Børnebibliotekar med flair for litteratur, leg og læring søges til biblioteker og fælle...

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 6.7.2020

Lejre Kommune, Midt-og Vestsjælland

Lejre Bibliotek & Arkiv har gennem de senere år gennemgået en transformation, hvor børnebiblioteket har fået en mere fremtrædende plads, og vi søger derfor en børnebibliotekar, der kan formidle litteraturen til det enkelte barn, der kan aktivere børnene og deres voksne i biblioteksrummet og som kan opbygge samarbejder på tværs.

Gennem legen og litteraturen arbejder vi på Lejre Bibliotek & Arkiv med viden og børnekultur som udgangspunkt for børnenes læring.

Om jobbet


Med base i det nyindrettede børnebibliotek i Kr. Hyllinge skal du sammen med resten af personalet indgå i og være med til at opbygge nye bibliotekssamarbejder med institutioner, dagplejer og skoler på tværs af hele kommunen. Udgangspunktet her er bl.a. arbejdet med fortællinger som inspiration til læselyst for børn i alle aldre.

Vi ønsker en børnebibliotekar, der:

 • Elsker at betjene børn og deres forældre.
 • Brænder for at levendegøre litteraturen på børnebibliotekerne i Kr. Hyllinge, Hvalsø, Gevninge, Osted og Lejre.
 • Tager læsningen ud af de vante rammer.
 • Ser fordele ved at arbejde sammen med institutioner og dagplejer, samt skoler i Lejre Kommune.
 • Forstår at indgå i relevante samarbejder med Dronten og børnekulturpakkerne.
 • Bidrager til læselysten i arbejdet omkring De Frivillige Læseheste.
 • Finder samarbejde med arkivet om skole- og læringsforløb.
 • Bringer sin faglighed i spil på nye måder, digitale såvel som analoge

Med dette job tilbyder vi desuden:

 • 37 timers børnebiblioteksarbejde
 • Stort fagligt ansvar
 • Et godt og stærkt kollegaskab
 • Store og små udviklingsprojekter
 • En arbejdsplads i forandring
 • Fantastiske borgere
 • Biblioteker og fællesskab

Om dig


Vi har nogle ønsker og nogle forventninger til dig, men vi er også åbne for at du kommer med noget, vi ikke vidste, vi havde brug for. Vi glæder os til at høre, hvilket potentiale du ser i vores børnebibliotek, og hvad du ønsker at bidrage med?

Vi forventer, at du:

 • Vil arbejde med litteratur, leg og læring, der hvor det rigtig gør en forskel.
 • Kender til og kan arbejde i bibliotekssystemet Cicero, herunder materialevalg mv.
 • Kan indtage scenen og fortælle en historie.
 • Kan læse højt for børn i alle aldre.
 • Kan skabe rum for leg og drama.
 • Kan inddrage det lokale fællesskab.
 • Ikke er bange for det digitale element af formidlingen

Om os


Vi er på Lejre Bibliotek & Arkiv en lille organisation, der arbejder for at give borgerne de bedste oplevelser på fem forskellige biblioteker. Ambitionerne er store og vores omdrejningspunkt er det lokale fællesskab og den kommunale strategi, Vores Sted.

Vi er ikke blege for at kaste os ud i nye måder at løse opgaverne på - digitale såvel som analoge - og vi er hele tiden nysgerrige på at afprøve formidlingstiltag, der er med til at bringe vores brugere tættere på os og hinanden.

Vi har flere frivillige tilknyttet huset og har stor tiltro til at tæt og nær borgerdialog, i kombination med stærk faglighed, skaber de bedste resultater.

Det er altså vigtigt for os, at du vil noget med dit daglige biblioteksarbejde, og at du kan skabe det i fællesskab med andre.

Lejre Bibliotek & Arkiv består af fem biblioteker og et arkiv. Under overskriften biblioteker og fællesskaber arbejder vi målrettet med at skabe plads til deltagelse og rum for fortælling og viden.

Bibliotekerne er placeret i henholdsvis Gevninge, Hvalsø, Kr. Hyllinge, Osted og på stationen i Lejre. Biblioteket i Kr. Hyllinge fungerer som hovedbibliotek og driftsstation for vores samling.

