Underviser til Psykomotorikuddannelsen

Indrykket: 29.6.2020

VIA University College, Randers C

VIA University College, Psykomotorikuddannelsen i Randers søger en adjunkt eller lektor med ansættelse på 28 timer om ugen fra 1. oktober 2020. Ansættelsesgraden kan på sigt stige, såfremt uddannelsen får yderligere SPS vejledningsopgaver.

DINE OPGAVER

  • Undervisning inden for de psykomotoriske områder, særligt psykomotorisk behandling.
  • Udvikling, planlægning og gennemførelse af undervisningsaktiviteter generelt, vejledning og eksamination.
  • Deltagelse i udvikling og koordinering af uddannelsens tilrettelæggelse, samt evaluering og kvalitetssikring i samarbejde med kolleger
  • Deltagelse i udviklings- og innovationsaktiviteter

DINE KOMPETENCER
Vi forventer, at du har:
  • En uddannelse som psykomotorisk terapeut eller afspændingspædagog
  • Har en masteruddannelse eller kandidatuddannelse – eller er indstillet på at erhverve dig en sådan
  • Erfaring med psykomotorisk praksis bredt set, herunder erfaring med psykomotorisk behandling.
  • Stærke it kompetencer
  • Kan arbejde selvstændigt i forhold til de mangeartede opgaver og relationer, man indgår i som underviser


VI TILBYDER
Vi er en lille uddannelse med 8 fastansatte undervisere, en akademisk medarbejder, leder samt ca. 16-18 timelærere. Uddannelsen er under løbende udvikling, hvilket blandt andet fordrer samarbejde og koordinering med andre undervisere, samt giver mulighed for faglig udvikling, sparring og udfordring. Uddannelsen optager 2 gange 25 studerende hvert år. Vi samarbejder med kolleger i VIA UC samt med Psykomotorikuddannelsen i Hillerød, ligesom vi har en del internationale samarbejdspartnere. Uddannelsen holder til på Campus Randers sammen med pædagoguddannelsen, læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen. Uddannelsen er kendetegnet ved at have dygtigt og engageret personale, der sætter pris på et uhøjtideligt og personligt miljø og omgangsform.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.

Hovedarbejdssted er Campus Randers, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland. Ansøgningsfrist: 16. august 2020. Ansættelsessamtaler afholdes/forventes afholdt i uge 34/35.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du er meget velkommen til at kontakte uddannelsesleder Helle Brok på tlf. 87 55 25 60 eller [email protected] (træffes uge 33).

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link:
https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.


Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos VIA University College...
VIA University College er en af Danmarks seks professionshøjskoler.

Professionshøjskolerne udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. I Region Midtjylland er professionsuddannelserne samlet i VIA University College.

Vi uddanner lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere og mange flere.