Teamleder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Indrykket: 25.9.2019

Ringkøbing-Skjern Kommune, Vestjylland

Teamleder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Brænder du for at skabe trivsel og udvikling for børn og unge fra 0-18 år? Samt bidrage til et tværfagligt samarbejde på dagtilbuds- og skoleområdet for at fremme ressourcer og understøtte udvikling hos børn, unge såvel som de nære voksne? Har du lyst til at være med til at udvikle både det tværfaglige samarbejde på tværs af faggrupper og det monofaglige samarbejde i PPR og derigennem bidrage til en styrkelse af den fælles opgaveløsning? Så er måske vores nye teamleder.

Vi tilbyder en faststilling på 37 timer, som teamleder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Ringkøbing-Skjern fra den 1. dec. 2019.

I PPR er vi tværfagligt organiseret og har følgende faggrupper ansat: Pædagogiske konsulenter, tale-hørekonsulenter og psykologer. Psykologgruppen løser hovedsagelig PPR-opgaver, men har også udrednings- og behandlingssager for Socialrådgivningen.
Vi arbejder pt. i kommunen med projekt NYE VEJE, hvor fokus bl.a. er på en fælles formulering af en inklusionsstrategi, understøttelse af inklusionsindsatsen i dagtilbud og skoler og kvalitetsudvikling af tilbuddene på det specialiserede område.
PPR er fysisk placeret på Servicecentrene Videbæk sammen med Socialrådgivningen, Sundhedsplejen og administrationen i Dagtilbud og Undervisning. Organisatorisk er PPR forankret i Børn og Familie sammen med Socialrådgivningen, Sundhedsplejen, Familiecentret og Tandplejen.
Dine arbejdsopgaver vil være følgende: Teamleder for flere tværfaglige teams, fagkoordinator for psykologerne, at deltage i visitationsudvalget på dagtilbud- og skoleområdet, sparring og supervision i forhold til PPR-opgaver, udrednings- og behandlingssager.

DIN PROFIL
Du er uddannet psykolog, autoriseret eller har lignende uddannelse gerne med erfaringer i ledelse. Vi vægter ansøgere, der har et bredt og solidt kendskab til 0-18-års området, herunder erfaring fra almen og specialområdet. Erfaring fra en politisk ledet organisation vil være en fordel, da vi er aktive medspillere i Børn og Families strategiplan, der har udgangspunkt i de politiske visioner for området.

Du arbejder ud fra en anerkendende og systemisk forståelse og er god til skabe gode samarbejdsrelationer. Du hviler i dig selv, har en god selvindsigt, er lyttende, nysgerrig, forandringsparat og kan vise vejen for andre, også i pressede situationer, hvor der kan være forskellige interesser og mange følelser i spil. Vi tilbyder gode faglige udviklingsmuligheder og sparring.

I PPR vægter vi en høj grad af fleksibilitet og frihed i tilrettelæggelse af arbejdsdage og tider, dog under hensyntagen til den interne mødestruktur og samarbejdsmøder på tværs af relevante enheder. Det stiller krav om, at du selvstændigt kan strukturere, planlægge og udføre egne opgaver, men også på tværs af PPR, Børn og Familie og Dagtilbud og Undervisning.
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Ringkøbing-Skjern Kommune...
Ansøgningsfrist Fredag den 18. oktober 2019
Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune med et areal på 1.489 kvadratkilometer og godt 56.500 indbyggere. Hos os holder det brusende hav, den levende fjord, de snoede åer og de vidtstrakte naturområder åbent hus hver dag.
Vi er og bliver rige på natur.
Derfor har kommunens 29 byrådsmedlemmer også enstemmigt vedtaget kommunens vision ”Naturens Rige”. Naturen er nemlig kilden til vores gode liv og til at skabe vækst i området.