Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • 05.03.2023
 • Socialrådgiver
 • Glostrup
 • Mandag den 20. marts 2023

Denne stilling er desværre ikke længere ledig. Se alle ledige stillinger ved at trykke på knappen.
Se alle ledige stillinger

Socialrådgiver til Familieafsnittet

Denne stilling er desværre ikke længere ledig. Se alle ledige stillinger ved at trykke på knappen.
Se alle ledige stillinger

Glostrup

Familieafsnittet omstiller til ny lovgivning, en mere borgerdreven indsats og tætter på kommunens almene tilbud.

Så vi rykker rundt og opprioritere visse opgaver. Det betyder at vi skal have ny medarbejder.

Hvem er vi og hvordan arbejder vi

Familieafsnittet består af 30 medarbejdere og varetager myndighedsopgaver, forbyggende opgaver og behandlingsindsatser.

Vi har forskellige faggrupper i afsnittet, som arbejder i et tværprofessionelt miljø hvor udfordringerne tit mødes med designede løsninger. Så du skal være parat til at lade dig forstyrre, blive inspireret af andre fagligheder og skabe nye indsatser på et stadigt mere komplekst område. Vi har taget et opgør med indsatstrapper og hyldevare, anerkender kompleksiteten i opgaveløsning og styrer vores økonomi gennem faglige beslutninger, frem for regneark.

Alle faggrupperne er samlet i de samme lokaler, så der er fysisk tæthed der understøtter den tværprofessionelle tilgang til opgaveløsningen.

Samtidig er de primære samarbejdspartnere repræsenteret på matriklen, så der er kort afstand til alle i det tværsektorielle samarbejde. Vi er p.t. i gang med en proces hvor vi vil styrke relationerne til de interne lokale samarbejdspartnere, forældrene, børnene og de unge ved at være mere fysisk til stede i deres primære arenaer. Samt sikre færre relationer, så relationerne styrkes gennem mere kontinuiteten.

Lige nu er myndighed organiseret med et modtagerteam, et foranstaltningsteam, et børnehandicapteam og et anbringelsesteam. Men overgår 1. juni til ny organisering med 2 distrikter der indgår i en lokal klynge med almentilbud og andre tilbud. Der arbejdes med 0-18/23 år og specialisering i børnehandicap og anbringelser i 2 andre myndighedsteams, samt et Forebyggelses- og Indsatsteam.

Den ledige stilling er i det ene af vores distriktsteam.

Ambition og metode

Alle i [xxxxx] arbejder vi ud fra de to kerneopgaver Mestring og udfoldelse. De rammesætter sammen med den systemiske/narrative tilgang arbejdet i Familieafsnittet.

Metodisk arbejdes der med det løsningsfokuseret (LØFT) i skoler, dagtilbud, PPR og sundhedsplejen. Så der er et fælles mindset og sprog på tværs. I det monofaglige arbejder rådgiverne i DUBU med ICS som metode afsæt. SOS bruges som model i LØFT og sikkerhedsplansarbejdet.

Vi vil i det kommende år arbejde på mere metodisk og teoretisk funderet med at få borgerne tætter på vores afgørelser bl.a. ved at introducerer co-design modeller, borger advisory board m.m.

Det vi forventer af dig:

 • Du er uddannet socialrådgiver.
 • Du kan kommunikere klart, tydeligt og anerkendende overfor borgene, kollegaer og samarbejdspartnere
 • Du er dedikeret til arbejdet
 • Du har ambitioner om høj faglighed og ordentlighed
 • Du besidder stærke relationelle egenskaber
 • Kan arbejde netværks-inddragende og styre større netværksmøder fra tavlen
 • Kan arbejde kreativt og innovativt indenfor de økonomiske og juridiske rammer, der er for arbejdet
 • Er i balance og har mod på opgaver der til tider vil falde udenfor ”I like”
 • Vil og forstår at arbejde i en politisk styret organisation

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads hvor der er ro og fokus på kerneopgaven
 • Høj faglighed, hvor flertallet har videreuddannelse på diplomniveau
 • Ledelse der er certificeret i Psykologisk Tryghed
 • En arbejdsplads hvor du kan være medskaber af udviklingen
 • Et spændende mono- og tværfagligt miljø med vide rammer for udvikling og nytænkning inden for børne- og ungdomsområdet
 • Kort og ubureaukratisk afstand til de interne samarbejdspartnere
 • Arbejdsplads tæt på Glostrup Station, med tværgående tog/bus forbindelser
 • Tæt faglig og kollegial sparring, samt ekstern supervision
 • Politisk bevågenhed og forståelse for dit arbejdsområde
 • Fleksibelt arbejdsvilkår med høj grad af selvledelse og god Work-life-balance

Det praktiske:

 • Ansøgningsfristen er mandag den 20. marts 2023. Vi afholder samtaler fredag den 24. marts 2023. Du bedes derfor reserverer dagen til samtaler.
 • Stillingen på 37 timer om ugen, forventes senest besat fra 1. maj 2023, eller snarest derefter.
 • [xxxxx] indhenter udvidet straffeattest og børneattest.
 • Løn- og ansættelsesvilkår følger den gældende overenskomst.
 • Sammen med din ansøgning skal du sende dokumentation for endt uddannelse og andre relevante bilag.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Fagligleder Siri Mosbech på telefon[xxxxx]. Send evt. en SMS og bed om opringning.

Kilde: [xxxxx]

Lignende jobs

 • Genopslag Socialfaglig medarbejder søges til Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter, Greve Kommune

  Fri kontakt
  JOBBET. PPV er en enhed i Greve Kommune som udfører støtte til kommunens voksne borgere, som på baggrund af betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt særlige sociale problemer. Som socialfaglig medarbejder i PPV bliver du en del af et team af andre Udekørende vejleder.
 • To socialrådgivere søges til Herstedvester Fængsel i [xxxxx] Sjælland

  Brænder du for at gøre en forskel og blive en del af et stærkt fagligt team med kompetente kollegaer? Så er det dig, vi søger.

  Vi lægger vægt på, at du har lyst til at indgå i et tæt tværfaglig..
 • [xxxxx]s krisecenter søger en medarbejder til vores natte-weekendvagtteam

  Dine opgaver vil på en nattevagt være:
  At være til stede og vågen i dagligstuen, så voldudsatte kvinder kan henvende sig døgnet rundt. Yde telefonisk rådgivning til voldsudsatte kvinder eller .
 • Socialrådgiver til Handicaprådgivningen

  Handicaprådgivningen søger en dygtig socialrådgiver/socialformidler eller med anden socialfaglig baggrund. Stillingen er som udgangspunkt 37 timer.Om jobbet
  Handicaprådgivningen er en enhed i Psyk..

Lignende søgeresultater