Rekrutteringsfirma
Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • Skoleleder

Denne stilling er desværre ikke længere ledig. Se alle ledige stillinger ved at trykke på knappen.
Se alle ledige stillinger

Skoleleder Langsø Friskole

Denne stilling er desværre ikke længere ledig. Se alle ledige stillinger ved at trykke på knappen.
Se alle ledige stillinger


BØGETORP SØGER FOR LANGSØ FRISKOLE


Skoleleder

Om Langsø Friskole


Langsø Friskole blev etableret i 2008 og er beliggende i byen Vammen ca. 15 km øst for Viborg. Skolen har en lokal forankring i samt et stærkt fællesskab med det aktive og engagerede lokalsamfund.

Skolen rummer vuggestue, børnehave samt grundskolens 0.-9. klasse med SFO-ordning, som alle hviler på det samme stærke værdigrundlag samt overordnede ledelse og indbyrdes gode samarbejde. Således tilbyder skolen trygge rammer for et barns første 15 leveår med gode muligheder for tæt at kunne følge de enkelte elevers udvikling og sikre en tryg og glidende overgang fra hhv. vuggestue til børnehave og børnehave til skole.

I indeværende skoleår har friskolen 72 elever, og Børnehuset, der rummer vuggestue og børnehave, passer dagligt på 36 børn. Personalet tæller i alt 24 ansatte, inklusive skoleleder.

Langsø Friskole er kendetegnet ved sit fokus på fællesskab og social ansvarlighed i kombination med at have klare faglige ambitioner på elevernes vegne. Der er i undervisningen og tilgangen til de enkelte børn fokus på barnets styrker og, gennem dette, udvikling af barnets selvværd og selvtillid. Børn, der har det godt, lærer bedre. Målet er at indfri det enkelte barns faglige potentiale bedst muligt og samtidig lære barnet færdigheder, så det kan tage vare på sig selv og fællesskabet og derved udvikle sig som et helt menneske, der kan indgå meningsfyldt i samfundet – fagligt, socialt og menneskeligt.

Skolen er velfungerende og i en sund udvikling med dygtige lærere og en stemning blandt elever, lærere og forældre, der er god, harmonisk, positiv og rolig. Samarbejdet mellem de forskellige dele af huset (skolen og Børnehuset) er godt, og økonomien balancerer.

Den nye leder overtager som daglig ansvarlig en god skole, hvor retningen er sat. I et nært samarbejde med skolens bestyrelse, ansatte og forældre vil den nye leder værne om skolens styrker, ånd og særlige kendetegn. I et afstemt tempo skal de muligheder, som skolen rummer, udnyttes via initiativer, der yderligere styrker skolen.

Derudover rummer stillingen følgende ansvarsområder:

 • Sikre at skolen til stadighed udvikler sin faglige og pædagogiske profil
 • Fastholde og videreudvikle alle nødvendige undervisningskompetencer
 • Styrke positioneringen af Langsø Friskole i lokalområdet
 • Fastholde og løbende styrke elevtilgangen
 • Fortsat sikring af skolens økonomi i et tæt samarbejde med bestyrelsen samt håndtering af den øvrige skoleadministration

Arbejdsområder:


Opgaverne for skolederen på Langsø Friskole omfatter blandt andet:

 • at varetage den daglige driftsledelse af hele huset (skole og Børnehus)
 • fortsat at styrke det nære samarbejde med den daglige leder af Børnehuset
 • at lede personalet samt sikre motivation, begejstring og arbejdsglæde
 • at fungere som faglig og pædagogisk sparringspartner for lærerne i deres egne bestræbelser på at videreudvikle sig
 • at være et synligt omdrejningspunkt for elever, ansatte, bestyrelse og forældre og derved medvirke til at skabe tydelige og trygge rammer og retning for skolen
 • at have en finger på pulsen blandt ansatte og elever
 • at tage aktiv del i dagligdagen, herunder morgensamling og undervisning
 • at udføre administrative opgaver såsom økonomisk planlægning og opfølgning, års- og skemaplanlægning, koordinering med eksterne samarbejdspartnere, herunder kommunen, specialundervisning og PPR
 • at sikre god kontakt til og dialog med forældre, samarbejdspartnere og øvrige interessenter i lokalområdet
 • jævnlig afstemning med bestyrelse herunder forberedelse af og deltagelse i bestyrelsesmøder

