Rekrutteringsfirma

Dynamisk og udviklingsorienteret forstander til Joanna Skolerne på Lolland

Indrykket: 4.3.2020

Lolland og Falster

Brænder du for at gøre en forskel for børn og unge med udviklingsforstyrrelser? Så er det måske dig, der er vores kommende leder. Vi søger en dynamisk, tillidsskabende og organisatorisk stærk leder, der har lyst og vilje til at videreudvikle Joanna Skolerne sammen med skolens bestyrelse og 35 engagerede medarbejdere.

Du skal fungere i en kompleks verden, hvor du skal være synlig overfor både personale og samarbejdspartnere. Du skal både være en god menneskeleder og have styr på økonomien. Og så skal du skabe fornyelse i den daglige pædagogiske praksis med afsæt i de mange gode ting vi allerede gør, så vi sikrer, at alle vores børn og unge udfolder deres fulde potentiale.

På Joanna Skolerne støtter vi hver dag børn og unge med forskellige former for udviklingsforstyrrelser primært indenfor autismespektret og ADHD. Som ny forstander skal du stå i spidsen for Joanna Skolerne og vores arbejde med at skabe fundamentet for, at alle vores børn og unge får et så godt fundament for deres voksenliv som overhovedet muligt. Du skal have lyst til at engagere dig i området, drive en virksomhed med døgndrift og lede dedikerede medarbejdere.

Som forstander er du ansvarlig for den daglige ledelse og refererer til bestyrelsen. Du kommer til at lede en virksomhed bestående af lærere, pædagoger, medhjælpere og sundhedsfagligt personale med dag- og nattevagter samt en lille administrativ enhed. Du arbejder tæt sammen med afdelingslederen, der står for meget af den daglige drift. Derudover bliver en af dine kerneopgaver at fungere som Joanna Skolernes ”ansigt udadtil”. Gennem tæt kontakt til og dialog med vores samarbejdspartnere sikrer du, at vores tilbud altid fremstår tydeligt og løbende bliver tilpasset behovene.

Du skal samtidig motivere og sætte rammer for medarbejdernes faglige udvikling samt have fokus på et godt arbejdsmiljø. Det er afgørende, at du har vilje og talent for at udvikle det pædagogiske arbejde og det sundhedsfaglige arbejde til gavn for både vores børn og unges hverdag og medarbejdernes udvikling. Du skal i et positivt samarbejde med bestyrelse, børn og unge, medarbejdere, pårørende og samarbejdspartnere profilere, udvikle og sikre Joanna Skolernes kvalitet.

Din primære arbejdsopgave på den korte bane bliver -udover at sikre stabilitet i den daglige drift- at gøre bestyrelsens planer om vækst til virkelighed, ligesom det er vigtigt, at skolens gode resultater med vores børn og unge bliver synlige for vores nuværende og kommende samarbejdspartnere. Du skal i samarbejde med bestyrelsen stå for den strategiske og langsigtede planlægning af Joanna Skolernes drift og udvikling.

Hvad forventer vi af dig

Du har formentlig ledelseserfaring fra en døgninstitution eller en skole for børn med særlige behov, hvor du haft et selvstændigt ansvar for den daglige drift samt udvikling af tilbuddet. Erfaring med borgere med komplekse udfordringer er et krav. Har du samtidig erfaring med ungeområdet, vil det være en klar fordel.

Du er en dygtig og erfaren personaleleder (3-5 års ledererfaring), som forstår at motivere og engagere dine medarbejdere gennem samarbejde, involvering og uddelegering af ansvar. Samtidig har du en ledelsesstil, som er retningsgivende og tydelig.

Herudover lægger vi vægt på, at vores nye forstander:

  • Har en relevant faglig uddannelse og/eller solid erfaring indenfor området (f.eks. socialrådgiver, pædagog, lærer)
  • Løbende har efteruddannet sig, særligt inden for ledelse
  • Er forhandlingsvant
  • Har solid erfaring i samarbejdet med kommuner og andre myndigheder
  • Er velformuleret i skrift og tale med en tydelig og enkel kommunikationsstil

Vi forventer desuden, at du har flair for og erfaring med det administrative område, herunder bl.a. budget- og økonomistyring, it-anvendelse og rapportering, og erfaringer med betjening af bestyrelse vil være en fordel.

Joanna Skolerne anvender den neuroaffektive pædagogiske tilgang i sit arbejde med børn og unge, og kendskab til denne metode vil ligeledes være en fordel.

Forstanderen ansættes i en fuldtidsstilling, hvor ansættelsesforholdene aftales individuelt under hensyntagen til erfaringer og kompetencer. Bestyrelsen bistår gerne med hjælp til at finde bolig i nærheden, hvis det ønskes.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos bestyrelsesformand Søren Rosenkilde, 29886353 eller hos afdelingsleder Håkan Nilsson, 51598662.

Vil du være med til at gøre en vigtig forskel, og bidrage til Joanna Skolerne fortsatte udvikling, så send din ansøgning fra hjemmesiden www.howtowin.dk/jobportal.

Send din ansøgning og CV senest den 23. januar 2020 kl. 12.00. Det anbefales, at du ikke påfører personfølsomme oplysninger samt CPR-nummer i det fremsendte materiale.

Første ansættelsessamtale vil blive afholdt fredag den 24. januar 2020. Og anden samtale runde bliver den 28. januar 2020. Mellem første og anden samtalerunde vil der blive gennemført tests via ekstern konsulent.

Tiltrædelse den 1. marts 2020 eller snarest derefter.

Vi er en selvejende skole og socialpædagogisk opholdssted for børn og unge mellem 6-18 år (med mulighed for efterværn, STU op til 23 år) med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer og er etableret i henhold til Servicelovens §66 stk. 1 nr. 6 og §107. Vi har til huse i Søllested på Lolland med gode fysiske rammer med masser af udviklingsmuligheder omgivet af natur, som bruges aktivt i tilbuddene til vores børn og unge. Stedet er pt godkendt til 24 børn og unge.

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=SWR-1566&afdelingsid=f92d4304-bd1a-4f5e-86c0-d2b54c105948&aktivtMenupunkt=

Højskolevej 79

4920 Søllested