Alsidig mejerist med teknisk uddannelse

(Søger anonymt) Mejerist, opstarter ,operatør,medicin,foderstof