Pædagog til Bofællesskabet Valbyholm

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 6.9.2019

København NV

Bofællesskaberne er en del af Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse (CSBB), som hører under Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Bofællesskaberne i CSBB er placeret på ni forskellige adresser, og er beliggende i Københavnsområdet.

Bofællesskabet Valbyholm er rammen for i alt 11 borgere i alderen 21-30 år, hvoraf 10 har Downs Syndrom.

På bostedet støttes og vejledes den enkelte borger i at få et så selvstændigt liv som muligt – med beskæftigelse, netværk og aktiviteter samt udvikling af sociale og personlige kompetencer. Du må derfor have gode evner for samarbejde med andre omkring borgerne, herunder deres dagtilbud, konsulenter og pårørende.

Borgerne bor i egne lejligheder og klarer de fleste af hverdagens gøremål selv.

Borgerne har i individuel grad behov for støtte til mestring af eget liv.

Det er vigtigt for os, at der altid bliver taget udgangspunkt i den enkelte beboers behov, styrker og udfordringer

På bostedet arbejdes der ikke med et "traditionelt" kontaktpersonsansvar, men alle er medvirkende til at løse alle opgaver sammen med beboerne. Formålet er at sikre, at beboerne får en hurtigere respons og mere effektiv og smidig støtte og vejledning i forhold til deres behov. Derudover understøttes teamets muligheder for vidensdeling og udvikling af det faglige niveau og den pædagogiske tilgang.

Medarbejderne indgår i et team, der arbejder i en medstyrende organisering, hvilket betyder, at vi har meget medindflydelse på team- og organisationsniveau. Det medstyrende team har mange ansvarsområder, som det er teamets fælles opgave at varetage, herunder vagtplan, økonomi og medicinhåndtering.

Teamet arbejder med et stort engagement, høj faglighed og fokus på samarbejde samt udvikling. Det er derfor vigtigt, at du kan arbejde målrettet, er handlekraftig, iderig, fleksibel og har en god energi. Vi vil gerne have, at du tænker VI før JEG – hvilket for os betyder, at vi arbejder ud fra beslutninger, som vi sammen har taget i teamet – og efterfølgende udfører med høj ansvarlighed i den individuelle opgaveløsning.

Derudover forventer vi, at du er stabil og har mod på at blive udfordret fagligt og personligt, samt udfordre os. Det er vigtigt, at du har interesse og evner for IT samt gode skriftlige færdigheder, da det er en obligatorisk del af vores arbejde at dokumentere, oprette indsatser og handleplaner, og man holder sig informeret om, hvad der sker i huset ved at orientere sig via vores IT-system CSC Social, samt andet skriftlige materiale omkring beboerne.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer ugentligt. Vagter dækkes ind fra kl. 07.00-22.30 fordelt i et antal dag-, mellem- og aftenvagter. Der kan forventes weekendarbejde hver 2. weekend. Der er fast nattevagt på stedet.
Stillingerne er til besættelse fra den 1. november 2019 eller efter aftale.
Løn i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Yderligere oplysninger
For yderligere information kan faglig leder Dorthe Buch kontaktes på 2616 6252.
Se vores hjemmeside: http://CSBB.kk.dk
Send ansøgning, CV samt relevante bilag elektronisk.

Søg via nedenstående link senest fredag den 20. september 2019.
Ansættelsessamtaler afholdes på adressen Kapelvej 47, 1. 2200 Kbh. N.

Kilde: Jobnet.dk

Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen
Ansøgningsfrist Fredag den 20. september 2019