Vilkår for Jobsearch.dk

Har du spørgsmål eller problemer kan du altid få hurtig personlig betjening ved at skrive til [email protected] 

1. Generelt
1.1
Disse vilkår, herefter benævnt "Vilkår", gælder for brug af www.jobsearch.dk herefter benævnt "Jobsøgemaskinen". Vilkårene finder anvendelse for brug af Jobsøgemaskinen og er gældende mellem Jobsearch.dk ApS, Mynstersvej, 1827 Frederiksberg, CVR-nummer: 39925311 (herefter "Jobsearch.dk ApS") og den enkelte Bruger. Ved en "Bruger" forstås en person, der opretter en konto på Jobsøgemaskinen. Ved en "Betalingsbruger" forstås en Bruger, der har tilkøbt en abonnementsydelse som giver en række fordele. Disse fordele er beskrevet i punkt 3.3 for jobsøgere, og i punkt 4.5 for jobudbydere.
1.2
Jobsøgemaskinen er Danmarks store jobsøgemaskine og platform for jobmarkedet. Vores klare og dedikerede mission er at samle alle jobs, alle ansættende ledere, alle rekrutteringsfirmaer og alle jobsøgere ét sted og skabe de mest dynamiske muligheder for match, kommunikation og direkte interaktion mellem alle på jobmarkedet. Som jobsøgemaskine crawler Jobsøgemaskinen nettet for ledige jobs. Jobsøgemaskinen crawler virksomheder, rekrutteringsfirmaer og portaler for at opnå målet om at samle al viden om alle aktuelle jobs på Jobsøgemaskinen, således at al viden om jobmarkedet demokratiseres til fordel for alle.  
1.3
Jobsøgemaskinen er også en helt automatisk markedsplatform, hvor Brugere kan lægge brugergenereret indhold op i form af stillingsopslag, jobsøger-profiler eller ansætterprofiler, og hvor Brugere kan komme i direkte og meget dynamisk kontakt med hinanden bl.a. på følgende måder: Jobsøgeren kan kontakte virksomheden omkring et stillingsopslag, jobsøgeren kan fremsøge ansættende ledere og kontakte disse anonymt, ansættende ledere og virksomhederne kan kontakte jobsøgeren på baggrund af dennes jobsøger-profil.
1.4
Stillingerne på Jobsøgemaskinen stammer fra tre forskellige kilder: A: Stillingen lægges direkte op af virksomheden B: Virksomheden beder Jobsøgemaskinen om at spejle de stillingsopslag der ligger på virksomhedens egen hjemmeside over på Jobsøgemaskinen C: Jobsøgemaskinen´s automatiske robotter screener nettet for jobs der ikke allerede befinder sig i Jobsøgemaskinen´s søgemaskine. Hvis en robot finder en stilling, der ikke allerede ligger på Jobsøgemaskinen, lægges stillingen ind i søgemaskinen med de mest relevante data. Brugerne linkes herefter videre til originalkilden. 

2. Oprettelse, cookies og mails
2.1
En Bruger accepterer Vilkårene ved oprettelse af en Brugerprofil på Jobsøgemaskinen.
2.2
Som Bruger kan man afmelde almindelige servicemails (mails der relaterer sig til søgemaskinens funktionalitet) (minus de lovpligtige mails som fx fakturamails), indstille eller afmelde matchmails (mails hvor Brugeren får besked om relevante ny-udbudte jobs eller relevante nye jobsøgere) ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne og herefter vælge fanen "Mail indstillinger", hvor Brugeren kan foretage sine valg. Som Bruger kan man også altid klikke på det link, der befinder sig i bunden af alle mails. Ved klik på dette link ankommer Brugeren til en side, hvor Brugeren kan indstille hvilke mails Brugeren ønsker at modtage.
2.3
Brugeren kan til hver en tid tilbagekalde alle samtykker ved at deaktivere sin profil, hvilket sker nederst på siden "Dine data". Siden ses ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne (Brugeren skal være logget ind).
2.4
Jobsøgemaskinen anvender cookies til mange nødvendige funktioner, til at forbedre brugeroplevelsen, og til marketingmæssige og statistiske formål. Ved første besøg på siden vælger brugen hvilke cookies der må anvendes. Ved brug af Jobsøgemaskinen accepterer Brugeren, at Jobsøgemaskinen anvender cookies i henhold til vilkårene for anvendelse af cookies anført på Jobsøgemaskinen. Brugeren kan altid slette de cookies, der er gemt på Brugerens computer i forbindelse med brugen af Jobsøgemaskinen, eller ændre sine valg om hvilke cookies der må anvendes. Se en detaljeret beskrivelse af Jobsøgemaskinens cookiepolitik.
2.5
Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende Vilkår for Jobsøgemaskinen, og Brugeren accepterer, at Jobsøgemaskinen har ret til at ændre Vilkårene med 30 kalenderdages varsel. Jobsøgemaskinen oplyser om væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne. Denne information kan ses på Brugerens konto, når Brugeren er logget ind. Hvis ændringerne vedrører persondata eller markedsføringsretlige forhold, hvortil der kræves fornyet samtykke, vil Brugeren blive bedt om et opdateret samtykke, næste gang Brugeren logger på Jobsøgemaskinen. Prisen på eksisterende abonnementer vil aldrig blive ændret.
2.6
Brugeren har ret til uden varsel at deaktivere sin konto på Jobsøgemaskinen. Hvis Brugeren er Betalingsbruger og har et abonnement skal abonnementet afmeldes før en deaktivering kan finde sted, således at Brugeren ikke mister den tilbageværende del af abonnementsperioden ved en fejl. 

