Vilkår for Jobsearch.dk

Har du spørgsmål eller problemer kan du altid få hurtig personlig betjening ved at skrive til [email protected] 

1. Generelt
1.1
Disse vilkår og andre tillægsvilkår refereret i disse vilkår eller beskrevet på neden­stående internetsider, herefter samlet benævnt "Vilkår", gælder for brug af www.jobsearch.dk herefter benævnt "Jobsøgemaskinen". Vilkårene finder anvendelse for brug af Jobsøgemaskinen og er gældende mellem Jobsearch.dk:, Mynstersvej, 1827 Frederiksberg, CVR-nummer: 39925311 (herefter "Jobsearch.dk ApS") og den enkelte Bruger. Ved en "Bruger" forstås en person, der opretter en konto på Jobsøgemaskinen.
1.2
Jobsøgemaskinen er Danmarks store jobsøgemaskine og platform for jobmarkedet. Vores klare og dedikerede mission er at samle alle jobs, alle ansættende ledere, alle rekrutteringsfirmaer og alle jobsøgere ét sted og skabe de mest dynamiske muligheder for match, kommunikation og direkte interaktion mellem alle på jobmarkedet. Som Jobsøgemaskine crawler Jobsøgemaskinen nettet for ledige jobs. Jobsøgemaskinen crawler virksomheder, rekrutteringsfirmaer og portaler for at opnå målet om at samle al viden om alle aktuelle jobs på Jobsøgemaskinen, således at al viden om jobmarkedet demokratiseres til fordel for alle.  
1.3
Jobsøgemaskinen er også en helt automatisk markedsplatform, hvor brugere kan lægge brugergenereret indhold op i form af stillingsopslag, jobsøger-profiler eller ansætterprofiler og, hvor brugere kan komme i direkte og meget dynamisk kontakt med hinanden på bl.a. følgende måder: Jobsøgeren kan kontakte virksomheden omkring et stillingsopslag, Jobsøgeren kan fremsøge ansættende ledere og kontakte disse anonymt, ansættende ledere og virksomhederne kan kontakte Jobsøgeren på baggrund af dennes jobsøger-profil.
1.4
Stillingerne på Jobsøgemaskinen stammer fra tre forskellige kilder: A: Stillingen lægges direkte op af virksomheden B: Virksomhederne beder Jobsøgemaskinen om at spejle de stillingsopslag der ligger på virksomhedens egen hjemmeside over på Jobsøgemaskinen C: Jobsøgemaskinen´s automatiske robotter screener nettet for jobs der ikke allerede befinder sig i Jobsøgemaskinen´s søgemaskine. Hvis en robot finder en stilling, der ikke allerede ligger på Jobsøgemaskinen, lægges stillingen ind i søgemaskinen med de mest relevante data. Brugerne linkes herefter videre til originalkilden. 
 1.5
Jobsøgemaskinen leverer gennem Jobsøgemaskinen en service, hvor Jobudbydere og Jobsøgere kan komme i direkte, hurtig og dynamisk kontakt med hinanden. Ved oprettelse accepterer brugeren at modtage info om relevante jobs eller Jobsøgere per mail, da dette er en meget væsentlig del af jobsøgemaskinens service. Brugeren kan til en hver tid afmelde mails med jobs og Jobsøgere ved at slette sine søgeagenter. Jobsøgemaskinen kan i vid udstrækning anvendes uden betaling, men Brugerne har mulighed for at tilkøbe abonnementer, som giver en række ekstra fordele. Alle abonnementer er løbende abonnementer, som skal afmeldes af Brugeren selv når Brugeren ikke længere har brug for det. 

