Databeskyttelsepolitik for Jobsearch.dk

Denne databeskyttelsespolitik beskriver Jobsearch.dk ApS' ("Jobsearch.dk ApS " eller "Vores") behandling af dine personoplysninger ("Brugeren") i forbindelse med brug af Jobsearch.dk med tilhørende undersider ("Jobsøgemaskinen").

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
1.1 Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:
Jobsearch.dk ApS
Mynstersvej 3 c/o Digital Disruption Media ApS
DK-1827 Frederiksberg C
CVR-nummer: 39925311
1.1.1 Jobsearch.dk ApS kan kontaktes på e-mail [email protected]

2. Behandlingsaktiviteter
2.1 Behandling af personoplysninger i forbindelse med oprettelse af brugerprofil
2.1.1 I forbindelse med oprettelse af din brugerprofil behandler vi følgende personoplysninger om dig: E-mail med henblik på oprettelse af brugerprofil
2.1.2 Derudover kan du selv vælge at tilknytte en række yderligere personoplysninger ved tilmelding, herunder bl.a. navn og telefonnummer. Nogle funktioner såsom kontakt til visse brugere er kun tilgængelige hvis du har angivet navn og telefonnummer.
2.1.3 Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er i den forbindelse forfølgelsen af vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser består i at kunne identificere dig med henblik på oprettelse af brugerprofil.
2.2 Behandling af personoplysninger i forbindelse med din brug af Jobsøgemaskinen
2.2.1 I forbindelse med din brug af Jobsøgemaskinen indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Billeder
 • Information om Brugeren er jobudbyder eller jobsøger
 • Information omkring Brugerens kontakt angående specifikke jobs
 • Information omkring oprettelse af relevante søgeagenter
 • Information om og data fra de annoncer som brugeren opretter (jobannonce eller jobsøger-profil)
 • Geografiske data
 • Købshistorik
 • Mailkorrespondance mellem Jobsearch.dk ApS og Brugeren
 • Logbog over Brugerens besøg, inkl. oplysninger om IP-adresse, adgangstidspunkt, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv.
 • Cookie data og tracking data med henblik på at Jobsøgemaskinens funktionalitet kan fungere og levere Jobsøgemaskinens tjenester til dig
 • Oplysninger om Brugerens samtykker, præferencer og indstillinger for eksempelvis deling af personoplysninger


2.2.2 Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er i den forbindelse forfølgelsen af vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser består i at kunne identificere dig som Bruger og levere Jobsøgemaksinens tjenester, herunder bl.a. jobsøgeagent og information omkring jobs, samt til at kommunikere med Brugeren, f.eks. meddele Brugeren, at Jobsøgemaskinens tjenester har ændret sig, eller til at kontakte Brugeren i forbindelse med kundeservice og anmodninger. Derudover består vores legitime interesse i at kunne forhindre og undersøge misbrug af Jobsøgemaskinen.
2.3 Behandling af personoplysninger i forbindelse med køb
2.3.1 I forbindelse med din oprettelse og betaling for "Betalingsbruger" abonnement via Jobsøgemaskinen, indsamler og behandler vi eller vores payment service provider (DIBS) nedenstående personoplysninger om dig til følgende angivne formål:

 • "Navn" og ”Adresse” med henblik på identifikation og gennemførelse af køb, hvis du vælger at opgive dit navn
 • E-mail med henblik på identifikation og gennemførelse af køb 
 • "Kreditkortoplysninger" med henblik på gennemførelsen af købet