3. For jobsøgere
3.1
En jobsøger er en person der aktuelt leder efter et nyt job. Kun personer, der leder efter et nyt job kan oprette sig som jobsøgere på Jobsøgemaskinen. Brugeren skal sikre, at en jobsøger-profils indhold er retvisende og sandfærdigt, og der må ikke skrives kontaktinformationer, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser i en jobsøger-profil. Jobsøgemaskinen har ret til at gengive hele eller dele af det uploadede materiale på andre hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Jobsøger-profilen skal af Brugeren deaktiveres med det samme, og senest to dage efter at jobsøgningen ikke længere er aktuel. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer.
3.2
Ved oprettelse som jobsøger er Brugeren forpligtet til at lave en jobsøger-profil indeholdende en beskrivelse af den ønskede stilling inden 3 hverdage fra oprettelsen. Jobsøger-profilen kan indstilles så jobsøgeren er anonym. Brugeren kan ikke rette krav mod Jobsøgemaskinen i tilfælde af, at jobsøger-profilen ikke vises anonymt, fx fordi Brugeren ikke har aktiveret anonymitetsindstillingen, fordi Brugeren, uanset pkt. 3.1, har inkluderet kontaktinformationer, eller som følge af en teknisk fejl. 
3.3
Jobsøgere kan uden at betale oprette en konto, en søgeagent og en jobsøger-profil på Jobsøgemaskinen. Herudover kan jobsøgere uden at betale tage kontakt til de jobudbydere hvis jobannoncer er gratis at hente på Jobsøgemaskinen. Herudover kan jobsøgere vælge at opgradere til en Betalingsbrugerprofil, som giver en lang række fordele, herunder hurtigere besked om nye jobs, en opgraderet jobsøger-profil, som jobudbydere kan kontakte gratis, mulighed for at kontakte alle ansættere anonymt samt adgang til vores Deep Search Jobs, som er fundet af vores specielle søgemaskine. 
3.4
Jobsøgeren kan lægge et foto på sin jobsøger-profil. Det er jobsøgerens fulde ansvar, at fotoet er relevant, sædvanligt og lovligt som til enhver tid fortolket af Jobsøgemaskinen, herunder, at det ikke er af seksuel karakter og at jobsøgeren har de nødvendige immaterielle rettigheder til det foto, der uploades på Jobsøgemaskinen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet så snart Jobsøgemaskinen bliver gjort opmærksom på dette.
3.5
Jobudbydere kan modtage jobsøgerens kontaktdata hvis jobsøgeren har lavet en ikke anonym jobsøger-profil. 
3.6
Jobsøgeren accepterer, at Jobsøgemaskinens job-database ikke kan være 100 procent opdateret, og at der kan forekomme fejl i en mindre del af søgeresultaterne eller annoncerne. Dels kan en jobudbyder, der har oprettet en jobannonce på Jobsøgemaskinen, eksempelvis glemme at inaktivere annoncen, når stillingen ikke længere er ledig. Dels kan det ikke undgås, at en nedtages fra en ekstern hjemmeside i en kortvarig periode, før Jobsøgemaskinens robot besøger hjemmesiden, hvor stillingen annonceres. Dels kan det ikke undgås, at stillinger, der ikke længere er på markedet, fortsat vises som ledige på eksterne hjemmesider, fordi webmasteren på den eksterne hjemmeside har glemt at opdatere denne. Hvis en jobsøger opgraderer til Betalingsbruger i forbindelse med en annonce, der indeholder fejl, er jobsøgeren berettiget til tilbagebetaling af den pågældende abonnementsperiode.