2. Oprettelse, cookies og mails
2.1
En Bruger accepterer Vilkårene ved oprettelse af en Brugerprofil på Jobsøgemaskinen.
2.2
Ved oprettelse af en konto på Jobsøgemaskinen accepterer Brugeren at modtage e-mails fra Jobsøgemaskinen, herunder servicemails, nyhedsmails samt mails med relevante jobs og Jobsøgere. Mails kan afmeldes dynamisk og selektivt ved at klikke på det tilhørende link i hver af de tilsendte mails. Ved klik på dette link ankommer Brugeren til en side, hvor Brugerne kan indstille hvilke mails Brugeren ønsker at modtage. Brugeren kan også til hver en tid tilbagekalde alle samtykker ved at deaktivere sin profil.
2.3
Ved oprettelse af en konto accepterer Brugeren, at Jobsøgemaskinen anvender cookies i henhold til vilkårene for anvendelse af cookies anført på Jobsøgemaskinen, med henblik på at optimere Brugernes oplevelse på Jobsøgemaskinen. Jobsøgemaskinen kan i et vist omfang anvendes, såfremt Brugerens browser er indstillet til ikke at acceptere cookies. Brugeren kan altid slette de cookies, der er gemt på Brugerens computer i forbindelse med brugen af Jobsøgemaskinen. Se en detaljeret beskrivelse af Jobsøgemaskinens cookiepolitik.
2.4
Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende Vilkår for Jobsøgemaskinen, og Brugeren accepterer, at Jobsøgemaskinen har ret til at ændre Vilkårene med 30 kalenderdages varsel. Jobsøgemaskinen oplyser om væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne. Denne information kan ses på Brugerens konto, når Brugeren er logget ind. Hvis ændringerne vedrører persondata eller markedsføringsretlige forhold, hvortil der kræves fornyet samtykke, vil Brugeren blive bedt om et opdateret samtykke, næste gang Brugeren logger på Jobsøgemaskinen. Prisen på eksisterende abonnementer vil aldrig blive ændret.
2.5
Brugeren har ret til uden varsel at deaktivere sin konto på Jobsøgemaskinen. Hvis Brugeren har et abonnement skal dette afmeldes før en deaktivering kan finde sted. GuldBrugeradgangen for en deaktiveret konto fornys ikke automatisk, og Brugeren vil ikke blive opkrævet betaling for efterfølgende GuldBrugeradgangsperioder. Allerede betalte GuldBrugeradgange tilbagebetales ikke.
2.6
Hvis Brugeren ønsker, at tredjepart agerer på vegne af Brugeren i forhold til Brugerens profil på Jobsøgemaskinen, skal tredjepart fremvise tilstrækkelig dokumentation for, at tredjepart kan agere på vegne af Brugeren.

3. For Jobsøgere
3.1
Kun personer, der leder efter et nyt job kan oprette sig som Jobsøgere på Jobsøgemaskinen. Brugeren skal sikre, at en jobsøger-profils indhold er retvisende og sandfærdigt, og der må ikke skrives kontaktinformationer, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser i en jobsøger-profil. Jobsøgemaskinen har ret til at gengive hele eller dele af det uploadede materiale på andre hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Jobsøger-profilen skal af Brugeren deaktiveres senest to dage efter at jobsøgningen ikke længere er aktuel. 
3.2
Ved oprettelse som Jobsøger, er Brugeren forpligtet til at lave en jobsøger-profil inden 3 hverdage fra oprettelsen. Jobsøger-profil kan indstilles så Jobsøgeren er anonym. Brugeren kan ikke rette krav mod Jobsøgemaskinen i tilfælde af, at jobsøger-profilen ikke vises anonymt, fx fordi Brugeren ikke har aktiveret anonymitetsindstillingen, fordi Brugeren, uanset pkt. 3.1, har inkluderet kontaktinformationer eller som følge af en teknisk fejl. 
3.3
Jobsøgere kan uden at betale oprette en konto, en søgeagent og en jobsøger-profil på Jobsøgemaskinen. Herudover kan Jobsøgere uden at betale tage kontakt til de Jobudbydere hvis jobannoncer er gratis at hente på Jobsøgemaskinen. Herudover kan Jobsøgere vælge at opgradere til en GuldBrugerprofil, som giver en lang række fordele, herunder hurtigere besked om nye jobs, en opgraderet jobsøger-profil, som jobudbydere kan kontakte gratis, mulighed for at kontakte alle ansættere anonymt samt adgang til vores Deep Search Jobs, som er fundet af vores specielle søgemaskine. 
3.4
Jobsøgeren kan lægge et foto på sin jobsøger-profil. Det er Jobsøgerens fulde ansvar, at fotoet er relevant, sædvanligt og lovligt som til enhver tid fortolket af Jobsøgemaskinen, herunder, at det ikke er af seksuel karakter og at Jobsøgeren har de nødvendige immaterielle rettigheder til det foto, der uploades på Jobsøgemaskinen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet så snart Jobsøgemaskinen bliver gjort opmærksom på dette.
3.5
Jobudbydere kan modtage Jobsøgerens kontaktdata hvis Jobsøgeren har lavet en ikke anonym jobsøger-profil. 

