Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • Læge
 • Roskilde
 • Søndag den 19. marts 2023

Denne stilling er desværre ikke længere ledig. Se alle ledige stillinger ved at trykke på knappen.
Se alle ledige stillinger

Uklassificeret stilling i Gynækologi og Obstetrik ved Sjællands Universitetshospital

Denne stilling er desværre ikke længere ledig. Se alle ledige stillinger ved at trykke på knappen.
Se alle ledige stillinger

Roskilde

Har du erfaring med eller interesse for gynækologi og obstetrik, og har du lyst til at blive en del af en afdeling præget af høj kollegialitet, godt tværfagligt samarbejde og masser af spændende kliniske udfordringer, så er stillingen måske noget for dig?

Mulighed for at opbygge og udvikle dine kompetencer
Vi søger en forvagt, der ønsker at opnå erfaring indenfor specialet eller videreudvikle kompetencer indenfor gynækologi og obstetrik.

Vi tilbyder 12 måneders ansættelse, hvor du vil få mulighed for at opbygge og udvide dine færdigheder indenfor både gynækologi og obstetrik.

Har du erfaring indenfor specialet svarende til gennemført introduktionsuddannelsen, vil der være mulighed for at have funktion på vores fertilitetsklinik som led i ansættelsen efter nærmere aftale.

Et universitetshospital med fokus på uddannelse og udvikling
Du vil blive en del af en regionens specialiserede afdeling. Som del af Sjællands Universitetshospital har vi høje ambitioner om at skabe et afdeling, hvor drift, forskning og udvikling går hånd i hånd.

Uddannelse er højt prioriteret i afdelingen, og vi varetager undervisning af medicinstuderende, speciallægeuddannelsen indenfor gynækologi og obstetrik samt almen medicin. Vi vægter supervision i den kliniske hverdag og prioriterer mulighed for deltagelse i kurser. Færdighedstræning og casebaseret undervisning er en integreret del af klinikken. Vi tror på, at læring opstår i det dynamiske samspil mellem fagprofessionelle og i mødet med patienten.

Vi arbejder med defusing og debriefing for at understøtte den psykologiske tryghed blandt personalet. Ligesom vi har fokus på at styrke løbende kvalitetssikring bl.a. gennem audits. Og så er vores ambition at udvikle vores tilbud til patienterne, så vi til stadighed kan tilbyde tidssvarende behandling af høj kvalitet indenfor alle dele af specialet.

Hos os bliver du præsenteret for det specialiserede og bredden i specialet
Afdelingen er kendetegnet ved, at vi hjælper hinanden på tværs af subspecialer, faggrænser, viden og erfaringsgrundlag. Det bidrager til den gode stemning og høje grad af kollegialitet, som man oplever i afdelingen.

Du vil som yngre læge i afdelingen få bred erfaring indenfor specialet. Indenfor obstetrikken vil du have funktion som forvagt på fødegangen, se akutte patienter på svangre, og gå barselsstuegang. Gynækologisk vil du få erfaring med ambulant udredning og behandling indenfor almen- og urogynækologi, gå stuegang på vores sengeafsnit og se akutte patienter. Du vil være med til obstetriske og gynækologiske operationer, og din operative oplæring vil tage udgangspunkt i dine kvalifikationer.

Vi forventer, at du er nysgerrig og gør dig umage. Vi vægter gode samarbejds- og kommunikationsevner samt evnen til at bevare overblikket i akutte situationer og en professionel tilgang til patienterne.

Fakta om afdelingen
Afdelingen er normeret til 2500 fødsler om året, og har bl.a. regional obstetrisk funktion indenfor insulinkrævende gestationel diabetes. Vi varetager gravide med svær præeklampsi og præterm fødsel fra gestationsuge 28. På vores svangreafsnit håndterer vi akutte henvendelser i graviditeten, kvinder i begyndende fødsel samt igangsættelser. Der er 7 fødestuer på fødegangen og 16 senge på vores barselsafsnit.

Afdelingen har højtspecialiseret funktion indenfor behandling af livmoderkræft, regionsfunktion indenfor urogynækologi, og forestår behandling af ufrivillig barnløshed på fertilitetsklinikken på matriklen i Køge. Vi har et 7-døgns gynækologisk sengeafsnit med 6-8 sengepladser. Vi opererer dagligt på 1-2 stuer på den centrale operationsgang inkl. et ugentlig sectioleje og har 1-2 dagkirurgiske lejer om dagen.

Afdelingen har betydende ambulant funktion, herunder svangreambulatorium og føtalmedicinske undersøgelser og indgreb. Vi tilbyder ambulante indgreb inkl. hysteroskopi og botox behandling i tæt samarbejde med vores specialuddannede sygeplejersker.

Løn- og ansættelsesvilkår:
12 måneders ansættelse. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Forpligtelse til at varetage 10-12 skiftet bunden vagt som forvagt med bagvagt i tilstedeværelse.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Cheflæge Helene Westring Hvidman. Tlf: [xxxxx]. E-mail: [xxxxx] Ansøgningsfrist:
Der er ansøgningsfrist den 19. mart 2023. Samtaler forventes afholdt 27. marts 2023.

Ansættelse per 01.05.2023 eller efter aftale.

Lignende jobs

 • Introstilling i Akutmedicin - med fokus på PALLIATION - SUH Køge - kort ansøgningsfrist

  Vi søger en introlæge, som vil aktiv bidrage til et nyt fokusområde på SUH: basal palliation. Konkret skal vi i samarbejde med palliations-eksperter afdække vores base-line og formulere indsatsområ..
 • Afdelingslæge til traumesektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus søges

  Til traumesektionen på Slagelse Sygehus søger vi en afdelingslæge pr 1. maj 2023 eller snarest derefter.

  Du kommer til at indgå i en stor afdeling fordelt på to matrikler i henholdsvis Næstved .
 • Overlæge med mulighed for afsnitsansvar til traumesektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus

  Til traumesektionen på Slagelse Sygehus søger vi en overlæge pr 1. maj 2023 eller snarest derefter.

  Har du erfaring med eller mod på at være en større del af driften, så er der mulighed for sam..
 • Brænder dit hjerte for kvalitet og udvikling, SÅ SE HER! Lungeklyngen, Nykøbing F. Sygehus søger en sygeplejerske med...

  Brænder du for kvalitet og faglig udvikling og kunne du tænke dig, at stå i spidsen for udvikling af den lungemedicinske sygepleje - så se med her!

  Vi ønsker, at styrke det kliniknære arb..

Lignende søgeresultater