Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • 01.03.2023
 • Øvrige
 • Nyborg
 • Mandag den 20. marts 2023

Denne stilling er desværre ikke længere ledig. Se alle ledige stillinger ved at trykke på knappen.
Se alle ledige stillinger

Enhedschef til Nyborg Fængsel

Denne stilling er desværre ikke længere ledig. Se alle ledige stillinger ved at trykke på knappen.
Se alle ledige stillinger

Nyborg

Vil du være en del af ledelsen i Danmarks største fængsel? Institution Nyborg søger en enhedschef til afdeling 5 på Nyborg Fængsel.

Vi ønsker et ledelsesteam, hvor vi i samarbejde opnår resultater og giver medarbejderne ansvar, hvor vi arbejder innovativt i forhold til faglig udvikling, hvor vi giver hinanden og medarbejderne kontinuerlig feedback og faglig sparring, og hvor vi har stort fokus på institutionens arbejdsmiljø.

Om stillingen

Dit ledelsesansvar vil være todelt og bestå dels af ressource- og driftsledelse som en del af institutionsledelsen, hvor driften af hele fængslet koordineres, og dels af personaleledelse i enheden, hvor dit fokus vil være at sikre faglig ledelse og kompetenceudvikling af enhedsledere og medarbejdere.

Du vil til dagligt have ansvaret for ledelsen af en af fængslets afdelinger – afdeling 5. Afdelingen står overordnet for beskæftigelse og undervisning af de indsatte. Dette finder sted på værksteder og i dagskole samt på afdelinger og i indsattes egne opholdsrum. Du vil tillige have ansvaret og personaleledelsen for fængslets administrative medarbejdere.

Der er tilknyttet 2 enhedsledere og ca. 50 medarbejdere til afdeling 5.

Som enhedschef vil du referere til institutionschefen og indgå i [xxxxx]s ledelseskæde mellem institutionschefen og enhedslederne.

Ressource- og driftsledelse

 • Som enhedschef på Nyborg Fængsel vil du, blandt meget andet, have ansvaret for:
 • At sikre, at medarbejderne har fokus på opgaveløsningen af klienten i centrum og et sammenhængende klientforløb.
 • At omsætte [xxxxx]s strategier og planer til tydelige mål for afdelingens medarbejdere.
 • At sikre, at der sættes tydelige mål og rammer for udviklingen af det faglige arbejde og motivere til et godt arbejdsmiljø i enheden og på tværs af institutionen.
 • Ved løbende dialog at sikre, at der gives og modtages sparring og koordinering med områdets konsulenter inden for HR, resocialisering, sikkerhed, IT, klientsagsbehandling og økonomi.
 • At styrke relationsarbejdet og den dynamiske sikkerhed i enheden blandt andet ved afholdelse af talsmandsmøder mv.

Personaleledelse

 • Som enhedschef vil du være den primære personaleleder for enhedens enhedsledere og medarbejdere. Her skal dit fokus blandt andet være på at sikre:
 • Faglig ledelse og kompetenceudvikling af enhedsledere og medarbejdere, så de til enhver tid er i stand til at leve op til [xxxxx]s medarbejder- og ledelsesgrundlag.
 • Korrekt og loyal formidling af formål og mening med de koncernfælles opgaver, så leverancer sker rettidigt og resultater opnås med høj faglig kvalitet.
 • Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel, tryghed og samarbejde.
 • Et arbejdsmiljø, hvor der rettidigt og omsorgsfuldt sikres fokus på håndtering af blandt andet sygefravær og volds- og trusselsepisoder. Herunder opfølgning på alle episoder, korrekt registrering og håndtering i overensstemmelse med [xxxxx]s nul-tolerance, og iværksættelse af relevante initiativer for at forebygge og reducere antallet af vold og trusler.
 • Ud over håndtering af konkrete sygefraværssager, tillige at gennemføre trivselssamtaler og iværksætte relevante forebyggelsestiltag.
 • Talentpleje og -udvikling af medarbejdere, bl.a. gennem målrettet delegering af opgaver.