4. For Jobudbydere
4.1
Ved oprettelse af en konto som Jobudbyder, forpligter Brugeren sig til efter bedste evne udelukkende at rette henvendelse til potentielle Jobsøgere med tilbud om et job, der matcher den pågældende Jobsøgers ønsker og behov som oplyst i jobsøger-profilen på Jobsøgemaskinen.
4.2
Kun Jobudbydere er berettiget til at oprette en konto på Jobsøgemaskinen. Jobudbyderen kan kun oprette stillinger der relaterer sig til sin egen virksomhed og må ikke oprette stillinger for andre virksomheder end sin egen.
4.3
Det er Jobudbydernes fulde ansvar, at information i Jobudbyderens jobannoncer er retvisende og sandfærdig. Jobudbyderne indestår for, at Jobudbyderen har de nødvendige immaterielle rettigheder til alt materiale, der uploades på Jobsøgemaskinen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet så snart Jobsøgemaskinen bliver gjort opmærksom på dette. Jobsøgemaskinen har ret til at gengive hele eller dele af det uploadede materiale på andre hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Der må ikke angives kontaktoplysninger, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser eller øvrige kontaktoplysninger i jobannoncerne. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens jobannoncer. Jobannoncer skal af Brugeren inaktiveres med det samme, når jobbet ikke længere er ledigt, således at de jobsøgende ikke spilder deres tid.
4.4 
Ved fremsendelse af tilbud eller anden kommunikation til Jobsøgere, har Jobudbyderen pligt til at sikre, at ingen kontaktoplysninger til andre Brugere er tilgængelige for modtageren af tilbuddet eller kommunikationen. Herunder må der ikke kontaktes flere Brugere på samme e-mail, på en måde så Brugerne bliver vidende om hinandens mailadresser.
4.5
Jobudbydere kan uden at betale oprette en konto, søgeagent eller jobannoncer på Jobsøgemaskinen. Herudover kan Jobudbyderen vælge at opgradere til GuldBruger, som giver forskellige fordele, herunder frikøb af kontaktinformationerne på jobannoncerne, fremhævning af jobannoncen og topplacering af jobannoncen i søgeresultaterne.
4.6
Andre Brugere kan modtage Jobudbyderens kontaktdata og kontakte Brugeren via mail eller telefon. Det sker f.eks. når andre Brugere rekvirerer yderligere info om en jobannonce.
4.7
Kun virksomheder med et aktivt CVR-nummer kan oprettet sig som jobudbyder. Privatpersoner/forbrugere må ikke oprette sig som jobudbyder. Opretter en privatperson/forbruger alligevel en jobudbyderprofil på Jobsøgemaskinen, forbeholder Jobsøgemaskinen sig ret til at deaktivere denne jobudbyderprofil. Der sker ikke tilbagebetaling i det omfang en privatperson/forbruger opretter sig som jobudbyder ligesom privatpersonen/forbrugeren giver afkald på sin lovpligtige fortrydelsesret hvis privatpersonen/forbrugeren alligevel opretter sig som jobudbyder.
4.8
Det er forbudt for virksomheder i betalingsstandsning eller for konkursramte virksomheder at oprette sig som jobudbydere på Jobsøgemaskinen, da Jobsøgemaskinen ikke ønsker at koble andre brugere sammen med dårlige betalere. Jobsøgemaskinen forbeholder sig derfor ret til uden nærmere varsel at lukke jobsøger-profiler, der er oprettet med mailadresser eller hjemmesider, som er ejet af konkursramte virksomheder eller virksomheder i betalingsstandsning. Virksomheder der går konkurs eller i betalingsstandsning efter oprettelse på Jobsøgemaskinen forpligter sig til at informere Jobsøgemaskinen herom med det samme.
4.9
Jobudbydere har muligheden for at lave en ansætterprofil, som kan fremsøges, hvor Jobsøgere kan kontakte ansætteren direkte og anonymt og hvor ansætteren kan kontakte Jobsøgere direkte.
4.10 Rekrutteringsbureauer må ikke købe sig direkte adgang til jobsøger-databasen online. Rekrutteringsbureauer kan få adgang til jobsøgerne i jobsøger-kartoteket ved at kontakte [email protected] for en aftale. 

