Uddannelsesvejleder til Storstrøm fængsel

Indrykket: 17.11.2020

Kriminalforsorgen, Eskilstrup

Har du lyst til at gøre en vigtig forskel for indsatte i arbejdet med at bringe indsatte videre til et liv uden for kriminalitet?

Storstrøm fængsel søger en vejleder, der i samarbejde med en kollega kan varetage vejledningen af de indsatte i forhold til uddannelses- og erhvervsmuligheder både i fængslet og efter endt afsoning.

Du vil få en vejledende, koordinerende og advokerende funktion, hvor du skal vejlede i forhold til ønsker om uddannelse og erhverv, både individuelt og i grupper, og i den forbindelse evt. gennemføre karrierevejledningsforløb.

Uddannelsesvejledningen omfatter foruden afklaring- og vejledningssamtaler om uddannelse også modtagelsessamtaler, samtaler ved overførsel til andre fængsler, samt udslusningssamtaler. Du får en koordinerede rolle i forbindelse med samarbejdspartnere internt såvel som eksterne uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Vejledning af fængslets indsatte er en del af den samlede beskæftigelse, som tilbydes de indsatte. Ud over undervisning omfatter beskæftigelsen programvirksomhed, misbrugsbehandling og værkstedsarbejde.

Du vil endvidere blive inddraget i udvikling af arbejdsgange og procedurer, samt opbygning af et tværfagligt samarbejde med fængslets øvrige personale og eksterne samarbejdspartnere.

Vi søger en kollega, der har lyst til at arbejde med vejledning i en hverdag præget af forandringer og udfordringer i en vejledningsramme, der adskiller sig væsentligt fra vejledningstilbud uden for murerne. Vi lægger vægt på, at du har et positivt menneskesyn, at du har respekt for det enkelte menneske og interesse for det resocialiserende arbejde. Det er samtidig vigtigt, at du kan respektere et fast struktureret fængselsmiljø, hvor orden og sikkerhed er nøgleordene. Du skal endvidere være indstillet på, at jobbet kræver forskellige sikkerheds- og risikovurderinger i løbet af din arbejdsdag.

Vi forventer desuden, at du

 • Har en diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK) eller er villig til at gennemføre uddannelsen sideløbende med arbejdet.
 • Har omfattende kendskab til uddannelsesverdenen i voksenregi, herunder AVU, HF, FVU, OBU, AMU, EUD og FGU
 • Er loyal, ansvarsbevidst og kan lide en travl og udfordrende hverdag
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Har gode samarbejdsevner og er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt med både indsatte og kollegaer
 • Er i stand til at opbygge og vedligeholde et bredt fagligt netværk

For at opnå succes i funktionen kræver det, at man

 • Formår at agere i modsatrettede interesser
 • Evner at håndtere egne følelser i arbejdet med mennesker i krise, hor man kan komme ud for vanskelige situationer og konflikter.
 • Evner at holde en professionel distance til klienterne
 • Kan håndtere fortrolige oplysninger
 • Udstråler autoritet, er ansvarsbevidst og kan bevare ro og overblik i konfliktsituationer
 • Kan tænke kreativt og pragmatisk
 • Arbejder med respekt for andre fagligheder og bidrager aktivt til samarbejdet
 • Kan arbejde med mennesker fra forskellige baggrunde og fra forskellige kulturer

Løn og ansættelsesvilkår:

Stillingen er med tiltrædelse 1. februar 2021 eller tidligere, hvis muligt. Stillingen er en fast fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for uddannelses- og erhvervsvejledere i Kriminalforsorgen og efter principperne om Ny løn.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen

Arbejdsstedet er Storstrøm Fængsel, Blichersvej 1, 4840 Nørre Alslev.

Storstrøm Fængsel er et nybygget lukket fængsel med plads til 250 indsatte, fordelt på 5 separate bygninger, der vil komme til at huse en behandlingsafdeling, normalafdelinger, en særlig sikret afdeling og pt. også arrestafdelinger. Fængslet har egen skole, værksteder, bibliotek, kulturhus, kirke, fritids- og sportsfaciliteter og en dagligvarebutik. Fængslet er beliggende i et stort åbent naturområde ved Nørre Alslev på Falster.

Storstrøm Fængsel er en del af Kriminalforsorgen Sjælland, der omfatter 5 institutioner bestående af lukkede fængsler, et åbent fængsel, samt 2 institutioner, der består af flere arresthuse, 2 KiF afdelinger, UngeKriminalforsorgen, Intensiv Overvågning og 1 pension, samt Områdekontoret i Ringsted.

Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 750 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere.

For yderligere information om Kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.Kriminalforsorgen.dk

Ansøgningsfrist er d. 4. december kl. 12.00

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Marina Kjærgaard Jørgensen, tlf. 7255 2673 eller enhedschef Søren Bang Hansen på telefon 7255 2663.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mai-Britt Rasmussen, tlf. 7255 4595 eller HR-konsulent Michelle Mønster Petersen, tlf. 7255 5599.

Kontaktoplysninger Kontakt Søren Bang Hansen på email [email protected] eller telefon 72552678, hvis du har yderligere spørgsmål.
Klik på knappen herunder for at se stillingen hos Kriminalforsorgen.
Ansøgningsfrist Fredag den 04. december 2020
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.