har spørgsmål:
Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Pia Ringkvist på tlf.: 2349 6378 eller via mail: [email protected] for yderligere infomation.
Pia viser dig gerne rundt i sengeafsnittet og tager en uformel snak, såfremt du ønsker dette.
Du kan tilgå funktionsbeskrivelse for klinisk vejleder her

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst.

Der vil være en prøvetid på 3 måneder, hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark. Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig, kan du læse nærmere om her.

Ansøgningsfrist: tirsdag d. 24. November 2020
Ansættelsessamtale forventes afholdt torsdag d. 26. november 2020
Tiltrædelse pr. 1. januar 2021 eller efter aftale.

Arbejdstid: 37 timer

Ansøgningsfrist Tirsdag den 24. november 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.