UCplus Sønderborg

UCplus har i mere end 40 år specialiseret sig i grund- og efteruddannelse af chauffører til transportbranchen.

UCplus uddanner buschauffører, taxichauffører, lastbilchauffører, handicapchauffører, personale til person- og godstog samt sprogkursister.

UCplus grunduddanner i gennemsnit 400 rutebuschauffører årligt, hovedparten uddannes i Hovedstadsregionen, og de øvrige i Midtjylland. Hvert år har UCplus 8.000 medarbejdere på efteruddannelseskurser.

Grunduddannelserne gennemføres både som arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD). UCplus gennemfører ligeledes en kombineret dansk- og chaufføruddannelse, målrettet nydanskere med utilstrækkelige danskkundskaber.

- Mål og værdier
- Pædagogisk udgangspunkt