2.3.2 Retsgrundlaget for disse behandlinger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eftersom vores behandlinger er nødvendige for gennemførelsen og opfyldelsen af den aftale, som du indgår med os, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af vores aftale.
2.4 Behandling af personoplysninger i forbindelse med profilering og markedsføring
2.4.1 Hvis Brugeren har givet samtykke hertil, kan Jobsearch.dk ApS bruge Brugerens personoplysninger til direkte markedsføring, herunder at orientere Brugeren om nye features og lign. fra Jobsøgemaskinen.
2.4.2 I forbindelse med ovenstående, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Navn med henblik på identifikation
 • E-mail med henblik på identifikation
 • Telefonnummer med henblik på identifikation
 • Information om Brugeren er jobudbyder eller jobsøger
 • Information omkring Brugerens kontakt angående specifikke jobs
 • Information omkring opsættelse af relevante søgeagenter
 • Information om og data fra de annoncer som brugeren opretter (jobannonce eller jobsøger-profil)
 • Købshistorik
 • Geografiske data
 • Logbog over Brugerens besøg, inkl. oplysninger om IP-adresse, adgangstidspunkt, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv.
 • Cookie data og tracking af din generelle brug af hjemmesiden omfattende hvor, hvornår og i hvilket omfang du bruger hjemmesiden
 • Oplysninger om Brugerens samtykker, præferencer og indstillinger for markedsføring


2.4.3 Retsgrundlaget for ovenstående behandling er forfølgelsen af vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser består i at kunne målrette den markedsføring, som vi sender til dig, så den bliver mere relevant for dig og du opnår en bedre brugeroplevelse.
2.4.4 Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke via siden ”Mail indstillinger” som der er link til i bunden af alle mails. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder gøre indsigelse mod profilering, når denne profilering vedrører direkte markedsføring. Hvis du ønsker at udøve denne rettighed kan du kontakte os på e-mail [email protected] Læs mere om dine rettigheder i afsnit 6.
2.5 Behandling af personoplysninger i forbindelse med statistik, forbedring og videreudvikling af Jobsøgemaskinen, samt udbudte services.
2.5.1 Vi benytter nedenstående personoplysninger som led i (1) indsamlingen af statistik (2) forbedring og optimeringen af Jobsøgemaskinen og de udbudte services og (3) til videreudviklingen af Jobsøgemaskinen og udbud af nye services. Begge med henblik på at optimere brugeroplevelsen (fx udbedring af fejl og tilpasning eller ændring af software design). Vi kan også behandle personoplysningerne i forbindelse med, at vi tilrettelægger og sender spørgeskemaundersøgelser mhp. at udarbejde statistiske oplysninger om jobmarkedet og jobsøgeres adfærd.
2.5.2 I forbindelse med ovenstående behandler vi følgende personoplysninger om Brugeren:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Information om Brugeren er jobudbyder eller jobsøger
 • Information omkring Brugerens kontakt angående specifikke jobs
 • Information omkring opsættelse af relevante søgeagenter
 • Købshistorik
 • Geografiske data
 • Logbog over Brugerens besøg, inkl. oplysninger om IP-adresse, adgangstidspunkt, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv.
 • Cookie data og tracking af din generelle brug af hjemmesiden omfattende hvor, hvornår og i hvilket omfang du bruger hjemmesiden


2.5.3 Retsgrundlaget for denne behandling er forfølgelsen af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser der forfølges ved behandlingen er, at vi kan få forståelse og indblik i de potentielle optimerings- og udviklingsmuligheder for vores udbudte services samt eventuelle forbedringstiltag for vores hjemmeside med henblik på at forbedre din brugeroplevelse.
2.6 Behandling af personoplysninger om ansættende ledere
2.6.1 Jobsøgemaskinen indeholder oplysninger om virksomheders medarbejdere, der varetager ansættelse og rekruttering ("ansættende leder"). Som ansættende leder kan du selv eller din virksomhed registrere dig i Jobsøgemaskinens database. Derudover indsamler og behandler Jobsøgemaskinen oplysninger om ansættende ledere fra virksomhedens hjemmeside og evt. jobopslag.
2.6.2 Vi behandler følgende personoplysninger om ansættende ledere:

 • Navn
 • E-mail og/eller telefonnummer
 • stillingsbetegnelse og arbejdsgiver


2.6.3
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger om ansættende ledere er forfølgelsen af vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser består i at kunne levere Jobsøgemaskinens tjenester, herunder bl.a. jobsøgeagent, information omkring jobs og ansættende ledere.

