Ambitiøs sygeplejerske med stort overblik

Indrykket: 16.11.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Hæmatologi
Kræftsygepleje

Ambitiøs sygeplejerske med stort overblik
Hæmatologisk afdeling X søger nu endnu en engageret og dygtig sygeplejerske til vores ambulatorium X4. I ambulatoriet behandler vi patienter med leukæmi, lymfe- og knoglemarvskræft samt godartede blodsygdomme. Personalet er delt op i tre teams, der er opdelt efter diagnoser, men som går på tværs ved behov.
Stillingen er ledig pr. 1. februar 2021 eller snarest muligt.

Vil du gerne bruge alle facetter af din sygepleje?
Vi har brug for dig, der brænder for at skabe sammenhæng i de forskellige patientforløb. Du trives med den grundlæggende sygepleje, men søger også en hverdag, hvor du bruger især den akutte og pallierende del af dit fag. Til tider vil du opleve at skulle kaste dig ud i detektivarbejde sammen med dine kolleger, når du skal finde den bedste behandling for en kompleks patient. I den forbindelse er det vigtigt, at du også nyder at dykke ned i teorien og få den viden, der kommer de hæmatologiske patienter til gode. Vores patienter er tilknyttet afdelingen i lang tid, og derfor får du som sygeplejerske et tæt forhold til dem. Det er en givende relation, som kræver noget særligt af dig – både fagligt og personligt. Det er essentielt, at du aldrig giver slip på hverken patienter eller pårørende, før det komplette forløb er tilrettelagt, og både patienter og pårørende er velinformerede.

Du lærer sengeafsnittene at kende
Ved siden af din hverdag i ambulatoriet får du også et nært kendskab til vores to sengeafdelinger, X1 og X2. Er du ny i det hæmatologiske speciale, starter du med oplæring i sengeafsnittene i de første måneder af din ansættelse. Senere får du weekendvagter i sengeafsnittene hver 5. uge. Det er vigtigt for din overordnede forståelse for patientforløbene, at du ved, hvordan tingene foregår i hele afdelingen, ikke kun i ambulatoriet.

Du er aldrig alene
Som ny sygeplejerske på Hæmatologisk afdeling er du aldrig alene. Uanset om du er erfaren eller nyuddannet, får du et skræddersyet uddannelsesprogram, så du bliver klædt godt på til opgaven.

Du får også:

  • Mulighed for efteruddannelse, hvor du kommer tilbage til afdelingen, når du har afsluttet din uddannelse
  • Mulighed for at deltage i afdelingens mange tværfaglige arbejdsgrupper
  • En spændende hverdag, hvor du varetager kemoterapi, transfusioner og anden medicinsk behandling
  • Fast arbejdstid på 32- 37 timer ugentligt med weekendvagt i sengeafsnit hver 5. uge.

Vores værdier
Vores afdeling er bundet sammen af et særligt værdifællesskab. Vi har for nyligt defineret de fire mest fremtrædende værdier - passer de til dig?

Vi arbejder sammen
På Hæmatologisk afdeling har vi et helt unikt sammenhold, der går på tværs af faggrænser og afsnit. Sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, diætister og hospitalspræst arbejder sammen som en enhed for patienternes bedste. Vi har faste tværfaglige konferencer, hvor vi sammen planlægger den bedste behandling for de enkelte patienter, og vi har forskellige tværfaglige arbejdsgrupper, der arbejder målrettet med alt fra ernæring til patient- og pårørendeinddragelse. Afdelingen er præget af en flad struktur, hvor alle kan byde ind med nye input.

Vi tager ansvar
Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, og det er dybt indgroet i vores kultur, at vi handler hurtigt for at løse problemer og på at lære af vores fejl. Afdelingen er præget af ordentlighed og af en fællesskabsfølelse, som betyder, at vi tager ansvar for patienter og pårørende, men også for at vi alle lever op til afdelingens værdier.

Vi tænker nyt
Vi er hele tiden på vej nye steder hen, og det kan du se, når du kommer her. Vi har startet netværket Livskræften til unge patienter med arrangementer i en særlig opholdsstue, og vi har indrettet målrettede patientstuer på sengeafsnittene til delirøse patienter. Vi har en meget aktiv forskningsenhed, hvorfor du vil se projektsygeplejersker, der indsamler data på afsnittene. Vores hjemmeenhed arbejder løbende med patient empowerment – fx i form af hjemmekemo med CADD-pumper.

Vi skaber stemning
Det kollegiale sammenhold er i særklasse hos os. Når du starter, vil du møde en personalegruppe, der tager imod dig med åbne arme. Hos os tager vi hånd om hinanden, og den gode stemning kan mærkes af patienterne, som ofte beder os om at åbne dørene til deres stuer, så de kan høre os grine sammen. Vi har en stor fælles julefrokost og en juletræsfest, hvor man kan tage familien med. I januar holder vi nytårskur, og vi har to fælles årlige temadage. Mange af os laver også ting sammen i fritiden.

Læs mere om afdelingen her:

Værdibogen for afdeling X

Se afdelingens LindkedIn-profil
Se afdelingens Facebook-profil
Se og hør medarbejdere udtale sig om det at være ansat på afdeling X på Youtube

Virksomhedsgrundlaget afd. X

Kompetenceprofil for sygeplejersker afd. X

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem DSR og Regionernes lønnings- og takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse.

Vil du vide mere?
Så kontakt meget gerne afdelingssygeplejerske Majken Boesgaard Rasmussen tlf. 24 25 70 30 eller majken[email protected] Du er også meget velkommen til at besøge ambulatoriet og få en kop kaffe.
Send din ansøgning via linket på siden

Ansøgningsfrist er til d. 10.12.2020. Samtaler forventes afholdt d. 15. og 16.12.20.

Arbejdstid: 37 timer

Ansøgningsfrist Torsdag den 10. december 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.