Erhvervsuddannelseskoordinator til Nyborg Fængsel

Denne annonce er ikke længere aktiv.
Klik her for at søge tilsvarende jobs på Jobsearch.dk!

Indrykket: 12.10.2019

Kriminalforsorgen, Nyborg

Kriminalforsorgen Syddanmark søger en erhvervsuddannelseskoordinator til Nyborg Fængsel pr. 1. december 2019. Stillingen er en deltidsstilling på 18,5 time ugentligt.

Nyborg Fængsel har egen skole med plads til 20 elever.

Der i alt 6 værksteder, 3 montageværksteder, 1 syværksted, 1 grafisk værksted og metalværksted med tilhørende skole (svejserekurser). Skolekøkken til EUD og AMU kurser og der forventes at et kompetencecenter tages i brug i 2020, samt endnu et montageværksted.

Vi tilbyder et job med udfordringer, ansvar og indflydelse i et miljø, hvor tværfagligt samarbejde er i højsædet.

De daglige arbejdsopgaver består hovedsageligt af:

 • Styrket arbejdsdrift og uddannelsesmuligheder
 • Øget EUD og AMU aktivitet
 • Skabe OPS partner (samarbejde med private virksomheder)
 • Kontaktperson til High:Five
 • Kommende bindeled til kommuner ifm. FGU
 • Logistik af administration af forløb, herunder optimering af hold
 • Understøtte lærerne og vejlederne
 • Samarbejde med erhvervsskoler
 • Koordinering af tilbud i fængslet

Vi forventer at du:

 • Har grunduddannelsen som vejleder eller erhvervsskoleunderviser gerne kombineret med erfaring/uddannelse inden for ledelse, projektstyring eller konsulentvirksomhed
 • Har passende erfaring fra beskæftigelses- og uddannelsesområdet
 • Er i stand til at holde overblik og løbende prioritere opgaver og ressourcer
 • Er løsningsorienteret
 • Har gode kommunikative kompetencer i formidling både skriftligt og mundtligt, herunder kunne facilitere processer
 • Har gode samarbejdsevner og kan arbejde både selvstændigt og i teams
 • Er empatisk
 • Kan tænke i helhedssyn i og på tværs af fængslerne
 • Arbejder struktureret og målrettet
 • Er motiverende og inspirerende

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelse vil ske på individuel kontrakt på vilkår svarende ti LC/CO10-fællesoverenskomsten og er omfattet af Ny løn.

Stillingen er 18,5 timer om ugen. Ansættelse er pr. 1. december 2019.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen. Arbejdsstedet er Institution Nyborg, indtil videre Nyborg Fængsel, Vindingevej 36, 5800 Nyborg.

Om arbejdspladsen:

Institution Nyborg er én blandt 24 institutioner i Kriminalforsorgen og består af Nyborg Fængsel, der et af landets 5 lukkede fængsler.

Nyborg Fængsel har aktuelt en kapacitet på ca. 312 pladser – heraf 87 pladser i et særskilt arrestafsnit.

Fængslet har cirka 230 medarbejdere, hvoraf 130 medarbejdere er fængselsbetjente i turnustjeneste.

Foruden fængselsbetjente og værkmestre er der ansat civile medarbejdere med forskellig faglig baggrund (socialrådgivere, sygeplejersker, fængselspræst, administrative medarbejdere, lærere, håndværkere og rengøringsassistenter.)

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest den 13. oktober 2019.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du, såfremt du indkaldes til samtale, giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Inden en eventuel ansættelse skal vi modtage dokumentation for dit CV, f.eks. ansættelsesbeviser og eksamensbeviser. Hvis du indkaldes til samtale, skal du medbringe identifikation med foto, f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til enhedschef Peder Jørgensen på telefon 7255 9539. Eller enhedsleder Kåre Søgård på telefon 72559760.
Ansøgningsfrist Søndag den 13. oktober 2019
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.