Pædagog til 10-måneders vikariat på Botilbuddet Pallesvej

Indrykket: 6.9.2019

København NV

Genindrykning

Vi søger en engageret og kompetent kollega den 1. oktober 2019 eller hurtigst muligt herefter. Har du interesse i at arbejde med unge mennesker med autisme og lavere grad af udviklingshæmning, som netop er flyttet hjemmefra og skal lære at klare sig selv? Og har du lyst til at blive del af et team, der arbejder sammen om at højne trivslen hos tilbuddets borgere? Så er det dig, vi søger!

Om Pallesvej og vores arbejde
Stillingen er tilknyttet vores afdeling i stuen tv, hvor der bor seks unge borgere med autismespektrumforstyrrelse – i nogle tilfælde ledsaget af en lavere grad af udviklingshæmnig og/eller psykiatiske diagnoser. Disse borgere er visiteret efter Servicelovens §107, og kan have forskellige støttebehov. Kendetegnet for alle er dog, at de har behov for tryghed igennem struktur og for støtte i dagligdagen for på sigt at komme i mere selvstændig bolig. Vores vigtigste opgave er derfor at støtte og vejlede borgerne i eget hjem igennem individuel indsats, tilrettelagt efter borgerens eget ønske og behov med henblik på øget selvstændiggørelse.

Vi arbejder i flerfaglige teams omkring de enkelte borgere, hvor alle i teamet forventes at bidrage med deres faglighed og kompetencer. Teamet står for den daglige borgerkontakt, samarbejde med sagsbehandler, planlægning af aktiviteter og støtte eller hjælp til personlig pleje til borgere, som har behov for dette. Det er også teamets ansvar at udarbejde pædagogiske og sundhedsfaglige handleplaner og sikre, at det faglige arbejde dokumenteres systematisk i vores dokumentationssystem CSC Social. Der vil også være en del praktiske opgaver fx madlavning, tøjvask m.m.

Vi har stor bredde i vores tilbud og du vil derfor generelt opleve at blive udfordret af mange varierede og alsidige opgaver i løbet af en arbejdsdag.

Organisatorisk er Botilbuddet Pallesvej er en del af centerfællesskabet Center Campo, som består af fire tilbud beliggende i København, på Lolland og i Dianalund.

Du kan læse mere om Pallesvej og Center Campo på www.centercampo.kk.dk.

Faglige kompetencer

  • Du er etisk velovervejet og velfunderet.
  • Du har forståelse for, at planlægning, udførelse, dokumentation og evaluering er lige vigtige elementer i den socialpædagogiske praksis.
  • Du kan arbejde selvstændigt og kan bevare overblikket i pressede situationer.
  • Du er ikke bange for at tage ansvar og bidrager både fagligt og personligt til det gode kollegaskab.
  • Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med lignende arbejde og målgruppe, konkret gerne med neuropædagogik og low arousal.

Vi kan tilbyde

  • en god og velfungerende arbejdsplads med gode kollegaer, der har et højt fagligt niveau
  • faglig sparring med både ledelse og centerkonsulenter, hvor vi blandt andet tager udgangspunkt i neuropædagogik og low arousal
  • en arbejdsplads, som hele tiden udvikler sig, og hvor medarbejderne tør kigge på sig selv og egen praksis

Det praktiske
Stillingen er en fuldtidsstilling med blandede dag- og aftenvagter samt med arbejde hver anden weekend. Stillingen er som udgangspunkt begrænset til 10 måneder, men med gode muligheder for forlængelse. Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Mere information
Hvis du ønsker mere information om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Malene Thomasen på 2184 8283.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Søg via nedenstående link senest søndag den 22. september 2019.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 25. september.

Kilde: Jobnet.dk

Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen
Ansøgningsfrist Søndag den 22. september 2019