To visionære og erfarne hjemmevejledere til socialpsykiatrisk Center Amager

Indrykket: 6.9.2019

København NV

Vil du være en del af vores arbejdsfællesskab, og har du kendskab til og erfaring med begreberne recovery og psykosocial rehabilitering? Og vil du sammen med borgerne omsætte begreberne til handling?

Hos hjemmevejlederne i Center Amager lægger vi vægt på at være et tilbud, der er stærk på metodeudvikling og vi arbejder rehabiliterende kombineret med en høj faglighed på det pædagogiske område.

Vores målgruppe er voksne mennesker med særlige behov, og borgergruppen er primært kendetegnet ved, at de har multiple psyko-sociale problemstillinger. Størstedelen af borgerne har en psykisk lidelse og/eller misbrugsproblemer.

Vi forventer, at du har følgende faglige kompetencer

 • er uddannet pædagog, ergoterapeut eller lignende
 • har kendskab til og erfaring med begreberne recovery og psykosocial rehabilitering og ved hvordan du i tæt samarbejde med borgeren skal omsætte begreberne til handling
 • der er et krav, at du har erfaring fra arbejde i socialpsykiatrien eller behandlingspsykiatrien
 • formulerer dig godt på skrift og i tale
 • har kendskab til it på brugerniveau
 • er indstillet på efteruddannelse på diplomniveau (enkeltfag)
 • er god til at strukturere dit arbejde og kan prioritere

Og vi forventer, at du har følgende personlige kompetencer

 • er fagligt nysgerrig og du kan lide at reflektere over egen praksis
 • er motiveret af stor variation i arbejdet og får energi af en uforudsigelig hverdag
 • kan bevare og udstråle ro og overblik, også i meget tilspidsede situationer
 • er hurtig til at falde til i nye sammenhænge og indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer
 • får energi af arbejdet med mennesker, og er i stand til at etablere en udviklingsorienteret og fagprofessionel relation

Derudover skal du være indstillet på at arbejde alene i borgerens eget hjem. Og vi forventer, at du udover dit faglige bidrag også bidrager positivt til udviklingen af vores fælles arbejdsmiljø.

Du kan forvente følgende af os
Center Amager er en organisation med højt fagligt ambitionsniveau. Hjemmevejlederne arbejder målrettet med at udvikle den faglige kvalitet, samtidig med at vi løbende skaber rammerne for et godt arbejdsmiljø og en høj trivsel.

Hjemmevejlederne lægger vægt på at være et tilbud, der er stærk på metodeudvikling og som arbejder rehabiliterende kombineret med en høj faglig standard på det pædagogiske område.

Vi har

 • en arbejdsplads, hvor ledergruppen har visioner for udviklingen
 • en arbejdsplads, hvor metodeudvikling er i højsædet
 • gode kollegaer med høj faglig standard
 • mulighed for faglig udvikling
 • fokus på et godt arbejdsmiljø
 • supervision
 • en udfordrende og foranderlig hverdag
 • fokus på et godt tværfagligt samarbejde

Om stillingerne
Hjemmevejledergruppen består af 12 medarbejdere, der yder støtte efter § 85 i eget hjem til ca. 115 borgere. Vi arbejder efter BUM-modellen i tæt samarbejde med myndighed og du skal regne med at vejlede 12-15 borgere.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i forhold til gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt hovedsageligt med fast arbejdstid og fortrinsvis i dagtimerne. Der kan forekomme aften- og weekendarbejde. Tiltrædelse den 1. december 2019. Vi gør opmærksom på, at Center Amager indhenter straffeattester ved alle nyansættelser. En ansættelse forudsætter, at der på straffeattesten ikke fremgår forhold, der kan have betydning for ansættelsen.

Mere information
Yderligere oplysninger om stillingerne kan ske ved telefonisk henvendelse til leder Jakob Vestphael Larsen på 2999 4083.

Søg via nedenstående link senest søndag den 29. september 2019.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler tirsdag den 8. oktober. I samtalerne deltager medarbejdere, borger og ledelsesrepræsentanter.

Kilde: Jobnet.dk

Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen
Ansøgningsfrist Søndag den 29. september 2019