Lærer til Vordingborg Ungdomsskole og 10. Klasse

Indrykket: 3.7.2020

Vordingborg Kommune, Vordingborg

Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse søger lærer til STU

Vi søger en lærer i en fast stilling på fuld tid, til vores team der arbejder med STU og specialtilbud.
Her har vi samlet 15-20 elever, som vi underviser på små hold og nogle gange individuelt, afhængigt af elevernes behov. Eleverne er i tre målgrupper.
Du vil blive en del af et team hvor du får 7 kolleger, der er pædagogmedhjælper, pædagoger og lærere som samarbejder om elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og læring. Vores elever er visiteret ind i et af følgende tre tilbud:
  • MK-Klassen der er vores specialtilbud, hvor vi har grundskoleelever fra 7. til 10. klassetrin med generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder og behov for et forudsigeligt og struktureret undervisningsmiljø.
  • STU MK der har særligt fokus på udvikling af den unges kommunikative kompetencer og de almene færdigheder, der er vigtige for at kunne opnå selvstændighed og aktiv deltagelse i et voksenliv.
  • STU FAG & ERHVERV der har særligt fokus på udvikling af den unges erhvervskompetencer gennem praktikker og brobygning og, hvis muligt gennemføres elementer af ordinære uddannelsesforløb. Målet er at den unge opnår selvstændighed og aktiv deltagelse i et voksenliv samt evt. senere beskæftigelse.


Overordnet for vores faglige undervisning i de almene skolefag står livsmestring gennem arbejdet med ’dagligdagskompetence’ og ’omverdenskompetence’ som to overskrifter. Det betyder at vi arbejder med primært matematik, dansk-, engelsk- og samfundsfaglige kompetencer og færdigheds- og vidensmål. Dette for at give eleverne mulighed for at kunne klare en almindelig hverdag med kundskaber inden for f.eks. brugslæsning, samfundsforståelse og brugsmatematik.
Når vi arbejder fagligt, er det altid i elevernes zone for nærmeste udvikling og med mål for øje, der gør at både de professionelle og den unge ved, hvor vi er på vej hen. Vi arbejder med, at eleverne kan øve de faglige færdigheder gennem praktikker og praktisk arbejde og med tæt guidning fra de voksne omkring eleven. OG der er både fokus på at vedligeholde og anvende allerede opnåede kompetencer samt at bygge ovenpå og udvikle elevens faglige færdigheder.

Du kan læse mere om vores skole og om hvad vi vil med vores elever og hvordan vi vil på hjemmesiden: https://vordingborg.dk/ungdomsskolen-og-10-klasse
Du er meget velkommen til at fortælle om, hvilke af vores fag du er særligt interesseret i, og hvordan du vil gribe undervisningen an.

Om dig:
  • Du er uddannet lærer og gerne med linjefag i enten dansk, engelsk eller matematik.
  • Du kan lide at være opdateret på viden om didaktik, indlæring og diagnoser og, du er dygtig til at omsætte det til praksis.
  • Du er velforberedt, og du trives i tæt samarbejde med dine kolleger.
  • Du er god til at undervise projektorienteret og måske også gennem praktisk arbejde ude og inde.
  • Du har måske erfaring og uddannelse inden for området.
  • Du har de menneskelige og professionelle kompetencer til at gøre en forskel for netop vores elever.


Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse er en organisation med fritidsundervisning, ungdomsklubber og SSP i hele Vordingborg Kommune og med STU, Heltidsundervisning med tre klasser og 10. Klasse beliggende i Vordingborg by.
Du vil blive en del af et selvstyrende team, som hos os er det vigtigste omdrejningspunkt, for elevernes læring.

Yderligere oplysninger: Viceinspektør Morten Brandt 20 34 84 51
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Vordingborg Kommune indhenter straffeattest og børneattest i forbindelse med ansættelse.

Tiltrædelse: 1. oktober 2020

Ansøgningsfrist 10. august 2020
Samtaler afholdes 19. august 2020
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Vordingborg Kommune...
Ansøgningsfrist Mandag den 10. august 2020
Vordingborg Kommune ligger en times kørsel fra København med bil eller tog. Her kan du bo og arbejde nær skov og strand og alligevel være tæt på de mange gode indkøbsmuligheder og kulturelle tilbud i vores byer og købstæder. Vi har ca. 46.000 indbyggere og 4.000 medarbejdere, som i tråd med vores vision 2030 arbejder på at gøre Vordingborg Kommune til ”storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv”.