Familiebehandler til Borgercenter Børn og Unge Amager

Indrykket: 16.9.2019

København NV

Amager er en bydel i udvikling med udviklingsprojekter og boligsociale indsatser. Indbyggertallet er på 120.000 med en del borgere af anden etnisk oprindelse end dansk. I bydelen er der mange gode eksterne samarbejdsparter, og Borgercenter Børn og unge Amager (BBU Amager) har udviklet et godt professionelt netværk i området, som er en uundværlig ressource for os.

Vi søger en familiebehandler med fokus på at arbejde med familier og børn. En familiebehandler der har erfaring fra individuelle familieforløb og erfaring med eller interesse for at arbejde med grupper.

Familiehuset varetager familiebehandlingen i BBU Amager og er ét af fem familiehuse under Borgercenter Børn og Unge København.

Vi er 23 familiebehandlere, faglig koordinator og leder, der alle arbejder med en systemisk grundlag i behandlingsopgaverne og er optaget af at inddrage både det private og professionelle netværk i behandlingsindsatsen for barnet og familien. Vi er godt i gang med implementering af Feedback Informed Treatment.

Familiehuset arbejder med fokus på ”tæt på familien” og tilbyder i tæt samarbejde med familierne, terapeutiske individuelle, par- og familiesamtaler, derudover tilbyder familiehuset forældrekurser, børnegrupper, Theraplay og PMTO. Familiehuset deltager desuden i udviklingsprojektet ”styrket indlæring – bedre skolegang” med fokus på bearbejdning af børns traumer.

Som familiebehandler indgår du i tæt kollegial og tværfaglig sparring, men arbejder fortrinsvis selvstændigt i samtalerne med familierne. Samtaler kan foregå både i familiehuset og i familiernes eget hjem.

Familiehusets formål er at

 • tilbyde familier med børn mellem 0-18 år en tidlig og målrettet helhedsorienteret familiebehandling i kommunalt regi i henhold til Lov om Social Service § 52. stk. 3, nr. 2 + 3 samt §11 stk. 3
 • tilbyde familiebehandling i familier, hvor det er vurderet, at børnene skal hjemgives fra en anbringelse
 • fungere som sparringspartnere for kollegaer i børnefamilieteamet i forhold til enkeltsager og samtaleforløb

Vi lægger vægt på, at du

 • er uddannet pædagog med relevant efteruddannelse
 • har erfaring med familiebehandling og gerne erfaring med arbejdsgangen i kommunalt regi
 • evner at have et tæt arbejdsfællesskab med og omkring familierne
 • trives i en mindre gruppe af kollegaer samtidig med, at du formår at indgå i hele borgercenteret, som består af 160 medarbejdere med forskellige funktioner
 • er optaget af, at vi sammen holder den faglige og metodiske udvikling i gang
 • har gode samarbejds- og formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligt

Vi tilbyder

 • fleksible arbejdsforhold i et til tider travlt hus
 • uhøjtidelig omgangstone og masser af humor
 • en arbejdsdag med mange forskellige opgaver
 • gode muligheder for at præge dine tilgange til arbejdet
 • supervision

Ansættelsesvilkår
Stillingen som familiebehandler er på 37 timer ugentlig med tiltrædelse den 1. november 2019.

Yderligere information
For nærmere information om stillingen, kan du kontakte faglig koordinator Lærke Lykke Grønborg på 2443 7503 eller afdelingsleder Henrik Gorm på 2095 9098.

Søg via nedenstående link senest onsdag den 25. september 2019.
Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 30. september.

Kilde: Jobnet.dk

Når du klikker dig videre, kommer du til en ny side med langt mere info om jobbet og med direkte kontaktinfo til jobudbyderen
Ansøgningsfrist Onsdag den 25. september 2019