3. Opbevaring og sletning af personoplysninger
3.1 Jobsearch.dk ApS indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige for hvert af de ovenstående formål jf. pkt. 2. Når Brugerens personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til Jobsearch.dk ApS' angivne formål, sletter Jobsearch.dk ApS Brugerens personoplysninger.
3.2 Hvis du lukker din konto ned, sletter eller anonymiserer vi dine Personoplysninger senest 1 år efter lukningen af kontoen
3.3 Personoplysninger der relaterer sig til køb på Jobsøgemaskinen vil dog blive opbevaret mindst 5 år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører i overensstemmelse med bogføringslovens krav hertil.
3.4 Som alternativ til sletning kan vi i stedet vælge at anonymisere de pågældende personoplysninger, hvilket betyder, at personoplysningen falder udenfor Databeskyttelseslovgivningens anvendelsesområde og dermed opbevaringsbegrænsningen. Typisk vil dette være relevant for os i statiske sammenhænge.
3.5 Jobsøgemaskinen behandler og opbevarer oplysninger om en ansættende leder på følgende måde:
3.5.1 Hvis en ansættende leder eller dennes virksomhed selv har registeret sig i Jobsøgemaskinens database, behandler Jobsøgemaskinen oplysningerne indtil Jobsøgemaskinen bliver bekendt med, at oplysningerne ikke længere er korrekte, fx fordi en ansættende leder eller virksomheden oplyser Jobsøgemaskinen om jobskifte eller Jobsøgemaskinen modtager tilbagemeldinger fra Brugere om, at oplysningerne ikke er korrekte.
3.5.2 Hvis Jobsøgemaskinen har indsamlet oplysninger om en ansættende leder fra virksomhedens hjemmeside og/eller jobopslag, vil Jobsøgemaskinen behandle oplysningerne så længe Jobsøgemaskinen har grundlag for at antage, at en ansættende leder varetager den stilling, som Jobsøgemaskinen har registeret. Jobsøgemaskinen vil automatisk ajourføre og/eller validere oplysningerne, såfremt Jobsøgemaskinen ved senere crawling af en virksomheds hjemmeside og/eller jobopslag genindsamler oplysninger om en ansættende leder. Hvis Jobsøgemaskinen i en sammenhængende periode på 12 måneder ikke har ajourført eller valideret oplysningerne, vil oplysningerne derefter ikke længere være synlige for Brugere af Jobsøgemaskinens database. Såfremt oplysningerne efterfølgende ikke ajourføres eller valideres i en sammenhængende periode på 6 måneder, vil oplysningerne blive slettet fra Jobsøgemaskinens systemer. I det tilfælde at oplysningerne ajourføres eller valideres i den periode, hvor oplysningerne ikke er synlige for Brugere af Jobsøgemaskinens database, vil oplysningerne på ny blive synliggjort og ajourførings-/valideringsfristen vil starte forfra. Hvis Jobsøgemaskinen inden ajourførings-/valideringsfristens udløb bliver bekendt med, at oplysningerne ikke længere er korrekte, fx fordi en ansættende leder eller virksomheden oplyser Jobsøgemaskinen om jobskifte eller Jobsøgemaskinen modtager tilbagemeldinger fra Brugere om, at oplysningerne ikke er korrekte, vil oplysningerne blive slettet fra Jobsøgemaskinens systemer.
3.5.3 Når Jobsøgemaskinen registrerer oplysninger om en ansættende leder i Jobsøgemaskinens database på baggrund af oplysninger fra en virksomheds hjemmeside og/eller jobopslag, vil Jobsøgemaskinen opfylde sin oplysningspligt ved at orientere om behandlingen og fremsende kopi af Jobsøgemaskinens databeskyttelsespolitik via e-mail. Såfremt en ansættende leder bliver slettet fra Jobsøgemaskinens systemer som følge af ajourførings-/valideringsfristen oven for, vil Jobsøgemaskinen på ny sende en orienteringsmail i det tilfælde, at en ansættende leder på et senere tidspunkt bliver (gen)registreret i Jobsøgemaskinens database, fordi Jobsøgemaskinen har indsamlet oplysninger fra virksomhedens hjemmeside og/eller jobopslag.
3.5.4 Såfremt Jobsøgemaskinen modtager en indsigelse mod behandlingen fra en ansættende leder, vil oplysningerne ikke længere være synlige for Brugere af Jobsøgemaskinens database. Jobsøgemaskinen vil fortsat opbevare oplysningerne med en notering af indsigelsen i Jobsøgemaskinens systemer i 6 måneder fra indsigelsestidspunktet, således at evt. genindsamling af oplysninger om en ansættende leder fra virksomhedens hjemmeside og/eller jobopslag ikke udløser, at oplysningerne på ny registreres og synliggøres i Jobsøgemaskinens database. Efter 6 måneder fra indsigelsestidspunktet vil oplysningerne blive slettet fra Jobsøgemaskinens systemer.

