Lejre Kommune søger sundhedsfaglig demenskoordinator i Centerstab Sundhed og Udvi...

Indrykket: 13.11.2020

Lejre Kommune, Midt-og Vestsjælland

Kan du skabe tillid og formidle hvorfor det er vigtigt, at være aktiv i egen livssituation? Ser du altid ressourcerne i det enkelte menneske? Er din faglighed tydelig og oversat til borgerens behov så I mødes ligeværdigt? Så har du allerede nogle af de evner og værdier vi søger.

Om jobbet og Vores Sted – der findes et sted hvor vi tør gå nye veje


Vi søger en kollega til Trine, 30 timer ugentlig pr. 1. januar 2020 eller snarest efter aftale.
Kerneopgaven i funktionen som demenskoordinator er, at vi - i samspil med borgeren og pårørende - finder ressourcer til at skabe forandring og forbedring i egen livskvalitet. Målet er, at den enkelte borger og pårørende bliver i stand til, at mestre de udfordringer med mindst mulig indgriben, som opleves i livet - både fysisk, psykisk og socialt med diagnosen demens.

Centerstaben Sundhed og Udvikling tilbyder en arbejdsplads med engagerede og kompetente kollegaer. Vi arbejder tværfagligt og har et godt og fleksibelt arbejdsmiljø.
Du vil indgå i et samarbejde med 1 anden demenskoordinator, sundhedsrådgivere, demensambassadører på plejecentre og i hjemmepleje, visitatorer og kollegaer i dagcentre.

Din funktion vil i samarbejde med Trine særligt være

 • At koordinere indsatsen for demensramte og deres pårørende i Lejre Kommune
 • At rådgive og vejlede i forbindelse med magtanvendelse, fremtidsfuldmagter og værgemålsansøgninger
 • At rådgive, vejlede og undervise borgere med demens, pårørende, personale og andre fagpersoner og frivillige om demenssygdomme
 • Aktivt at understøtte udarbejdelsen af handlingsorienterede socialpædagogiske handleplaner tæt på personalet og borgerne
 • At igangsætte og være tovholder i pårørendegrupper og støttegrupper for borgere med demens

Om dig


 • Du er sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut og har relevant teoretisk demensuddannelse på diplomniveau fra Metropol eller tilsvarende niveau.

Vi ønsker os en kollega der med stærk faglighed viden og erfaring kan:

 • Arbejde med demensramte og deres familier
 • Vejlede og formidle viden til kollegaer og pårørende
 • Er empatisk og har en anerkendende tilgang til borgere og kolleger
 • Bevare overblik og kan bidrage positivt og konstruktivt i et miljø med forandringer
 • Samarbejde på tværs af fag og organisation med politisk tæft
 • Skabe løbende udvikling og kvalitetssikring af vores tilbud

Om os – du bliver en del af en aktiv stab og en del af udviklingen af det nære sundhedsvæsen


Du bliver en del af centerstaben Sundhed og Udvikling organiseret i Center for Velfærd & Omsorg. Det er et sted med stærkt fællesskab med mange fagligheder og god trivsel. Sammen med andre sundhedsrådgivere og demenskonsulenter, udviklingskonsulenter, udviklings- og kvalitetssygeplejersker, uddannelseskoordinator, IT-projektleder, administrative medarbejdere og en leder, arbejder vi hver dag på at give den bedste understøtning og udvikling i samarbejdet på tværs af CVO, som leder til de bedste indsatser hos borgere i Lejre Kommune. Vi arbejder målrettet med social kapital - vi kender vores kerneopgave og ved at det kræver samarbejde, baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed.

Lejre Kommune er et sted med plads til gode ideer. Vi nytænker livet på landet og er tæt på byen. Et sted med fællesskaber. Både for vores borgere og for hinanden på arbejdspladsen. Her er borgere, politikere og embedsmænd tæt på hinanden. Vi bygger den moderne landsby med kvalitet i centrum. Er det et sted, du har lyst til at arbejde?

Løn og ansættelse


Stillingen er ledig pr. 1. januar 2020 eller snarest efter aftale. Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst og reglerne omkring ny løn. Stillingen er på 30 timer ugentlig.

Der holdes samtaler mandag d. 14. december.

Der kan først forventes svar efter ansættelsesprocessen – det vil sige i uge 52 .

Vi ser frem til at høre fra dig.

Yderligere oplysninger


Har du spørgsmål omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder Alice Ordrup Nielsen på tlf. nr. 2936 7132 eller Demenskoordinator Trine Ehlers Andersen

Der er ansøgningsfrist for stillingen den 7. december 2020 kl. 12:00.

Arbejdssted vil være Bøgebakken 1, 4320 Lejre.

Kontaktoplysninger Få yderligere info og kontakt på Lejre Kommune's hjemmeside: klik her......
Lejre Kommune er et fællesskab af 49 små byer og landsbyer. Her bor i alt ca. 28.000 mennesker, og stadig flere kommer til. Som kommune arbejder vi for at skabe det gode liv på landet, nu og for fremtidige generationer. Det handler om at tænke naturen ind i alt, hvad vi laver. At finde løsningerne i fællesskab og fællesskaber, og at skabe frirum, hvor borgere, foreninger og virksomheder kan udfolde sig.

Vi har i alt omkring 2000 medarbejdere, som arbejder for at skabe velfærd i et nært samarbejde med alle dem, som indsatsen har betydning for.

Det er derfor, vi kalder Lejre Kommune for Vores Sted.

Læs mere om Lejre Kommune på www.lejre.dk.