Persondatapolitik for Jobsearch.dk

Denne persondatapolitik beskriver Jobsearch.dk ApS' behandling af Brugerens personoplysninger ("Brugeren") i forbindelse med brug af Jobsearch.dk med tilhørende undersider ("Servicen").

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
1.1 Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:
Jobsearch.dk ApS
Mynstersvej 3, DK-1827 Frederiksberg C
CVR-nummer: 39925311
1.1.1 Jobsearch.dk ApS kan kontaktes på e-mail [email protected].

2. Behandlingsaktiviteter
2.1 Behandling af personoplysninger i forbindelse med oprettelse af Brugerprofil
2.1.1 I forbindelse med oprettelse af en Brugerprofil behandles følgende personoplysninger om Brugeren: 

 • Information om Brugeren er udbyder eller søger
 • IP-nummer
 • E-mailadresse

2.1.2 Derudover kan Brugeren vælge at tilknytte en række yderligere personoplysninger til Brugerprofilen, herunder bl.a. navn, virksomhedsnavn og telefonnummer.
2.1.3 Ved oprettelse af en Brugerprofil via Facebook indsamles og behandles følgende oplysninger: Navn og e-mail og evt. profilbillede fra Brugerens Facebookprofil. Ved oprettelse af en Brugerprofil via Google indsamles og behandles følgende oplysninger: Navn og e-mail fra Brugerens Google-konto. De indsamlede oplysninger anvendes til oprettelse af profil og søgeannonce og kan ses på Brugerens profilside når Brugeren er logget ind.
2.1.4 Retsgrundlaget for behandling af Brugerens personoplysninger er forfølgelsen af Servicens legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Servicens legitime interesser består i at kunne identificere Brugeren med henblik på oprettelse af Brugerprofil.

2.2 Behandling af personoplysninger i forbindelse med Brugerens anvendelse af Servicen
2.2.1 I forbindelse med Brugerens anvendelse af Servicen indsamler og behandler Servicen følgende personoplysninger om Brugeren:

 • Navn.
 • Virksomhedsnavn.
 • E-mail.
 • Telefonnummer.
 • CVR-nummer.
 • Adresse.
 • URL.
 • IP-nummer.
 • Billeder.
 • Information om Brugeren er udbyder eller søger.
 • Information om hvilke annoncer eller søgeannoncer Brugeren eventuelt har ønsket mere information om.
 • Information om hvilke søgeagenter Brugeren eventuelt har oprettet.
 • Information om hvilke søgninger Brugeren eventuelt har lavet i annoncedatabasen eller søgeannoncedatabasen.
 • Information om og data fra de annoncer eller søgeannoncer som Brugeren eventuelt har lavet.
 • Information om og data fra Brugerens eventuelle virksomhedsprofil.
 • Information om og data fra Brugerens eventuelle ansætterprofil
 • Information om og data fra Brugerens eventuelle beskeder i besked-systemet
 • Information om hvilke IP-numre Brugeren har oprettet sig fra.
 • Information om hvilke IP-numre Brugeren er logget ind fra når de køber.
 • Mailkorrespondancer med Brugeren.
 • Kopier af vigtige bekræftelsesmails, som Brugeren modtager fra Servicen.
 • Logbog over Brugerens besøg, inkl. oplysninger om IP-adresse, adgangstidspunkt, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv.
 • Cookie data og tracking data i forbindelse med brug af Servicen
 • Oplysninger om Brugerens samtykker, præferencer og indstillinger
 • Fakturaer, kreditnotaer og information om ikke gennemførte købsforsøg.
 • Oplysninger om formålet med og resultatet af brugerens anvendelse af Servicen, herunder om Brugeren har fundet et nyt job, og en evt. invitation til at anmelde Servicens service.

2.2.2 Retsgrundlaget for Servicens behandling af Brugerens personoplysninger er i den forbindelse forfølgelsen af Servicen legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Servicens legitime interesser består i at kunne identificere Brugeren, levere og forbedre Servicens tjenester til Brugeren, kommunikere med og servicere Brugeren og kunne forhindre og undersøge misbrug af Servicen.