4. Deling af personoplysninger og kategorier af modtagere

4.1 Følgende kategorier af modtagere vil i forbindelse med behandlingen modtage dine personoplysninger:

 • Databehandlere, såsom vores it-leverandører, der leverer tekniske ydelser til Platformen, således at hjemmesiden kan fungere, vores Payment service providers, udbydere af mailsystemer, samt vores eksterne hostede økonomisystem
 • Revisions- og bogholdervirksomhed
 • Koncernselskaber til Jobsearch.dk ApS som varetager support og vedligeholdelse af vores systemer


Modtagere må gerne være placeret uden for EØS. Vi overfører dog kun dine personoplysninger til organisationer eller lande, der leverer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, enten ved hjælp af en afgørelse af EU Komissionen om tilstrækkelighed eller på anden måde, såsom ved brug af klausuler for overførsel af personoplysninger.
4.2 Jobsearch.dk ApS deler dine personoplysninger med andre selskaber i samme koncern (dvs. andre selskaber som ultimativt er ejet af Digital Disruption Media ApS). Jobsøgemaskinens tjenester giver Brugeren mulighed for at dele Brugerens personoplysninger med andre brugere af Jobsøgemaskinens tjenester. Det bør nøje overvejes hvilke personoplysninger Brugeren tilgængeliggør for andre Brugere. Jobsøgemaskinen deler personoplysninger om ansættende ledere med brugerne af Jobsøgemaskinens tjenester.
4.3 Jobsøgemaskinens tjenester kan indeholde links til andre websites, som har selvstændige politikker vedrørende personlysninger. Jobsearch.dk ApS er ikke ansvarlig for databeskyttelsesforhold hos tredjemænd, der ikke leverer ydelser eller har nogen tilknytning til Jobsearch.dk ApS.

5. Brugerens rettigheder
5.1 Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 
 • Ret til at transmittere oplysninger: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


5.2 Du kan også altid trække dit samtykke tilbage, hvis vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på dette (dog uden at dette påvirker lovligheden af vores behandling forud for tilbagetrækningen).
5.3 Brugeren har ret til at frabede sig direkte markedsføringsmeddelelser og til at bede Jobsøgemaskinen stoppe med at anvende personoplysninger til markedsføring. Bemærk, at selvom markedsføring og andre henvendelser fra Jobsøgemaskinen frabedes, kan Jobsøgemaskinen stadigvæk sende obligatoriske servicemeddelelser. I visse tilfælde, vil Brugerens ønske om at slette personoplysninger betyde, at Jobsøgemaskinen ikke længere kan levere tjenester til Brugeren.

6. Klager vedrørende behandling af personoplysninger
6.1 Hvis du ikke er tilfreds med Jobsøgemaskinens behandling af dine personlige data, kan du altid kontakte Jobsearch.dk via email på [email protected] eller på adressen angivet i afsnit 1.1.1.
6.2 Hvis du ønsker at klage til en tilsynsmyndighed, bedes du kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk), Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefonnummer: +45 33 19 32 00, e-mail: [email protected]