4. For jobudbydere
4.1
Ved oprettelse af en konto som jobudbyder, forpligter Brugeren sig til efter bedste evne udelukkende at rette henvendelse til potentielle jobsøgere med tilbud om et job, der matcher den pågældende jobsøgers ønsker og behov som oplyst i jobsøger-profilen på Jobsøgemaskinen.
4.2
Kun jobudbydere der er virksomheder er berettiget til at oprette en konto på Jobsøgemaskinen. Jobudbyderen kan kun oprette stillinger der relaterer sig til jobudbyderens egen virksomhed. Jobudbyderen må ikke oprette stillinger for andre virksomheder end jobudbyderens egen uden en skriftlig aftale med Jobsøgemaskinen.
4.3
Det er jobudbydernes fulde ansvar, at information i jobudbyderens jobannoncer er retvisende og sandfærdig. Jobudbyderne indestår for, at jobudbyderen har de nødvendige immaterielle rettigheder til alt materiale, der uploades på Jobsøgemaskinen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet så snart Jobsøgemaskinen bliver gjort opmærksom på dette. Jobsøgemaskinen har ret til at gengive hele eller dele af det uploadede materiale på andre hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Der må ikke angives kontaktoplysninger, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser eller øvrige kontaktoplysninger i jobannoncerne. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens jobannoncer. Jobannoncer skal af Brugeren inaktiveres med det samme, når jobbet ikke længere er ledigt, således at de jobsøgende ikke spilder deres tid.
4.4 
Ved fremsendelse af tilbud eller anden kommunikation til jobsøgere, har jobudbyderen pligt til at sikre, at ingen kontaktoplysninger til andre Brugere er tilgængelige for modtageren af tilbuddet eller kommunikationen. Herunder må der ikke kontaktes flere Brugere på samme e-mail, på en måde så Brugerne bliver vidende om hinandens mailadresser.
4.5
Jobudbydere kan uden at betale oprette en konto, søgeagent eller jobannoncer på Jobsøgemaskinen. Herudover kan jobudbyderen vælge at opgradere til Betalingsbruger, som giver forskellige fordele, herunder frikøb af kontaktinformationerne på jobannoncerne, fremhævning af jobannoncen og topplacering af jobannoncen i søgeresultaterne.
4.6
Andre Brugere kan modtage jobudbyderens kontaktdata og kontakte Brugeren via mail eller telefon. Det sker f.eks. når andre Brugere rekvirerer yderligere info om en jobannonce.
4.7
Kun virksomheder med et aktivt CVR-nummer kan oprette sig som jobudbyder. Privatpersoner/forbrugere må ikke oprette sig som jobudbyder. Opretter en privatperson/forbruger alligevel en jobudbyderprofil på Jobsøgemaskinen, forbeholder Jobsøgemaskinen sig ret til at deaktivere denne jobudbyderprofil. Der sker ikke tilbagebetaling i det omfang en privatperson/forbruger opretter sig som jobudbyder ligesom privatpersonen/forbrugeren giver afkald på sin lovpligtige fortrydelsesret hvis privatpersonen/forbrugeren alligevel opretter sig som jobudbyder.
4.8
Jobudbydere har muligheden for at lave en ansætterprofil, som kan fremsøges, hvor jobsøgere kan kontakte ansætteren direkte og anonymt og hvor ansætteren kan kontakte jobsøgere direkte.
4.9
Rekrutteringsbureauer må ikke købe sig direkte adgang til jobsøger-databasen online. Rekrutteringsbureauer kan få adgang til jobsøgerne i jobsøger-kartoteket ved at kontakte [email protected] for en aftale. 