2.3 Behandling af personoplysninger i forbindelse med køb
2.3.1 I forbindelse med Brugerens oprettelse og opgradering til betalingsbruger indsamler og behandler Servicen eller Servicens payment service providers nedenstående personoplysninger om Brugeren til følgende angivne formål:

 • "Navn", ”Virksomhedsnavn”, "Adresse", "Telefonnummer" og ”CVR-nummer” med henblik på identifikation og gennemførelse af køb.
 • ”E-mail” og ”IP-nummer” med henblik på identifikation og gennemførelse af køb.
 • "Kreditkortoplysninger", ”Ordrenummer” og ”Fakturanummer” med henblik på gennemførelsen af købet.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Behandlingen er nødvendig for gennemførelsen og opfyldelsen af den aftale, som Brugeren indgår med Servicen samt opfyldelse af eventuelle lovpligtige dokumentationskrav, herunder med henblik på at imødekomme anmodninger herom fra myndigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

2.4 Behandling af personoplysninger i forbindelse med individuel optimering af Brugerens anvendelse
2.4.1 Servicen kan bruge Brugerens personoplysninger til at orientere Brugeren om optimeret anvendelse af servicen og om nyt Bruger-genereret indhold der passer til Brugerens søgemønstre. I forbindelse hermed behandles følgende personoplysninger:

 • Navn.
 • Virksomhedsnavn.
 • E-mail.
 • Telefonnummer.
 • CVR-nummer.
 • Adresse.
 • Billeder.
 • Information om Brugeren er udbyder eller søger.
 • Information om hvilke annoncer eller søgeannoncer Brugeren eventuelt har ønsket mere information om.
 • Information om hvilke søgeagenter Brugeren eventuelt har oprettet.
 • Information om hvilke søgninger Brugeren eventuelt har lavet i annoncedatabasen eller søgeannoncedatabasen.
 • Information om og data fra de annoncer eller søgeannoncer som Brugeren eventuelt har lavet.
 • Information om og data fra Brugerens eventuelle virksomhedsprofil.
 • Information om og data fra Brugerens eventuelle ansætterprofil
 • Information om og data fra Brugerens eventuelle beskeder i besked-systemet
 • Mailkorrespondancer med Brugeren.
 • Kopier af vigtige bekræftelsesmails, som Brugeren modtager fra Servicen.
 • Logbog over Brugerens besøg, inkl. oplysninger om IP-adresse, adgangstidspunkt, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv.
 • Cookie data og tracking data i forbindelse med brug af Servicen
 • Oplysninger om Brugerens samtykker, præferencer og indstillinger
 • Oplysninger om fakturaer, kreditnotaer og information om ikke gennemførte købsforsøg.

2.4.2 Bestemt brugeradfærd kan anvendes til at tilbyde prisdifferentiering til en eller flere konkrete grupper af brugere.
2.4.3
 Retsgrundlaget for ovenstående behandling er forfølgelsen af Servicens legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Servicens legitime interesser består i at kunne tilbyde Brugeren den bedste og mest effektive anvendelse af servicen.

2.5 Behandling af personoplysninger i forbindelse med statistik, forbedring og videreudvikling af Servicen, samt udbudte services
2.5.1 Servicen benytter nedenstående personoplysninger som led i (1) indsamlingen af statistik (2) forbedring og optimeringen af Servicen og de udbudte services og (3) til videreudviklingen af Servicen og udbud af nye services:

 • Navn.
 • Virksomhedsnavn.
 • E-mail.
 • Telefonnummer.
 • CVR-nummer.
 • URL.
 • Billeder.
 • Information om Brugeren er udbyder eller søger.
 • Information om hvilke annoncer eller søgeannoncer Brugeren eventuelt har ønsket mere information om.
 • Information om hvilke søgeagenter Brugeren eventuelt har oprettet.
 • Information om hvilke søgninger Brugeren eventuelt har lavet i annoncedatabasen eller søgeannoncedatabasen.
 • Information om og data fra de annoncer eller søgeannoncer som Brugeren eventuelt har lavet.
 • Information om og data fra Brugerens eventuelle virksomhedsprofil.
 • Information om og data fra Brugerens eventuelle ansætterprofil
 • Information om og data fra Brugerens eventuelle beskeder i besked-systemet
 • Information om hvilke IP-numre Brugeren har oprettet sig fra.
 • Information om hvilke IP-numre Brugeren er logget ind fra når de køber.
 • Mailkorrespondancer med Brugeren.
 • Kopier af vigtige bekræftelsesmails, som Brugeren modtager fra Servicen.
 • Logbog over Brugerens besøg, inkl. oplysninger om IP-adresse, adgangstidspunkt, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv.
 • Cookie data og tracking data i forbindelse med brug af Servicen
 • Oplysninger om Brugerens samtykker, præferencer og indstillinger
 • Oplysninger om fakturaer, kreditnotaer og information om ikke gennemførte købsforsøg.

