Per Aarsleff A/S (6 jobannoncer)

Aarsleff er en førende dansk entreprenørkoncern. Vi har gjort det til vores speciale at udtænke, planlægge og gennemføre store projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri – fra projektering til aflevering. Med udgangspunkt i en stærk position i Danmark og Østersøregionen løser vi projekter i det meste af verden.

Aarsleff lægger stor vægt på at kombinere koncernens mange entreprenør-discipliner i totalleverancer – for eksempel når vi indgår ramme- og partneringaftaler. Dermed udnytter vi synergimulighederne mellem de forskellige kompetencer.

Samtidig trækker vi på en dybt forankret projektkultur – til stor fordel for både os selv og vores kunder.