5. Ansvarsfraskrivelse
5.1
Jobsøgemaskinen er også en annonceringsplatform med Brugergenereret indhold, hvor Jobsøgere og Jobudbydere annoncerer jobannoncer og jobønsker. Jobsøgemaskinen er alene formidler af indholdet på Jobsøgemaskinen og tager ikke ansvar for nogen form for information afgivet af Brugerne eller for nogen aftale indgået direkte mellem Brugerne. Brugeren accepterer, at Jobsøgemaskinens samlede ansvar under ingen omstændigheder kan overstige DKK 0 (nul).
5.2
Jobsøgemaskinen er ikke ansvarlig for i hvilket omfang kontakt formidlet gennem Jobsøgemaskinen mellem Brugerne vil føre til indgåelse af en aftale mellem Brugerne.
5.3
I de tilfælde hvor Jobsøgemaskinen henter information direkte fra en virksomheds hjemmeside eller enhver anden tredjeparts hjemmeside, er Jobsøgemaskinen ikke ansvarlig for rigtigheden af information hentet fra hjemmesiden.

6. Politik vedrørende personoplysninger 
6.1
Se Jobsøgemaskinens databeskyttelsespolitik for oplysninger omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af Jobsøgemaskinen.

7. Betaling og fortrydelsesret
7.1
Alle køb sker online og alle priser på Jobsøgemaskinen er angivet inklusiv moms. Betaling sker online med en lang række korttyper, herunder Dankort, Visakort, MasterCard mv.
7.2
Både Jobsøgere og Jobudbydere kan oprette en brugerkonto hos Jobsøgemaskinen uden betaling. Brugere kan vælge at tilkøbe en eller flere abonnementsydelser, som giver en række ekstra fordele. Køb af en abonnementsydelse foretages på følgende måde:
A: Opret en brugerkonto eller log ind på en eksisterende brugerkonto
B: Vælg "Tilkøb" i menuen under Din profil.
C: Bekræft at du ønsker at oprette et abonnement og at Jobsøgemaskinen automatisk må foretage betaling fra dit betalingskort, hver gang en ny abonnementsperiode påbegyndes
D: indtast dine betalingsoplysninger og godkend købet
Så snart du har godkendt købet, bliver abonnementet aktiveret og du har adgang til at benytte de tilknyttede abonnementsydelser. Abonnementet fortsætter automatisk som løbende abonnement, indtil det opsiges. Det betyder, at Jobsøgemaskinen automatisk vil foretage betaling fra dit betalingskort, når en ny abonnementsperiode påbegyndes, medmindre abonnementet forinden er blevet opsagt. Du kan opsige dit abonnement ved at følge fremgangsmåden i pkt. 7.5. Der er ingen binding på abonnementet og en opsigelse vil derfor få virkning fra udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Abonnementet kan ikke opsiges via det digitale interface de første 3 timer efter købet. Abonnementet kan dog altid, og fra det tidspunkt det købes, opsiges ved at sende en mail til [email protected]. Hvis betalingen for en ny abonnementsperiode ikke kan gennemføres, vil Jobsøgemaskinen forsøge at foretage betalingen igen i en periode for at sikre, at abonnementet ikke ophører utilsigtet, således at brugeren ikke utilsigtet mister den service og de fordele som brugeren forventer at modtage. Jobsøgemaskinen vil ligeledes forsøge at foretage betalingen når brugeren forsøger at tilgå de fordels-ydelser som abonnementet giver, og som brugeren forventer at brugeren har.
7.3
Ved køb af produkter på Jobsøgemaskinen fremsendes en lovmæssig bekræftelse af købet på mail.
7.4