5. Ansvarsfraskrivelse
5.1
Jobsøgemaskinen er en annonceringsplatform med brugergenereret indhold, hvor jobsøgere og jobudbydere annoncerer jobs og jobønsker. Jobsøgemaskinen er alene formidler af indholdet på Jobsøgemaskinen og tager ikke ansvar for nogen form for information afgivet af Brugerne eller for nogen aftale indgået direkte mellem Brugerne. Brugeren accepterer, at Jobsøgemaskinens samlede ansvar under ingen omstændigheder kan overstige DKK 0 (nul).
5.2
Jobsøgemaskinen er ikke ansvarlig for i hvilket omfang kontaktdata leveret af Jobsøgemaskinen mellem Brugerne vil føre til indgåelse af en aftale mellem Brugerne.
5.3
I de tilfælde hvor Jobsøgemaskinen henter information direkte fra en virksomheds hjemmeside eller enhver anden tredjeparts hjemmeside, er Jobsøgemaskinen ikke ansvarlig for rigtigheden af information hentet fra hjemmesiden.
5.4
Brugeren er personligt ansvarlig for den information som Brugeren publicerer i Jobsøgemaskinen.

6. Politik vedrørende personoplysninger 
6.1
Se Jobsøgemaskinens databeskyttelsespolitik for oplysninger omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af Jobsøgemaskinen.

7. Abonnementsvilkår, betaling og fortrydelsesret
7.1
Alle køb sker online og alle priser på Jobsøgemaskinen er angivet inklusive moms. Betaling sker online med en række korttyper, herunder Dankort, Visakort, MasterCard mv.
7.2
Både jobsøgere og jobudbydere kan oprette en Brugerkonto og få forskellige services uden betaling (se 3.2 og 4.5). Brugere kan vælge at opgradere til Betalingsbruger, som er en abonnementsydelse, der giver en række ekstra fordele. I punkt 7.11 beskrives det hvordan du slår et Betalingsbruger-abonnement fra.
7.3
Sådan købes et Betalingsbruger-abonnement: Opret en Brugerkonto eller log ind på en eksisterende Brugerkonto. Tryk på "Din profil" oppe i højre hjørne af skærmen (du skal være logget ind) og vælg "Tilkøb". Bekræft at du ønsker at oprette et abonnement og at Jobsøgemaskinen automatisk må foretage betaling fra dit betalingskort, hver gang en ny abonnementsperiode påbegyndes. Indtast dine betalingsoplysninger og godkend købet. Så snart du har godkendt købet, bliver abonnementet aktiveret og du har adgang til at benytte de tilknyttede abonnementsydelser.
7.4
Aktuelle abonnementspriser for jobsøgere: Ved opgradering til Betalingsbruger for første gang, er prisen kr. 14,90 for den første dag og herefter kr. 149 per 7 dage i løbende abonnement. Beløbet trækkes automatisk via Brugerens betalingskort, når en ny abonnementsperiode påbegyndes, indtil abonnementet opsiges. Ved opsigelse af abonnementet inden for 24 timer, betales mindsteprisen på kr. 14,90. Hvis Brugeren tidligere har været opgraderet til Betalingsbruger, er prisen kr. 149 per 7 dage i løbende abonnement. Beløbet trækkes automatisk via Brugerens betalingskort, når en ny abonnementsperiode påbegyndes, indtil abonnementet opsiges. Der er ingen binding på abonnementet udover den igangværende abonnementsperiode. Abonnementspriser kan i nogle perioder ændres op eller ned som følge af særlige tilbud og/eller ændring i abonnementsperioder. Prisen på et eksisterende abonnement tegnet af en konkret Bruger vil dog aldrig ændre sig.
7.5
Aktuelle abonnementspriser for jobudbydere: Ved opgradering til Betalingsbruger for første gang, er prisen kr. 29,95 for den første dag og herefter kr. 699 per 7 dage i løbende abonnement. Beløbet trækkes automatisk via Brugerens betalingskort, når en ny abonnementsperiode påbegyndes, indtil abonnementet opsiges. Ved opsigelse af abonnementet inden for 24 timer betales mindsteprisen på kr. 29,95. Hvis Brugeren tidligere har været opgraderet til Betalingsbruger, er prisen kr. 699 per 7 dage i løbende abonnement. Beløbet trækkes automatisk via Brugerens betalingskort, når en ny abonnementsperiode påbegyndes, indtil abonnementet opsiges. Der er ingen binding på abonnementet udover den igangværende abonnementsperiode. Abonnementspriser kan i nogle perioder ændres op eller ned som følge af særlige tilbud og/eller ændring i abonnementsperioder. Prisen på et eksisterende abonnement tegnet af en konkret Bruger vil dog aldrig ændre sig.
7.6
Hvis betalingen for en ny abonnementsperiode ikke kan gennemføres, vil Jobsøgemaskinen forsøge at foretage betalingen igen i en periode eller ved relevant aktivitet for at sikre, at abonnementet ikke ophører utilsigtet, således at Brugeren ikke utilsigtet mister den service og de fordele som Brugeren forventer at modtage, eksempelvis at Brugeren får hurtig besked om nye jobs, der kommer på markedet. 
7.7
Ved køb af produkter på Jobsøgemaskinen fremsendes en lovmæssig bekræftelse af købet på mail.
7.8
Hvis Brugerens betalingskort udløber eller spærres, vil abonnementet udløbe med udgangen af den igangværende abonnementsperiode.
7.9
På siden ”Fakturaer mv.” kan alle fakturaer hentes. 
7.10
Sådan gøres fortrydelsesretten gældende: Den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage er gældende ved oprettelse af et abonnement på Jobsøgemaskinen. Dog accepterer Brugeren, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis Brugeren tager Jobsøgemaskinen i brug. Det kan f.eks. være ved, at Brugeren rekvirerer info om et job eller en jobsøger eller ved, at Brugeren aktiverer opretter en annonce for sit job eller sin jobsøgning. En Bruger kan gøre sin fortrydelsesret gældende ved at sende en utvetydig mail herom til [email protected] .
7.11
Sådan opsiges et abonnement: Tryk på "Din profil" oppe i højre hjørne af skærmen (du skal være logget ind på din konto). Tryk herefter på siden "Fakturaer mv.". Tryk herefter på knappen "Adgangsprogram" i bunden af siden. Følg vejledningen på den side der fremkommer ved klik på knappen ”Adgangsprogram”. Når Brugeren opsiger abonnementet, trækkes der ikke flere penge på Brugerens konto og Betalingsbrugeradgangen udløber automatisk, når den igangværende abonnementsperiode udløber.

