Pædagog søges til Grejsdalen, Hus 23 - 25 i Nyborg

Indrykket: 3.9.2020

Region Syddanmark, Nyborg

Pædagog søges til spændende stilling i specialiseret botilbud.

Det regionale bo- og aktivitetstilbud Handicapcenter Fyn i Nyborg søger pr. 1. november 2020 en kollega til 35 timer pr. uge. Arbejdstiden er som udgangspunkt skiftende i tidsrummet fra kl. 06.00 – 22.00, og fast hver anden weekend.

Vil du være del af en ambitiøs arbejdsplads med høj faglighed og fokus på kvalitet, så kan denne stilling være noget for dig.

Vores afdeling:

Grejsdalen 23 - 25 består af 2 huse med i alt 16 beboere. Alle borgere er voksne med væsentlige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, som har komplekse problemstillinger og handicap. De er mobile, men har behov for støtte og guidning i forhold til pleje, omsorg, kommunikation og udvikling og vedligeholdelse af færdigheder.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i en anerkendende, individuelt rehabiliterende tilgang, så alle indsatser tilpasses den enkelte borgers behov og forudsætninger. Vores mål er, at borgerne får mest mulig indflydelse og selvhjulpenhed i eget liv. Mange af borgerne har behov for struktur og forudsigelighed i hverdagen. Derfor arbejder vi systematisk og metodebevidst bl.a. med neuropædagogik, KRAP og Low Arousal.

Særlige fokusområder:

Vi har konstant et højt fokus på, at implementere og anvende de bedste pædagogiske metoder, såsom KRAP-modellen, LA2 og neuro pædagogik. Metoderne bruges systematisk i vores daglige arbejde med borgernes handleplaner, mål og delmål.

Vores MTU viser, at vi har høj trivsel og social kapital på arbejdspladsen. Alligevel vil vi arbejde fokuseret med faglige metoder, som virker forebyggende overfor voldsomme episoder, for at styrke arbejdspladsens psykiske robusthed og skabe tryghed for både medarbejdere og borgere.

Vores nye kollega:

 • Du har lyst til og gerne erfaring med at arbejde med vores borgergruppe
 • Du har en faglig baggrund som pædagog
 • Du skal være indstillet på at arbejde konfliktnedtrappende og håndtere udad reagerende adfærd, og håndtere når borgerne har en, for omgivelserne, uhensigtsmæssig adfærd.
 • Du kan formulere og følge op på pædagogiske mål og delmål ud fra en rehabiliterende forståelse
 • Du kan planlægge, beskrive og dokumentere digitalt
 • Du tager ansvar for en god relation – til borgere og kollegaer
 • Du arbejder struktureret, vedholdende og loyalt overfor borgernes handleplaner
 • Du er fleksibel og god til at samarbejde

Vi kan tilbyde dig:

 • Dygtige medarbejdere som tager godt imod en ny kollega
 • Introduktions- og oplæringsforløb
 • Mulighed for indflydelse og medansvar
 • Supervision af ekstern psykolog
 • Sundhedsordning ved Falck Healthcare, som dækker kiropraktor, fysioterapi og akut telefonisk psykologbistand
 • Efteruddannelse inden for KRAP, konflikthåndtering, kursus i medicinhåndtering mv.
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø præget af indbyrdes anerkendelse, åbenhed og god stemning

Vil du vide mere:

Du kan læse mere om Handicapcenter Fyn, Grejsdalen 23 - 25 via dette link eller kontakte afdelingsleder Torben Konradsen på tlf. 21 54 97 78.

Ansøgningsfrist:

Torsdag den17. september 2020, og din ansøgning skal sendes online via linket.

Ansættelsessamtaler:

Vi afholder ansættelsessamtaler mandag den 21. september 2020.

Arbejdstid: Varierende

Ansøgningsfrist Torsdag den 17. september 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.