Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
  • Finansmedarbejder
  • Hillerød

Denne stilling er desværre ikke længere ledig. Se alle ledige stillinger ved at trykke på knappen.
Se alle ledige stillinger

Erfaren Risk Analyst til Operationel Risikostyring og Compliance

Denne stilling er desværre ikke længere ledig. Se alle ledige stillinger ved at trykke på knappen.
Se alle ledige stillinger

Hillerød

Vil du være med til at holde styr på sagerne?
I [xxxxx]’s uafhængige 2. linjefunktion er vi i øjeblikket på udkig efter en erfaren risikoanalytiker.

Konkret er vi på udkig efter dig, der vil:

  • være ansvarlig for opdatering af politikker og retningslinjer inden for operationel risikostyring samt hændelser jf. gældende regler og markedsstandarder (herunder kommunikation på koncernens intranet)
  • arbejde som sekretariatsansvarlig for 'Komite for Operationel Risikostyring', der ledes af [xxxxx]’s CRO – dvs. sikre agenda, referat, materialer, årlig evaluering, tilrettelæggelse af årshjul m.v.
  • gennemføre 2. linje reviews/undersøgelser af områder inden for operationel risikostyring - dvs. undersøgelse og afrapportering ift., hvordan et givent område/emner lever op til de gældende retningslinjer
  • drive kvartalsvis risikorapportering i samarbejde med 1. linje (dvs. rapportering til koncernledelsen, revisions-/risikoudvalg samt til bestyrelse én gang årligt)
  • sikre solidt samarbejde med 1. linje vedr. observationer, hændelser og risikostyring samt være proaktiv for at skabe klarhed på området og i samarbejde med security samt intern revision.

Afhængigt af dine kompetencer og interesser kan vi skærpe indholdet i jobbet i forskellige retninger. Her tænker vi fx på strategi, GRC eller compliance.

Er du pragmatisk?
Du har en kandidatgrad inden for økonomi/revision/jura/lignende og erfaring med ikke-finansielle risici, kontroller eller revision.

Som vores nye kollega er det centralt, at du har evnen til at forstå [xxxxx] Loven og ledelsesbekendtgørelsen samt omsætte den til politik og retningslinjer. Derudover er det vigtigt, at du kan samarbejde bredt i organisationen, bygge bro og finde løsninger.

Vil du arbejde til gavn for samfundet og den enkelte?
[xxxxx] er sat i verden for at sikre grundlæggende økonomisk tryghed i Danmark. Vi arbejder til gavn for den enkelte og for samfundet og bidrager gennem ansvarlige investeringer og effektiv administration til det pensions- og velfærdssystem, som er et sikkerhedsnet under os alle.

I [xxxxx] bliver du en del af Operationel Risikostyring og Compliance (OROC), som er en del af [xxxxx]’s uafhængige 2. linjefunktion med reference til vores Chief Risk Officer, Kim Kehlet Johansen.

OROC består af syv medarbejdere med forskellige baggrunde inden for risikostyring, compliance og GDPR. Vi har en bred kontaktflade ud i organisationen, en uformel omgangstone med frihed under ansvar og fokus på det gode samarbejde.

I [xxxxx] er barren sat højt, både når det gælder ambitioner og trivsel. Vi tror på et arbejdsliv i balance. Det kræver fleksibilitet med plads til den enkelte – og det har vi.

Vi stiller høje krav til din faglighed, og du vil blive mødt af en forventning om at tage ansvar, stille spørgsmål og udvikle dig selv og de fællesskaber, du bliver en del af. Vi ved nemlig, at engagerede medarbejdere er altafgørende for, at vi når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver.

=dig? Så send os dit CV
Du behøver ikke at sende os en lang ansøgning. Vi er mere interesserede i dit CV.

Vi behandler henvendelser og afvikler samtaler løbende og håber på opstart i august. Du kan læse mere om rekrutteringsforløbet her: https://www.[xxxxx].dk/rekrutteringsforloeb-i-[xxxxx]

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte underdirektør og leder af afdelingen, Tanja Ulevik Vestergaard på tave@[xxxxx].dk eller[xxxxx].

Til annoncører, search- og rekrutteringsbureauer: [xxxxx] frabeder sig venligst uopfordrede henvendelser vedrørende annoncering af stillingsopslag og kandidater fra headhuntere og rekrutteringsbureauer. Vi ønsker heller ikke at modtage uopfordrede henvendelser vedrørende salg af tjenesteydelser og produkter i forbindelse med jobopslag. Vi beder om, at dette ønske respekteres, og at rekrutterende leder og andre medarbejdere ikke kontaktes i denne henseende.

#LI-hybrid

Lignende jobs

Lignende søgeresultater