Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • 01.03.2023
 • Sygeplejerske
 • Hjørring
 • Mandag den 20. marts 2023

Denne stilling er desværre ikke længere ledig. Se alle ledige stillinger ved at trykke på knappen.
Se alle ledige stillinger

Chefsygeplejerske til medicinsk afdeling, Regionshospital Nordjylland

Denne stilling er desværre ikke længere ledig. Se alle ledige stillinger ved at trykke på knappen.
Se alle ledige stillinger

Hjørring

Regionshospitalet søger en visionær chefsygeplejerske, der kan bidrage til at navigere medicinsk afdeling og hele hospitalet sikkert igennem en sundhedsdagsorden, der i disse tider er præget af særlige opgaver indenfor rekruttering, omstilling til fremtidens mere nære sundhedstilbud, fokusering på hospitalernes kerneopgaver, grøn omstilling og meget mere.
Regionshospitalet
I 2020 formulerede hospitalet en profilplan, som skal sikre, at vi er parate til at imødekomme morgendagens krav i sundhedsvæsenet, men også er med til at præge udviklingen i fremtidens løsninger. Vi er først og fremmest akuthospital for 200.000 vendelboere, men derudover arbejder vi under overskrifter som: det udadvendte hospital, som skal styrke de tværsektorielle indsatser, stærke faglige synergier i det interne miljø med enkelte faglige spydspidsområder, uddannelseshospital – eller talenternes hus, hvor både grunduddannelser og efteruddannelse har en særlig plads og endelig overskriften ”den gode arbejdsplads”, hvor tæt og godt samarbejde skal sikre miljøer, hvor den enkelte trives og kan vokse.
Hospitalet har aktiviteter på matrikler i Skagen, Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring. Stillingen har basis i Hjørring.

Om Medicinsk Afdeling
Medicinsk Afdeling består af 2 sengeafsnit med tilhørende stor ambulant aktivitet. Afdelingen dækker flere medicinske specialer. Udover det internmedicinske speciale er det lungemedicin, ældremedicin incl et team for lindrende behandling, medicinske mave/tarmsygdomme, reumatologi og et sportsmedicinsk center. Derudover arbejdes der på videreudbygning af et fælles daghospital, etablering af yderligere sengekapacitet samt ambulante tilbud, der kan forebygge indlæggelse. I 2023 igangsættes en ambitiøs udviklingsplan for det medicinske område, der har fokus på at sikre tilstrækkelige ressourcer og tid til det voksende antal medicinske patienter. Her arbejdes bla. under overskriften Aldersvenligt Hospital. Derudover styrkelse af samarbejdet med praktiserende læger og kommunerne – herunder udbygning af telemedicinske og virtuelle tilbud, hvor der er særlig fokus på nærhed/tilgængelighed og sekundær forebyggelse. Udviklingsplanen skal sætte dagsorden for håndteringen af en betydelig del af hospitalets aktiviteter de kommende år og bliver dermed en stor og vigtig ledelsesopgave, hvor inddragelse og samarbejde er nøgleord for at sikre følgeskab og de allerbedste løsninger.
Afdelingsledelsen består udover chefsygeplejersken af en cheflæge og en ledende lægesekretær.

Din profil
Vi ønsker en leder, der har ledelseserfaring på strategisk niveau og som både er udviklingsorienteret og stærk ift. kommunikation og at skabe relationer.
Som ny chef træder du ind i en organisation af faglige ildsjæle, erfarne ledelseskolleger og dedikerede medarbejdere. Da organiseringen er helt ny, skal du sammen med ledelseskolleger og medarbejdere kunne samarbejde om at navigere i det nye og finde de allerbedste veje til at skabe gode løsninger. Her er det væsentligt, at du kan bidrage med at sætte dit eget aftryk.
Vi tilbyder en grundig introduktion til dit særlige ledelsesområde samt til hospitalet som helhed. Desuden får du tilbudt en mentor.
Du kan forvente opgaver med fokus på:
 • At styrke mulighederne for, at patienterne oplever sammenhængende forløb og kontakter af høj faglig kvalitet
 • At skabe tydelige ansvarsfordeling imellem afdelingsledelsen og den udvidede afdelingsledelse og få hele ledelseskredsen til at spille sammen som et hold
 • At understøtte ledelserne tæt på patienter og drift
 • At være leder for ledere

 • At sikre uddannelse og kompetenceudvikling af plejepersonalet
 • At bidrage til at skabe en sund samarbejdskultur
 • At sikre budgetoverholdelse
 • At skabe innovative løsninger
 • At sikre gode resultater af forandringer

 • At bidrage til at udvikle og styrke sygeplejen indenfor rammen Fundamentals of Care
 • At følge implementeringsprocesser helt til dørs
 • At sætte dit personlige præg på løsning af hospitalets strategiske områder – rekruttering, fastholdelse, videre udvikling af signatur faglige områder såsom det aldersvenlige hospital, det helende hospital og vendelboernes hospital mm.
 • At arbejde tæt sammen med hospitalsledelsen igennem gensidig sparring.

Derudover vil hospitalets chefer skulle kunne drive udviklingsindsatser på tværs af hospitalet og vil skulle repræsentere hospitalet i både regionale og nationale sammenhænge.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen refererer til kontaktdirektøren (én fra hospitalsledelsen)
Lederoverenskomst samt indplacering iht. Lederløns modellen, [xxxxx]

Kontaktoplysninger
Eventuelle spørgsmål til stillingens indhold, spørgsmål til rekrutteringsprocessen eller en fortrolig drøftelse af dine muligheder i jobbet kan rettes til sygeplejefaglig direktør Charlotte Fuglesang, , mobil: [xxxxx]eller hospitalsdirektør Henrik Larsen, , mobil: [xxxxx]Første runde samtaler forventes afholdt i uge 12
Ifm. ansættelsesprocessen indhenter vi referencer.

Om [xxxxx]
[xxxxx] leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på .

Lignende jobs

 • Social- og sundhedsfaglig afløsere søges til Gennem Bakkerne i Vodskov

  Pædagoger, SSH, SSA, ufaglærte eller øvrigt uddannede personale søges som afløsere til Gennem Bakkerne Vodskov. Der vil både være midlertidige stillinger og stillinger uden stopdato.

  I Job & Vel..
 • Svenstrupgård, Det Alternative Plejehjem søger 2 sygeplejersker

  Svenstrupgård, Det Alternative Plejehjem, søger snarest muligt to sygeplejersker til faste stillinger på henholdsvis 34 t/u og 30 t/u.
  Vi søger medarbejdere, som har flair for tværfagligt samarbej..
 • Sygeplejerske eller Social-og sundhedsassistent med socialfaglig profil søges til fast stilling i Enghuset

  I Voksenafdelingen sætter vi mennesker først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale og trivsel.

  Enghuset er et botilbud til 36 voksne mennesker med psykiatriske og sociale problemer og ud..
 • Centersygeplejerske - bliv en del af Plejecenter Rosengården Sæby - genopslag

  Sygeplejerske søges til organisation/virksomhed i 9300 Sæby

Lignende søgeresultater