S søger sjov, sjælelig, sandfærdig, selskabelig, sej Sygeplejerske.

Indrykket: 9.11.2020

Region Syddanmark, Odense


”Lyder det som noget for dig?

Så er du nok mega sej.

Vi har brug for DIG i vores afdeling

Vi har humor, fagligt fokus og udvikling.

Vi er også med på den digitale bølge

Med Cetrea, digital vision og mobil som følge.

Er du ung eller gammel, erfaren eller nyuddannet

Kommer du fra byen eller landet.

Det betyder ingenting, hos os er vi blandet.

Vi vil yde sygepleje af høj kvalitet til vores patienter

Til det har vi brug for dig, så lad vær og gem dig.

Med større fokus på mentor og sparring gør vi vort bedste

Vi mangler dig, til det at teste.

Vil du være med til at gøre en forskel for sårbare, unge og ældre

Så er det hos os du skal meld´ dig.”

Hvem er vi?

Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S består af et sengeafsnit, et lægeambulatorium, et sygepleje dagafsnit og et endoskopiafsnit, samt et sekretariat. Der ud over FLASH, som er et eliteforskningscenter inden for leversygdomme. Det gastroenterologiske speciale er bredt, og noget af det du vil støde på er sygdomme som levercirrose, chrons, colitis ulcerosa, ulcus og patienter, der får parenteral ernæring.

Der rundt regnet 43 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat i S1. Dagene ligner aldrig hinanden, hverken med patientsammensætningen eller opgaver. Som sygeplejerske vil du opleve, at dine kompetencer spænder vidt: Fra den psykiske omsorg til den terminale, til den unge med nyopdaget colitis. Du vil derfor skulle favne mange forskellige patientkategorier inden for det medicinske gastroenterologiske speciale, og være interesseret i og have mod på at komme i berøring med mange sygdomme og behandlingsmuligheder.

Hverdagen på afdeling S1.

På S1 har vi gruppepleje. Personalet arbejder i mindre grupper og yder sygepleje til hver deres gruppe patienter. Hver gruppe ledes af en gruppeleder, der vurderer patienternes plejebehov og tildeler gruppens medlemmer patienter, som er afstemt efter patientens behov og personalets kompetencer. Afdelingen er delt op i 4 grupper, hvoraf gruppe 4 er tilhørende på 1. sal i sengeslangen MCS. Afdelingen har endvidere en semiintensiv stue med bløderpatienter, der kommer direkte fra FAM.

Det er forskelligt hvilken gruppe man er i, men vi tilstræber kontinuitet, til gavn for både patienter og personale. En-to gange i løbet af dagen er der ”stop”-møder hvor alle samles og får en status på hvordan det går i grupperne, så vi sikrer, at alle er med og får hjælp ved behov. Der er et stort fokus på ernæring i afdelingen og på tværfagligt samarbejde med bl.a. fysioterapeut og diætist. Opgaver i løbet af dagen kan være:

 • Medicingivning
 • Stuegang
 • Grundlæggende sygepleje
 • Samtaler med patienter og pårørende
 • Gøre klar til undersøgelser og følge op herpå
 • Udskrivelser
 • Modtage akutte/elektive patienter
 • Dokumentation
 • Sparring med kollegaer

.. og meget mere.

Hvem er du?

Vi søger en sygeplejerske, som har lyst til at indgå i vores team af engagerede sygeplejersker og assistenter, og som har lyst til at sætte fokus på og yde grundlæggende sygepleje af høj kvalitet til den medicinske gastroenterologiske patient. Da patientklientellet er meget forskelligt er det ikke altid muligt at planlægge hele dagen, og du skal derfor være omstillingsparat.

Vi forventer at:

 • Du er engageret og har en positiv tilgang til forandringer
 • Du vil bidrage til at udvikle og gøre afdelingens sygepleje endnu bedre
 • Du er motiveret for at lære nyt
 • Du er reflekterende og ikke bange for at stille spørgsmål, være undrende
 • Du kan lide at have travlt og at have mange bolde i luften
 • Du kan være medansvarlig for egen faglig og personlig udvikling, for at holde dig ajour og for tilegnelse af ny viden, samt bidrage til andres.

Hvad kan du forvente:

 • Introduktionsprogram
 • Mentorordning
 • Spændende speciale med masser af udfordringer
 • Onsdagsundervisning
 • Evidensbaseret praksis (EBP) en gang om måneden med udgangspunkt i personalets behov
 • Gode kollegaer og højt humør
 • Skønne patienter
 • Et spændende og alsidigt speciale
 • Mulighed for kompetenceudvikling.
 • Stort fokus på digitale løsninger i projektet Digital vision
 • En afdeling der arbejder hen imod at sikre og udvikle sygeplejen på OUH til gavn for vores patienter, blandt andet ved at have fokus på postgraduat kursus og digitale løsninger.

Har du lyst til at høre mere eller møde nogle af dine (måske) kommende kollegaer, så klik på linket herunder, hvor der er en lille video fra vores afsnit:

https://youtu.be/DDVO6pjwhXk

Du er også velkommen til at kontakte Afdelingssygeplejerske Camilla Hommel Thiel tlf. 30690155 eller Oversygeplejerske Louise Vestring tlf. 21572646

Ansøgningsfrist 18. december, samtaler afholdes i d. 21. december.

Stillingen er omfattet af ny Løndannelse, og at løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Regionerne Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet.

Arbejdstid: 37

Kontaktperson
Camilla Hommel Thiel
Afdelingssygeplejerske
30690155

Ansøgningsfrist Fredag den 18. december 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.