Den grønne omstilling: Stigende efterspørgsel efter bæredygtige job skaber jobmuligheder i Danmark

Der er i øjeblikket en bemærkelsesværdig stigning i efterspørgslen efter medarbejdere inden for "grønne" eller bæredygtige job i Danmark.
19. juni 2023 | Skrevet af: Redaktionen
Den grønne omstilling: Stigende efterspørgsel efter bæredygtige job skaber jobmuligheder i Danmark

Der er i øjeblikket en bemærkelsesværdig stigning i efterspørgslen efter medarbejdere inden for "grønne" eller bæredygtige job i Danmark. Den grønne vækst, der refererer til økonomisk vækst baseret på bæredygtig ressourceudnyttelse, har vundet betydelig opmærksomhed både nationalt og internationalt. Salg og eksport af grønne løsninger til det globale marked er hoveddrivkraften bag den grønne vækst i Danmark. Den øgede fokus på grøn vækst og den grønne omstilling globalt øger efterspørgslen efter dansk teknologi og knowhow.

Investeringsindsatsen i den grønne omstilling er vigtig ikke kun på grund af klimaudfordringer, men også for at sikre forsyningssikkerhed og gøre den danske økonomi uafhængig af ustabile energipriser og knappe ressourcer. Det understøtter og forbedrer også konkurrenceevnen for danske virksomheder på det globale marked for grønne løsninger.

Markedet for grøn teknologi forventes at vokse i fremtiden, da flere lande prioriterer en grøn dagsorden. Den grønne omstilling er en mulighed for Danmark for at styrke det indenlandske marked for grøn energi og klima-løsninger samt demonstrere grønne løsninger i stor skala. Dette øger mulighederne for danske virksomheder for at eksportere til det voksende globale marked.

Den stigende efterspørgsel efter grønne og bæredygtige job kan bidrage til at afbøde konsekvenserne af den økonomiske krise og tabet af 100.000 job i Danmark. Investeringerne i den grønne omstilling forventes at skabe titusinder af grønne job, der kan fungere som en "landingsbane" for dansk økonomi. På kort sigt kan mange af de ledige finde beskæftigelse inden for de grønne sektorer, da der er behov for arbejdskraft til at udføre opgaver som opstilling af solceller, installation af varmepumper og udvidelse af fjernvarme.

Ifølge analyser fra forskellige organisationer og tænketanke vil den grønne omstilling i 2030 beskæftige mere end 50.000 mennesker inden for områderne havvindmøller, CO2-lagring, P-t-X-teknologier og elektrificering. Den kraftige efterspørgsel efter arbejdskraft inden for grønne sektorer kan dog skabe en mangel på kvalificeret arbejdskraft, især med faglige uddannelser som elektrikere, metalarbejdere og VVS-teknikere.

For at imødegå den stigende efterspørgsel efter grønne kompetencer og sikre den nødvendige arbejdskraft til at realisere de grønne investeringer er det vigtigt at identificere og udvikle de rette kompetencer. Uddannelsesinstitutioner som DTU og CBS tilbyder allerede undervisning inden for bæredygtighed og esg-området. Der er også behov for at sikre, at der er tilstrækkelig kompetence og viden inden for esg-rapportering og revision for at imødekomme de kommende krav og reguleringer.

Virksomhederne er presset af krav fra kunder, investorer, banker og medarbejdere om at dokumentere deres klima- og samfundsaftryk. Den øgede fokus på esg (environmental, social, and governance) betyder, at virksomhederne har behov for specialister, der kan kortlægge og dokumentere deres bæredygtighedspræstationer.

Den stigende efterspørgsel efter esg-kompetencer afspejler sig i antallet af jobopslag, der søger medarbejdere med viden om esg. Virksomheder erkender, at esg er blevet en integreret del af deres kerneforretning og en forudsætning for at opnå værdiansættelse og opretholde deres konkurrenceevne.

Den grønne omstilling er en økonomisk mulighed for Danmark, og investeringerne i grøn teknologi og bæredygtige job kan bidrage til at drive vækst og skabe beskæftigelse i fremtiden. Det er vigtigt at sikre, at der er tilstrækkelig kompetence og uddannelse inden for grønne og bæredygtige områder for at imødekomme den stigende efterspørgsel og udnytte de muligheder, den grønne omstilling bringer med sig.