Socialstyrelsen (8 jobannoncer)

Socialstyrelsen  er en styrelse under Social- og Indenrigsministeriet (Socialministeriet), der fungerer som udviklings- og rådgivningsvirksomhed inden for det sociale område. Styrelsen har hovedsæde i Odense, men har også afdelinger i København, Aarhus, Esbjerg og Aalborg.

Socialstyrelsen arbejder inden for områderne, handicap, udsatte voksne og børn & unge.

Inden for alle de fire fagområder arbejder Socialstyrelsen med at udvikle nye metoder i arbejdet med socialområdet, opsamle og formidle viden f.eks. til personale i kommuner, til brugere, og organisationer. Det sker blandt andet ved at uddanne personale, udbyde projekter gennem puljemidler, og ved at samarbejde med aktører på de fire fagområdet.