Hvis Brugerens betalingskort udløber eller spærres, vil abonnementet udløbe med udgangen af den aktuelle periode. 
7.5
GuldBrugerabonnementet kan slås fra ved at trykke på Din profil i toppen på www.Jobsearch.dk, herefter trykke på siden "Fakturaer mv.", herefter trykke på knappen "Adgangsprogram" i bunden af siden, og herefter følge vejledningen  på den side, der fremkommer efter klik på knappen ”Adgangsprogram”. Abonnementet skal afmeldes af Brugeren selv. Dette er for at sikre, at det ikke er muligt for andre end Brugeren selv at slå en Brugers abonnement fra mod Brugerens intention. Når Brugeren slår abonnementet fra, trækkes der ikke flere penge på Brugerens konto og GuldBrugeradgangen udløber automatisk, når den aktuelle abonnementsperiode udløber. 
7.6
På siden ”Fakturaer” kan alle fakturaer hentes.  
7.7
Da jobudbydere er virksomheder har jobudbydere ikke fortrydelsesret. For Jobsøgere er den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage gældende ved oprettelse af et abonnement på Jobsøgemaskinen. Dog accepterer Jobsøgeren, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis Jobsøgeren tager adgangen i brug. Det kan f.eks. være ved, at Jobsøgeren rekvirerer info om et job, kontakter en ansætter eller aktiverer en jobsøger-profil. En Jobsøger kan gøre sin fortrydelsesret gældende ved at sende en mail til [email protected]

8. Brugerens brug og misbrug af Jobsøgemaskinen
8.1
Misbrug af Jobsøgemaskinen eller manglende overholdelse af Vilkårene udgør hver for sig væsentlig misligholdelse af Vilkårene, og giver Jobsøgemaskinen ret til at lukke Brugerens konto på Jobsøgemaskinen og slette indholdet af Brugerens jobannoncer og jobsøger-profiler og hæve Vilkårene for væsentlig misligholdelse. I det tilfælde, at Jobsøgemaskinen vurderer misligholdelsen til at være af særlig grov karakter, kan Brugeren permanent udelukkes fra Jobsøgemaskinen.
8.2
I tilfælde hvor Brugerens handlinger medfører tab af information på Jobsøgemaskinen eller på anden måde skade på Jobsøgemaskinen eller skade på andre Brugere, er Brugeren ansvarlig for at dække ethvert tab opstået som følge af en sådan skade i henhold til dansk rets almindelige regler. Brugeren er ikke ansvarlig for indirekte tab som tab af profit og tab af omsætning. Tab af data betragtes som et direkte tab. Brugeren og Jobsøgemaskinen har aftalt, at i det tilfælde, at en anden Bruger end den skadevoldende Bruger lider skade, har Jobsøgemaskinen ret til at give transport i sit krav mod den skadevoldende Bruger til den skadelidte Bruger.
8.3
Brugeren må ikke afkode Jobsøgemaskinen eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende Jobsøgemaskinen, herunder opbygningen og sammensætningen af Jobsøgemaskinen, udover hvad der følger af normal brug af Jobsøgemaskinen.
8.4
Brugeren må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over Brugeren selv adgang til Jobsøgemaskinen.

9. Lovvalg og værneting
9.1
Dansk ret finder anvendelse på Vilkårene og enhver anden aftale der indgås mellem Jobsøgemaskinen og Brugeren.
9.2
Enhver tvist, der måtte udspringe af et retsforhold mellem Jobsøgemaskinen og Brugeren, skal afgøres af Københavns Byret i første instans, såfremt parterne ikke kan nå en løsning i mindelighed.