Annonce

Vikarstilling: ZBC’s Handelsgymnasium i Næstved søger gymnasielærer til fransk og design (barselsvikariat)

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt.

Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

ZBC, Vikar - Næstved

ZBC’s Handelsgymnasium i Næstved søger gymnasielærer til fransk og design (barselsvikariat)


Til ansættelse snarest muligt og frem til 30. marts 2023, søger vi en ny kollega, der kan varetage undervisning i fagene fransk og design. Der er tale om et barselsvikariat, med 50 % ansættelse pr. fag.

Handelsgymnasiet i Næstved er en del af erhvervsgymnasiet på ZBC (hhx og htx), som er Sjællands største gymnasium. Vi er et erhvervsgymnasium, hvilket betyder, at vi i høj grad kobler teori og praksis sammen. Det gør vi blandt andet gennem en tæt kontakt til erhvervslivet. Vi bruger teorier til at analysere virkeligheden og give bud på, hvordan vi løser realistiske problemer og opgaver - i virksomhederne og i samfundet som helhed.

På Handelsgymnasiet i Næstved er vi 45 medarbejdere og ca. 600 elever. Vi har et tæt samarbejde mellem ledelse, lærere og elever, og en kultur, hvor vi i gensidig respekt fremmer engagement, studiemiljø og den gode arbejdsplads.

Vi har et stærkt fokus på studiemiljø, dannelse og faglighed, og vi opnår tilfredsstillende resultater målt på elevernes karakterniveau ved eksamen.

Vores elever skal blive så dygtige, som de kan, og de skal opleve, at hvert eneste minut i deres uddannelse er vigtigt.

Vi engagerer os aktivt i det omgivne samfund, med flere samarbejdsaftaler, hvor målet er at relatere vores høje faglige undervisningsniveau til praksisnære og virkelighedsorienterede cases.

Hvad kvalificerer dig til jobbet?

 • For at kunne undervise i fransk eller design i den gymnasiale fagrække på gymnasialt niveau, skal du have en relevant kandidatuddannelse.
 • Du kan være en kandidat med en masse erfaring, som du har lyst til at dele med vores elever, eller du kan være næsten nyuddannet med stor lyst til at dele ud af din faglighed på en måde, så vores elever kan spejle sig i din tilgang til faget.
 • Det vigtigste er, at du har lyst til at undervise og har lyst til at indgå i såvel faglige som sociale relationer med eleverne.

Vi forventer derudover, at du:

 • Er fagligt stærk og har mod på at indgå i tværfaglige samarbejde med kollegerne.
 • Har lyst til at undervise unge, se dem udvikle sig og opnå det bedste de kan.
 • Har lyst til at bidrage til den løbende udvikling af uddannelsen sammen med dine kolleger.
 • Er interesseret i de faglige/pædagogiske udfordringer som gymnasielærerjobbet indebærer, såsom udviklingsaktiviteter, studieture, sociale arrangementer, engagement i elevernes liv og trivsel.

Har du lyst til dette, kan vi tilbyde:

 • En spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads med stærke relationer til grundskolen, det omgivende samfund og de videregående uddannelser.
 • En arbejdsplads med en åben, respektfuld og anerkendende omgangstone, hvor vi i tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere løser dagligdagens udfordringer.
 • Et job med udfordringer og med rig mulighed for personlig og faglig udvikling og med gode og erfarne kolleger, der står klar til at hjælpe og give medspil.
 • Et gymnasium, hvor elevdemokrati, elevinddragelse og elevengagementet prioriteres højt.

Ansættelse

Vi glæder os til at byde dig velkommen den 1. januar eller 1. februar, meget gerne tidligere.

Ansættelsesområdet er ZBC, og dit tjenestested vil som udgangspunkt være Handelsskolevej 3, 4700 Næstved.

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst for Akademikere i Staten mellem Finansministeriet og en række akademikerorganisationer.

Som uddannelsesinstitution indhenter vi børneattest i forbindelse med en evt. ansættelse.

Ansøgning

Vi skal have din ansøgning inkl. CV og relevante senest den 26. november 2021. Der modtages alene ansøgninger via link/formular i stillingsopslaget.

Ansøgninger modtages ikke efter ansøgningsfristens udløb.

Da stillingen er vakant, vil vi løbende afholde ansættelsessamtaler, men endelig beslutning vedr. ansættelse træffes først efter ansøgningsfristens udløb.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. Vi lægger alene vægt på kvalifikationer og kompetencer.

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte:

Mette Tram Pedersen, rektor, på tlf.: 41721375 eller på mail: [email protected]
Jimmy Hass, vicerektor, på tlf.: 41330111 eller på mail: [email protected]

Hvem er vi?
ZBC har over 6.000 årselever, cirka 1.000 ansatte, en omsætning på 710 millioner og adresser i 8 byer på Sjælland. Vi udbyder mere end 40 forskellige erhvervsuddannelser og har teknisk gymnasium og handelsgymnasium, ligesom vi tilbyder efter- og videreuddannelse inden for mange brancher. Derudover har vi mange faglige og sociale miljøer. Hos os er der fokus på den enkelte elev, men vi lægger også vægt på, at vores elever er en del af et stærkt fællesskab. Selv om vi er en stor skole, er vores primære mission at bevare bredden i uddannelsestilbuddet og have en høj kvalitet i uddannelserne. Vores skole er også internationalt orienteret, så elever på alle uddannelser har mulighed for at komme i praktik i udlandet. Vi har samtidig fokus på, hvad ZBC’s arbejde betyder for vores samfund og ikke mindst for vores mange elever, kursister, samarbejdspartnere og virksomheder.

ZBC er UNESCO Verdensmålsskole
På ZBC uddanner vi til fremtiden, og vi er stolte over, at ZBC er UNESCO Verdensmålsskole. Med afsæt i et globalt netværk og med et stort fokus på at fremme bæredygtig udvikling globalt, nationalt og lokalt støtter vi vores elever og kursister i at blive reflekterende medborgere. Hver dag arbejder vi på forskelligvis med FN’s 17 verdensmål både i undervisningen og i driften af ZBC. Når vi sætter fokus på verdensmålene, lærer vores elever og kursister om globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling. Områder, der kommer til at definere fremtidens arbejdsmarked og medarbejdere.

ZBC
Vær med. Verden er til at forandre

Vi er en af Danmarks største erhvervsskoler og det største gymnasium på Sjælland. Vi har 7 stærke uddannelsessteder, som tilsammen udgør ZBC.
Det store udvalg af uddannelsesretninger og lokationer er din adgang til et mangfoldigt studiemiljø tæt på dig, hvor du kan indfri dine fremtidsdrømme.
Lige meget om du vil arbejde med dine hænder, har en iværksætter i maven, vil være atomfysiker, opfinde fremtiden, skrive de bedste reklametekster eller lave latte art som barista eller noget helt andet, så er ZBC stedet for dig.