8. Brugerens brug og misbrug af Jobsøgemaskinen
8.1
Misbrug af Jobsøgemaskinen eller manglende overholdelse af Vilkårene udgør hver for sig væsentlig misligholdelse af Vilkårene, og giver Jobsøgemaskinen ret til at lukke Brugerens konto på Jobsøgemaskinen og slette indholdet af Brugerens jobannoncer og jobsøger-profiler og hæve Vilkårene for væsentlig misligholdelse. I det tilfælde, at Jobsøgemaskinen vurderer misligholdelsen til at være af særlig grov karakter, kan Brugeren permanent udelukkes fra Jobsøgemaskinen.
8.2
I tilfælde hvor Brugerens handlinger medfører tab af information på Jobsøgemaskinen eller på anden måde skade på Jobsøgemaskinen eller skade på andre Brugere, er Brugeren ansvarlig for at dække ethvert tab opstået som følge af en sådan skade i henhold til dansk rets almindelige regler. Brugeren er ikke ansvarlig for indirekte tab som tab af profit og tab af omsætning. Tab af data betragtes som et direkte tab. Brugeren og Jobsøgemaskinen har aftalt, at i det tilfælde, at en anden Bruger end den skadevoldende Bruger lider skade, har Jobsøgemaskinen ret til at give transport i sit krav mod den skadevoldende Bruger til den skadelidte Bruger.
8.3
Brugeren må ikke afkode Jobsøgemaskinen eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende Jobsøgemaskinen, herunder opbygningen og sammensætningen af Jobsøgemaskinen, udover hvad der følger af normal brug af Jobsøgemaskinen.
8.4
Brugeren må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over Brugeren selv adgang til Jobsøgemaskinen.
8.5
Jobsøgemaskinen overdrager ingen immaterielle rettigheder til Brugeren, hverken helt eller delvist. Brugeren må ikke kopiere, reproducere, publicere, uploade, sende, eller distribuere noget materiale fra Jobsøgemaskinen uden foregående skriftlig tilladelse fra Jobsøgemaskinen.

9. Lovvalg og værneting
9.1
Dansk ret finder anvendelse på Vilkårene og enhver anden aftale der indgås mellem Jobsøgemaskinen og Brugeren.
9.2
Enhver tvist, der måtte udspringe af et retsforhold mellem Jobsøgemaskinen og Brugeren, skal afgøres af Københavns Byret i første instans, såfremt parterne ikke kan nå en løsning i mindelighed.