Lærerstilling til Heltidsbuddets mellemtrin på Mølleholmskolen

Indrykket: 24.7.2020

Høje-Taastrup Kommune, Taastrup

  • Vaskeægte deltid på 23 timer.

Har du en passion for at arbejde læringsorienteret med unge med kognitive udfordringer? Har du stærke kompetencer for samarbejde i mange faggrupper og er du vild med ”den første læsning”? Så bliv en del af vores heltidstilbud og vær med til at:
  • Skabe undervisning og læring i øjenhøjde.
  • Knække koderne til at udvikle unges kompetencer.
  • Være medskaber af en struktureret hverdag ud fra elevens færdigheder.
  • Skabe kreativ danskundervisning på mange læringsflader.

Vær med til at skabe kreative aktiviteter med et velfungerende team
Du bliver en del af et dedikeret medarbejderteam på mellemtrinnet, der arbejder med børn i alderen fra 9-14 år. Teamet er godt fasttømret og består af 1 matematiklærer og 2 specialpædagoger, som arbejder læringsorienteret i bred forstand. Vi er pædagogisk kreativt tænkende, hvilket de aktiviteter vi laver med børnene i dagligdagen tydeligt afspejler.

Du ser muligheder for læring i alle sammenhænge
Du er bl.a. en dygtig danskunderviser, der ved at eleverne udvikler sig når fagene præsenteres i mange former. Du er bevidst om at det først og fremmest skal være trygt, rart og sjovt at gå i skole.

Du ved, at det er den gode relation mellem lærer, pædagog og eleverne imellem, der er en forudsætning for lysten til at gå i skole. Dine relationelle kompetencer er din store force, og du evner at rumme og vise forståelse for den enkelte. Du formår at aflæse elevernes reaktionsmønstre både i og forud for mulige komplicerede situationer.

Dit høje ambitionsniveau er din drivkraft
Du er fagligt stærk og har viden om forskellige læringsstile. Du er knivskarp til at tage initiativ og arbejde selvstændigt, ligesom du kan samarbejde og følge dine kollegers initiativ. Du ved at det bedste miljø for børnene skabes ved en fælles indsats.

Vi sætter en dyd i høj faglighed og gode samarbejder
Vær med til at stå på tæer i et fagligt sparringsfællesskab, hvor vi hver især bidrager med vores styrker og fagligheder. Vi er nysgerrige, åbne og reflekterer over vores praksis - sammen skaber vi pædagogisk udvikling i velkvalificerede sparringsfællesskaber.

Du bliver en del af et hus, der arbejder med det narrative i praksis – både i forhold til forældre, elever og hinanden. Det tværfaglige og netværksskabende miljø er en vigtig del af vores fundament, og vi ser forældresamarbejder som en styrke. Ligesom os har du en anerkendende og positive tilgang til både elever og kolleger, hvilket skaber grobund for gode samarbejder.

Hos os er der rig mulighed for at videreudvikle sin fagidentitet
Du får velkvalificeret sparring fra PPR-psykologer og fra din pædagogisk leder – og vi prioriterer fast supervision i huset. Vi har fokus på at være i udvikling og få faglige inputs. Eksempelvis skal vi i huset på kursus i Karlstadmodellen kort efter din opstart og har senere på året temadag med Bo Hejlskov.

Bliv en del af Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen
Heltidstilbuddet er et specialundervisningstilbud for børn og unge med kognitive udfordringer, ofte med autismespektrumforstyrrelser, ADHD og Tourettelignende adfærd. Vi er efter sommerferien opnormeret til 48 børn og unge i alderen 6-18 år, hvor flertallet af børnene er fysisk selvhjulpne og har et aktivt verbalt sprog – dog sjældent alderssvarende.

Undervisningen og socialpædagogiske aktiviteter er flettet sammen over hele dagen, hvor lærere og pædagoger arbejder tæt sammen omkring det enkelte barns udvikling af de skolefaglige, personlige og sociale kompetencer.

Ansøgningsfristen er søndag d. 16. august 2020
Ansøgning, CV, og anden relevant dokumentation skal sendes elektronisk.

Yderligere oplysninger
Stillingen er på 23 timer/ugen med tiltrædelse snarest muligt og senest pr 1. oktober 2020.
Arbejdstiden fordeles således, at du som udgangspunkt har tre faste skemalagte dage, en skemafri dag og en dag, hvor der kan forekomme møder.

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst samt principperne i Ny Løn. I forbindelse med ansættelse, indhentes der børne- og straffeattester samt referencer fra tidligere ansættelser.

Hvis du vil vide mere eller har lyst til at besøge os, er du velkommen til at kontakte leder Dorte Ørbæk på + 45 20 14 90 34. Du kan også læse mere om Mølleholmskolen og Heltidstilbuddet på vores hjemmeside.
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Høje-Taastrup Kommune...
Ansøgningsfrist Søndag den 16. august 2020
Høje-Taastrup Kommune er en af hovedstadsområdets største kommuner med gode trafikale forbindelser ad motorveje og med regionale tog, Intercity og S-tog.

Udvikling af nye områder planlægges som centrale, positive katalysatorer for hele kommunens fremtidig udvikling. Der er fokus på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed, hvor vi er på forkant med nye tendenser inden for fremtidens boligformer og naturområder.