Pædagog til Specialfritidsinstitutionen ved Lundehusskolen

Indrykket: 9.9.2019

København NV

Lundehusskolen søger en pædagog, der brænder for specialpædagogisk læring, udvikling og inklusion indenfor autismeområdet til Specialfritidsinsitutionen ved Lundehusskolen.

Nøgleord til den seriøse ansøger

  • Ambitiøs ift. specialpædagogisk og læringsmæssig udvikling og praksis
  • Personlig ansvarlighed kombineret med engagement, der kan sættes i spil ind i et professionelt forpligtende fællesskab
  • Fokus på relationsdannelse og konfliktnedtrappende kommunikation

Profil

Vi søger en pædagog med erfaring fra arbejde indenfor specialklasserækkens målgruppe: normaltbegavede børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, typisk indenfor autismespektret, børn og unge med sociale og kommunikative udfordringer, specifikke indlæringsvanskeligheder, ADHD, kravafvisende og konfliktskabende adfærd, samt angstproblematikker.

Lundehuset er et specialskoletilbud inkl. fritidstilbud beliggende på en almenskole, Lundehusskolen.

Vi ligger i grønne områder på Østerbro og er placeret i hjertet af skolen med egne basisområder og tilhørende ude arealer. Placeringen afspejler skolens ønske om at understøtte en udvikling, hvor der fokuseres på inkluderende fællesskaber mellem specialklasserækken og almenskolen, og derfor benytter specialklasserækken de samme faglokaler som almenskolen.

Udover inklusionsforløb af elever er der også fokus på at facilitere integration af de specialpædagogiske arbejdsmetoders gevinster ind i de almene skoleklasser. Her kommer personalet i Lundehuset til at spille en central rolle, og mener du, at kunne bidrage hertil, er du blandt dem vi søger. Udgangspunktet for vores arbejde er et meget tæt teamsamarbejde mellem lærere og pædagoger, helt ned til deling af kontaktfunktionen for de enkelte elever.

Som pædagog tilknyttet specialklasserækken, vil man udover sine primære timer i KKFO’en også have timer i skoledelen, der deler lokaler. Derfor er der et meget tæt tværfagligt samarbejde mellem pædagoger og lærere, i et ligeværdigt samarbejde med fokus på at være undersøgende overfor vores fælles praksis og med klare målsætninger for den fælles pædagogiske opgave. Specialklasserækken er tillige i vækst, hvorfor der udbygges, skabes forandringer og i det hele taget er et meget udviklingspræget miljø med mulighed for at være en del af og præge den fælles pædagogiske kultur.

Meget af specialklasserækkens kompetenceudvikling sker med fokus på at skabe en fælles pædagogisk kultur og foregår derfor oftest i grupper og samlet. Vores mål er understøttelsen af en kultur, der er systematisk, systemisk, evidensbaseret og anerkendende i sin tilgang.

Vi tror på vores børn og unge trives, lærer og handler hensigtsmæssigt, når de kan og ikke når de vil. Vi mener, at vores arbejde består i at lære dem at lære at kunne – selv!

For at støtte os i den målsætning har vi et tæt samarbejde med psykolog, ergoterapeut og talehørelærer, der fungerer som faglig support. De optræder dels på faste teammøder og som sparringspartnere på særlige indsatsområder.

Lundehusskolens kerneværdier udtrykkes i stærk faglighed, trivsel for alle, den åbne og mangfoldige skole, det forpligtende fællesskab og anerkendende børnesyn. Skolen er inspireret af LP-modellen, som rammen for vores fælles pædagogiske tilgang. Skolens værdigrundlag, KKFO’ens pejlemærker, skolens udviklingskontrakt og informationer om specialklasserækken kan findes på skolens hjemmeside www.lundehusskolen.kk.dk.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer med tiltrædelse pr. 1. oktober 2019 eller efter aftale.

Stillingen er på mellemtrinnet. Ansættelse vil ske efter gældende overenskomst.

Mere information

Du kan få yderligere information om specialklasserækken og den aktuelle stilling ved at ringe til KKFO-leder Pernille Gersbo Sølling på 2815 0619 eller afdelingsleder Michael Navi på 2036 2199.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 23. september 2019

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 39.

Kilde: Jobnet.dk

Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen
Ansøgningsfrist Mandag den 23. september 2019