Styrelsen for It og Læring (1 jobannoncer)

Styrelsen for It og Læring er en del af Børne- og Undervisningsministeriet. Vi udfører opgaver inden for de overordnede målsætninger, rammer og regler på ministeriets område.

Mission: Med brug af it og læring skaber vi fagligt stærke uddannelser til alle.

Vision: Vi er bedst i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og data – og derved forbedre børn, unge og voksnes læring.

Missionen afspejler ministeriets fælles mission. Med visionen ønsker vi at sætte et højt ambitionsniveau internt og eksternt.

Hovedopgaver
•STIL sætter retning for digital læring, så alle elever bliver så dygtige, som de kan.
•STIL står for professionel projektgennemførelse, som leverer det aftalte til tiden og indenfor det aftalte budget.
•STIL sikrer velfungerende it-løsninger, som brugerne er tilfredse og trygge ved.
•STIL bringer data og analyser aktivt i spil for at styrke læring og beslutningsgrundlag lokalt og centralt.