I starten af 2019 indrettede vi børnebiblioteket i Kr. Hyllinge ud fra helt nye formidlingsgreb, hvor leg, fortælling og drama står tydeligt frem. Et levende og litterært mødested i børnehøjde.

I foråret 2019 genåbnede vi Biblioteket på Lejre Station som lokalt bibliotek og samlingssted. Et sted, hvor alle bøgernes forsider står fremme i samspil med den digitale formidling, og hvor de lokale brugere finder fælles samtale og plads til hinanden i biblioteksrummet.

I efteråret 2019 indgik vi et samarbejde med Byudvikling Hvalsø om at etablere et byens hus centralt i biblioteket i Hvalsø. Et mødested for frivillige og engagerede borgere, der - i samspil med Bibliotek & Arkiv – bidrager til videreudvikling af Kulturstrøget og livet i Musik- og Billedskolen, i sportshallen og på Hvalsø Skole på den anden side af vejen.

I 2020 er der initiativer på tegnebrættet for bibliotekerne i både Osted og Gevninge. Osted Bibliotek er placeret på den lokale folkeskole og tæt ved hallen og idrætslivet. Her arbejdes der konkret på et kulturelt kombi-bibliotek med PLC og musik- og billedskole. I Gevninge ligger biblioteket op af det lokale medborgerhus, hvor forskellige mulige profiler er i udvikling.

Vi arbejder også med de digitale fællesskaber og arrangementer og er til stede på vores hjemmeside lejrebib.dk, samt Facebook og Instagram.

Betjening og værtsskab


Alle fem biblioteker fungerer fra januar 2020 som selvbetjente, åbne biblioteker, fra kl 6 morgen til 22 aften, alle ugens dage.

Der er bemandet betjening på to biblioteker dagligt. Bemandede åbningstider er: mandag til torsdag 14-18, fredag 14-16, lørdag 10-13. Telefontid: Hverdage 9-17 (fredag 9-16).

Vi skemalægger med tre-ugers-turnus med lørdagsvagt hver 3. lørdag og ca. to vagter ugentligt.

En betjeningsvagt varer fra kl. 12-18, lørdag kl. 9-13, hvor man også besvarer telefon og mail.

Der kan forekomme aften- og weekendarbejde i forbindelse med værtsskab ved arrangementer. Der vil være ekstra vagter ved ferie og sygdom.

Arkivet er placeret i Hvalsø og har åbent for betjening torsdag 15-18 og efter aftale. Betjening varetages her af vores Koordinator for Arkiv og Frivillighed.

Løn og ansættelse


Stillingen er på 37 timer/ugentligt. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst og aflønnes efter kvalifikationer.

Stillingen forventes besat fra 1. oktober 2020. Forud for ansættelse vil Lejre Kommune indhente børneattest.

Vi indkalder til samtale, efter ansøgningsfristen er udløbet. Vi holder første samtalerunde 17. og 18. august. Anden samtalerunde følger 24. august.

Yderligere oplysninger


Har du spørgsmål omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Bibliotek & Arkiv Lunde Ljungberg på tlf. nr. 2946 5582.

Der er ansøgningsfrist for stillingen den 12. august 2020 kl. 23:59.

Arbejdssted vil være Bygaden 51, 4070 Kirke Hyllinge.
Lejre Kommune er et fællesskab af 49 små byer og landsbyer. Her bor i alt ca. 28.000 mennesker, og stadig flere kommer til. Som kommune arbejder vi for at skabe det gode liv på landet, nu og for fremtidige generationer. Det handler om at tænke naturen ind i alt, hvad vi laver. At finde løsningerne i fællesskab og fællesskaber, og at skabe frirum, hvor borgere, foreninger og virksomheder kan udfolde sig.

Vi har i alt omkring 2000 medarbejdere, som arbejder for at skabe velfærd i et nært samarbejde med alle dem, som indsatsen har betydning for.

Det er derfor, vi kalder Lejre Kommune for Vores Sted.

Læs mere om Lejre Kommune på www.lejre.dk.