Pædagog til vuggestue

Indrykket: 30.9.2019

Herlev Kommune, Herlev

Omsorgsfuld, nærværende, robust og faglig bevidst pædagog søges til Enghusets vuggestue 35 timer

Enghuset er en integreret institution med 4 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper, med ca. 105 børn i alt. Stillingen er placeret i vuggestuen, på humlebierne, hvor der er plads til 11 børn mellem ½-3 år.

Vi er beliggende i Herlev syd, tæt på Herlev station, som er præget af en mangfoldig børnegruppe bestående af mange forskellige nationaliteter og kulturer.

Vores personalegruppe er ligeledes præget af mangfoldighed, og vi har en kultur i vuggestuen som bygger på respekt, åbenhed, kommunikation og glæde.

I hverdagen arbejder vi med en anerkendende tilgang til både hinanden, forældrene og ikke mindst børnene. Vi tager udgangspunkt i børnene, deres behov og udviklingsmuligheder, og strukturerer og planlægger vores hverdag, så børnene har de bedste muligheder for at trives, udvikle sig og skabe læring.

Vi skaber tryghed og omsorg gennem faste rammer, tydelighed og forventninger til børnene, og ved at være nærværende, inddragende og lyttende.

I Enghuset ligger vi stor vægt på at skabe et tillidsfuldt og åbent forældresamarbejde, og vi forventer derfor at du som pædagog både kan håndtere de daglige såvel som de planlagte samtaler med forældrene.

Vi har et tæt samarbejde med PPR, og du skal derfor være opsat på både at formulere dig skriftligt og mundtligt i forhold til din faglighed og dit daglige arbejde.

Vi er i gang med at facilitere og igangsætte arbejdet med den styrkede læreplan, og forventer at du som medarbejder vil tage del i, og bidrage til dette arbejde / denne proces.

Som pædagog forventer vi at du er:
  • Omsorgsfuld
  • Faglig bevidst
  • Anerkendende
  • Tydelig
  • Robust
  • God til forældresamarbejde
  • Skriftlig + mundtlig stærk


Ansøgningsfristen er fredag den 18. oktober 2019 kl. 12:00 og vi forventer at afholde samtaler i uge 43.

Vi indhenter børne- og straffeattest.

Henvendelse om yderligere information og besøg skal ske til pædagog Michelle eller afdelingsleder Lone Nørh på 4452 5940
Kontaktoplysninger Klik for yderligere info: Se annoncen hos Herlev Kommune...
Ansøgningsfrist Fredag den 18. oktober 2019
Herlev er placeret i hjertet af hovedstadsområdet med en velfungerende infrastruktur. Transportmulighederne til og fra Herlev er gode og bliver forstærket med den kommende letbane og de fire letbanestationer i byen. Samtidig byder Herlev på let adgang til grønne områder. Vi er i fuld gang med at udvikle byen, så den også i fremtiden har et levende handelsliv, en spændende bymidte og er attraktiv at bo og drive virksomhed i.

Vi udvikler den kommunale service med udgangspunkt i, at alle medarbejdere har et ansvar for helheden samt modet og kompetencerne til at træffe beslutninger. Vi skaber et Herlev i fremgang, som fortsat er præget af stærke fællesskabsinstitutioner, lokalt medansvar og aktiv deltagelse, hvor alle kan udfolde sig. Et Herlev, hvor de stærke vedbliver med at bidrage til at løfte de svage, og hvor progression for borgerne er fundamentet i vores tiltag og ydelser.