VIA University College

VIA University College er en af Danmarks seks professionshøjskoler.

Professionshøjskolerne udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. I Region Midtjylland er professionsuddannelserne samlet i VIA University College.

Vi uddanner lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere og mange flere.