Om dig

 • Du har stor erfaring med personaleledelse og udvikling af organisationskultur.
 • Du har en faglig og saglig tilgang til opgavevaretagelsen, og kan loyalt arbejde systematisk med både sans for detaljen og ud fra et helhedssyn i forhold til [xxxxx]s samlede opgavevaretagelse.
 • Du er detaljeorienteret samtidig med, at du er opmærksom på helheden i opgaveløsningen.
 • Du har en anerkendende tilgang, er åben, empatisk og har gode samarbejdsevner.
 • Du er nytænkende i forhold til opgaveløsningen og kan inddrage erfaringer fra andre sektorer.
 • Du er psykisk robust og kan bevare roen og overblikket, også i meget pressede situationer.
 • Du har gode kommunikative kompetencer, både skriftligt og mundtligt.
 • Du er en stærk rollemodel med tydelige værdier, og promoverer organisationens værdier igennem egne handlinger.


Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer uden højeste tjenestetid og er ledig til besættelse den 1. august 2023 eller snarest muligt derefter.

Løn- og ansættelsesvilkårer i henhold til tjenestemandsloven for allerede uniformerede ansatte tjenestemænd i [xxxxx]. Alternativt efter relevant gældende overenskomst eller individuel kontrakt afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund sammenholdt med stillingsindholdet. Hvis du i forvejen er tjenestemandsansat i staten, vil der være mulighed for at bevare din tjenestemandsansættelse.

Aflønning sker efter principperne i Ny Løn. Hvis du i forvejen er uniformeret tjenestemand, sker ansættelsen som tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven og lønindplaceringen sker i henhold til lønaftalen mellem [xxxxx] og Fængselsforbundet i løngruppe 7, hvor der er tilknyttet et funktionstillæg for deltagelse i rådighedsordning.

Du vil indgå i institutionsbagvagtsordningen.

Ansættelsesområdet for tjenestemænd er Justitsministeriet med tilhørende institutioner. For overenskomstansatte/individuelt ansatte er ansættelsesområdet [xxxxx].

Arbejdsstedet er Institution Nyborg, Nyborg Fængsel, [xxxxx] 36, 5800 Nyborg.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse. Sagsbehandlingstiden for dette er ca. 2 måneder.

Hvem er vi?

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest den 20. marts 2023.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, skal du senest den 24. marts 2023 tillige have uploadet en bedømmelse fra din chef.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe billedidentifikation f.eks. pas eller kørekort.

Der er en forudsætning for ansættelse, du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at [xxxxx] må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelsen skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

[xxxxx] opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål til stillingen bedes rettet til institutionschef Henrik Marker på telefonnummer[xxxxx].

Lignende jobs

 • Søger du praktikplads inden for HR?

  Fri kontakt
  Slår det gnister når du læser om HR, rekruttering og salg? Kan du skabe et match mellem mennesker og elsker du at være proaktiv og kan ikke lægge telefonrøret fra dig? Så tilbyder vi nu en udviklingsrig praktikplads hos Temp-Team A/S■.
 • Drejer du derudad med stålet?

  Fri kontakt
  ”Gennem min oplæring har jeg oplevet god støtte og opbakning fra mine erfarne kolleger. Jeg er blevet lært grundigt op i maskinerne, og har fået en større tro på mine egne evner. Jeg synes, det fedeste i jobbet er, at jeg, på en måde, får udleveret en stang stål, som jeg skal lave til en slags guld for en kunde.
 • SVENSKTALENDE SERVICEDESK OG ONBOARDING MEDARBEJDER TIL SPECTRA HOTEL MANAGEMENT SYSTEM, ODENSE

  Fri kontakt
  SPECTRA SYSTEMS søger svensktalende medarbejdere til vores servicedesk og onboarding team.
 • Fritids- og udslusningskonsulent til Søbysøgård Fængsel, ungeafdelingerne

  Hvis du brænder for fritidsaktiviteter og kan lide at arbejde med udsatte unge er denne stilling lige noget for dig.

  Institution Midtfyn søger til ungeafdelingerne i Søbysøgård Fængsel en medar..

Lignende søgeresultater