Kvalifikationer:


Den person, vi søger, er både personligt og fagligt velfunderet. Fagligt fremhæves følgende kvalifikationer:

 • Skoleledererfaring fra en lignende stilling eller en mellemlederstilling med betydeligt ledelses- og personaleansvar, ansvar for økonomisk planlægning og generel administration
 • En lederuddannelse vil være en fordel, men er ikke et ubetinget krav
 • En læreruddannelse kombineret med solid pædagogisk og undervisningserfaring på grundskoleniveau er en forudsætning
 • Har en anerkendende, værdibaseret og feedback-orienteret tilgang til ledelse og udvikling af ansatte samt forstår at bygge stærke relationer på det grundlag
 • Har erfaring og trives godt med en dagligt stor og bred berøringsflade ift. elever, ansatte, forældre, kommunen samt det omkringliggende lokalsamfund
 • Solid erfaring med klar forventningsafstemning og konfliktløsning i samarbejde med elever, forældre, personale, myndigheder og bestyrelse
 • Tilstrækkelig erfaring med forandringsledelse til at vide, hvordan nye initiativer omsættes til handling på en måde, så skolen styrkes varigt

Skolelederprofil:


Dine personlige egenskaber kendetegnes ved, at du:

 • Brænder for at gøre en positiv forskel for vores elever, deres dagligdag og fremtidsmuligheder
 • Har lyst til friskolelivet med deltagelse i eksempelvis morgensamlingerne som det naturlige omdrejningspunkt
 • Har den grundlæggende indstilling til personaleledelse, at det primært handler om at spille personalet gode med en ydmyg og anerkendende tilgang til de opgaver og kompetencer, der er i personalegruppen
 • Hviler i dig selv i lederrollen
 • Udstråler en naturlig og troværdig ledelsesautoritet
 • Er proaktiv og går foran som et godt eksempel i tanke og handling
 • Er en god kommunikator i såvel små som store forsamlinger og formår tydeligt at udtrykke forventninger og følge op
 • Evner at skabe tillid og positive relationer
 • Kan bevare det store overblik, er struktureret og kan dykke ned i detaljen og tage sig af det praktiske
 • Har bopæl indenfor en rimelig køreafstand

Langsø Friskole tilbyder:


Et udfordrende og spændende lederjob med stor indflydelse på skolens funktion og fortsatte udvikling samt:

 • En god og levende skole med en spændende dagligdag, alsidige aktiviteter og samlende arrangementer
 • Stor mulighed for faglig og personlig udvikling
 • En dygtig medarbejderstab, der udviser et stort engagement for eleverne
 • En skole med god beliggenhed og alsidige faciliteter
 • En skole med god elevtilslutning og forældreopbakning
 • En engageret og velfungerende bestyrelse
 • Et stærkt og aktivt lokalsamfund, som bakker op om skolen
 • Muligheder for at påtage sig en afgørende rolle i en institution med en stor og særlig betydning for børn, elever, forældre og lokalsamfund

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Tiltrædelse: Den 1. maj 2023.

Vi ser frem til at modtage din kvalificerede ansøgning, hvori du kort beskriver, hvordan du vil bringe dig i spil som Langsø Friskoles nye skoleleder samt din begrundelse for netop at fremhæve denne eller disse tilgange. Afslutningsvis og med afsæt i et detaljeret CV bedes du kort skitsere dine kompetencer samt motivation i forhold hertil.

Send ansøgning samt CV og relevante bilag som en PDF eller Word-fil på mail mærket ”Skoleleder til Langsø Friskole” til [xxxxx] senest søndag den 5. marts 2023. For yderligere informationer om stillingen kontakt partner John Ungermand på[xxxxx]eller partner Leo Bøgeholm Madsen på[xxxxx].

Hent jobopslag som PDF