Pædagog til Hansstedgård, Fritidsinstitutionen ved Hanssted Skole

Indrykket: 6.9.2019

København NV

Har du kreative kompetencer og evner? Vi mangler en erfaren, selvstændig og ansvarsfuld uddannet pædagog.

Om os
Vi er en del af klynge VVK B, der samlet dækker hele 0-23 års området, og det er i klyngen, du ansættes.

Vi har via klyngens forældrebestyrelse og enhedens forældreråd et godt forældresamarbejde, som vi vægter højt.

Fritidshjemmet er normeret til 224 børn. De er fordelt i syv huse med hver sin profil, fx køkken, kreativværksted, træværksted, sportshus og 3. klasses hus. Derudover har vi et stort udeareal med mange kroge og muligheder, herunder flere boldbaner, stor mooncar-bane, skaterpark og bålplads.

Vores åbningstid er fra kl. 06.45-17.00, i hvilket tidsrum arbejdstiden ligger.

Vi arbejder ud fra de politisk fastsatte seks pejlemærker: Social relationer, Inklusion & fællesskab, Sprogindsats, Forældresamarbejde, Sammenhæng i overgange og Refleksion & systematik i den pædagogiske praksis. Vi arbejder bla. med SMTTE-model, TOPI og KIDS-Fritid til at beskrive, kvalificere og observere vores pædagogiske arbejde, og børnenes trivsel. Vi forventer derfor, at du har en høj faglighed, og at du fx kan lave iagttagelser, reflektere over egen såvel som andres praksis, kan skrive referater, og at du deltager aktivt på personale- og teammøderne, hvor vi glæder os til at høre dine observationer og meninger.

Vi er en institution i fortsat pædagogisk udvikling af vores kerneopgave, defineret som: "Vi understøtter et miljø, hvor fællesskab og det enkelte barns trivsel og udvikling er i fokus".

Vi er en stor dynamisk institution, så du skal være fleksibel og omstillingsparat, og være i stand til at skabe overblik i en hektisk hverdag. Vi har og vægter et godt forældresamarbejde højt, i hvilket du skal indgå.

Vi arbejder overordnet med seks ugers planlægning, hvor hele personalet har mulighed for at bevæge sig rundt mellem husene og aktiviteterne. Institutionen er delt op så 0.-2. kl. børnene er integreret i seks huse, og 3. kl. børnene har sit eget hus "Huset".

Om stillingen
Stillingen er tilknyttet "Huset", en stue hvor 3. klasses børnene tilbydes målrettede aktiviteter for dem. Og det er her vi har brug for en kreativ medarbejder, derfor skal du besidde kreative kompetencer og evner. Vi har desuden stor opmærksomhed rettet mod hvad der rører sig, i en børnegruppe der er på vej mod at blive klubbørn, med de udviklingsmuligheder og udfordringer der præger en sådan.

Vi har et rigtig godt samarbejde med Hanssted Skole, og i stillingen indgår 3,5 times ugentligt arbejde med skolens 3. klasse lærer.

Du skal i din jobansøgning forholde dig til beskrivelsen af jobprofilen, og hvorfor du søger netop denne stilling.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 32 timer ugentligt med start fra den 1. oktober 2019.

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte pædagogisk leder Jan Ginderskov på 3617 0508.
Du kan læse mere om os på: fi-hanssted.kbhbarn.kk.dk

Søg via nedenstående link senest mandag den 23. september 2019

Kilde: Jobnet.dk

Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen
Ansøgningsfrist Mandag den 23. september 2019