Anderledes sygepleje med fokus på dialog og kommunikation – er det noget for digP

Indrykket: 9.11.2020

Region Syddanmark, Odense


Hotelsygeplejerske og dialogkoordinator i Patient- og Pårørendeservice, Odense Universitetshospital, 37 timer ugentligt

Hvem er vi?

Patient- og Pårørendeservice er en afdeling på OUH, der er etableret gennem en fusion af Informationerne i Odense, Svendborg og Nyborg, Kørselskontoret og Patienthotellet med afdelingschefen som øverste ansvarlige. I afdelingen arbejder vi efter OUH kodeks "Patienten først". Kerneopgaven for Patient.- og Pårørendeservice er således at se enhver given situation med patientens øjne og konstruktivt vurdere, hvorvidt noget kan gøres bedre.

Hotelsygeplejersken/ dialogkoordinatoren er ansat i hotelreceptionen med reference til afdelingschefen. Jobbet er et job for den udviklingsorienterede sygeplejerske, der ønsker at arbejde med sygeplejen på en anderledes måde. Som hotelsygeplejerske og dialogkoordinator skal du kunne motiveres af administrative og kommunikative opgaver. Du skal have lyst til samarbejde på tværs af OUH, hvor både patienten først, men også understøttelse af de kliniske afdelinger, er i fokus.

Som hotelsygeplejerske har du vagter i hotelreceptionen i både dag og aften/nattetimer. Her administrerer du booking, ind- og ud check, modtager patienter og pårørende og varetager patientsikkerheden for hotellets boende patienter. Som dialogkoordinator arbejder du i dagtiden og bemander et henvendelsessted for patienter og pårørende i forhallen på OUH. Her er dialog i centrum, og som dialogkoordinator har du enten som opgave at hjælpe patienten /den pårørende bedst muligt videre i systemet eller modtage feedback, som der kan drages læring af på OUH. Funktionen skal udvikles kontinuerligt frem mod Nyt OUH.

Hvad ønsker vi af dig?

 • Vi ønsker, at du er uddannet sygeplejerske og har flere års klinisk erfaring fra et eller flere områder
 • Vi forventer, at du er interesseret i en stilling, hvor opgaverne primært er administrative og kommunikative, og hvor de kliniske opgaver er få og oftest sker akut
 • Er serviceminded og kundeorienteret og kan se enhver given situation med patientens øjne og konstruktivt vurdere, hvorvidt noget kan gøres bedre
 • Er kommunikativ stærk med gode IT- og sprogkundskaber
 • Har lyst til udvikling, kan tage initiativ til forbedring og udvikling af dialogkoordinatorfunktionen samt øvrige patienten først initiativer
 • Kan lide at arbejde selvstændigt, da flere vagter er solovagter
 • Har et lyttende og empatisk væsen
 • Kan bevare roen og overblikket i travle situationer
 • Kan fungere i positivt, tværfagligt samspil med ledergruppe, sekretærer og øvrige samarbejdspartnere
 • Kan leve op til OUH's bærende værdier: Ordentlighed i det vi siger og gør, vækst i fagligheden og rum til fornyelse og begejstring
 • Kan acceptere under introduktion og opstart i stillingen at gå fra at være ekspert til at blive ’novice’

Hvilke opgaver skal du varetage?

 • Varetage patientsikkerheden døgnet rundt og bl.a. kunne vurdere hjælp til patienter i akutte situationer
 • Yde støtte og omsorg til hotelpatienter og pårørende
 • Koordinering med serviceassistenterne omkring rengøringen
 • Udføre receptionsarbejde og korrekt booking i relation til gæsternes individuelle behov
 • Planlægge og koordinere værelsesfordeling ved gæsters ankomst og afrejse
 • Indgå i dialog med patienter og pårørende, være en lyttende og neutral støtte og kunne uddrage læring og forbedringsinitiativer til gavn for hele OUH
 • Påtage dig tovholderfunktionen for en eller flere opgaver
 • Tage initiativ til relevant kontakt med hospitalets afdelinger via kontaktpersonordningen
 • Indgå i interne og evt. eksterne arbejdsgrupper om udvikling og forbedring
 • Fastholde og udvikle serviceniveau og kvalitet i egen funktion

Vi tilbyder?

 • Grundig og målrettet introduktion
 • Løbende sparring med mentor under oplæring
 • En spændende hverdag med mange forskellige udfordringer
 • En anderledes måde at arbejde som sygeplejerske på
 • Gode kolleger og godt tværfagligt samarbejde
 • Udviklingsmuligheder i en afdeling, som stadig skal formes frem mod Nyt OUH

Vi er 10 sygeplejersker, der i gennemsnit arbejder hver 3. weekend. Vi dækker 24 timer i døgnet, 365 dage om året med fire forskellige mødetider i dagvagterne samt aftenvagter med rådighed fra vagtværelse om natten. Som fuldtidsansat har du gennemsnitligt en aften/nattevagt om ugen (15.00 – 07.15). Du får med ansættelse hos os stor indflydelse på din egen vagtplan, da vi benytter os af ønskeplan (Min tid).

Løn og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet, DSR og Danske Regioner.

Din ansøgning

Sendes via link i dette jobopslag.

Bemærk, at ansøgningsfristen er d. 11.12.20

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 18.12.20.

Tiltrædelsesdato er 01.02.2021.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til:

Afdelingschef Yvonne Roholdt, Tlf.: 23 83 40 06 eller [email protected]

Arbejdstid: 37 timer

Kontaktperson
Yvonne Roholdt
Afdelingschef

Ansøgningsfrist Fredag den 11. december 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.