2.5.2 Retsgrundlaget for denne behandling er forfølgelsen af Servicens legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Servicens legitime interesser er, at Servicen kan få forståelse og indblik i de potentielle optimerings- og udviklingsmuligheder for Servicens udbudte services samt eventuelle forbedringstiltag for Servicens hjemmeside med henblik på at forbedre Servicen og Brugerens oplevelse af Servicen.

2.6 Behandling af Brugeroplysninger i forbindelse med lovpligtige dokumentationskrav
2.6.1 Servicen gemmer kopier af vigtige bekræftelsesmails til Brugeren, dialoger mellem Servicen og Brugeren samt fakturaer og kreditnotaer.
2.6.2 I forbindelse med ovenstående behandles følgende oplysninger om Brugeren (alene i det omfang dette er nødvendigt i forhold til de relevante dokumentationskrav)

 • Navn.
 • Virksomhedsnavn.
 • E-mail.
 • Telefonnummer.
 • CVR-nummer.
 • Adresse.
 • URL
 • IP-nummer.
 • Billeder.
 • Information om Brugeren er udbyder eller søger.
 • Information om hvilke annoncer eller søgeannoncer Brugeren eventuelt har ønsket mere information om.
 • Information om hvilke søgeagenter Brugeren eventuelt har oprettet.
 • Information om hvilke søgninger Brugeren eventuelt har lavet i annoncedatabasen eller søgeannoncedatabasen.
 • Information om og data fra de annoncer eller søgeannoncer som Brugeren eventuelt har lavet.
 • Information om og data fra Brugerens eventuelle virksomhedsprofil.
 • Information om og data fra Brugerens eventuelle ansætterprofil
 • Information om og data fra Brugerens eventuelle beskeder i besked-systemet
 • Information om hvilke IP-numre Brugeren har oprettet sig fra.
 • Information om hvilke IP-numre Brugeren er logget ind fra når de køber.
 • Mailkorrespondancer med Brugeren.
 • Kopier af vigtige bekræftelsesmails, som Brugeren modtager fra Servicen.
 • Logbog over Brugerens besøg, inkl. oplysninger om IP-adresse, adgangstidspunkt, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv.
 • Cookie data og tracking data i forbindelse med brug af Servicen
 • Oplysninger om fakturaer, kreditnotaer og information om ikke gennemførte købsforsøg.

2.6.3 Retsgrundlaget for denne behandling er forfølgelsen af Servicens legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, i at kunne opfylde sine retlige forpligtelser og, hvor relevant, imødekomme myndighedernes anmodning om passende dokumentation, herunder men ikke begrænset til overholdelse af reglerne i bogføringsloven, markedsføringsloven og de databeskyttelsesretlige regler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

2.7 Behandling af personoplysninger i forbindelse med optimering af relevansen af markedsføring
2.7.1. Hvis Brugeren har givet samtykke hertil ved at acceptere marketing cookies, indsamler og behandler Servicen eller annonceringsmedier som Servicen samarbejder med (Google og Facebook) oplysninger om IP-nummer samt aktivitet som sidevisninger, Brugeroprettelse, køb mv. for at sikre at Servicens annoncering er så relevant som muligt for Brugeren. Oplysningerne kan af annonceringsmedierne blive kombineret med andre personoplysninger de har registreret om Brugeren.
2.7.2 Retsgrundlaget for ovenstående behandling er forfølgelsen af Servicens legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Servicens legitime interesser består i at kunne målrette Servicens markedsføring på sociale medier og søgemaskiner, så den bliver mere relevant for Brugeren.

3 Opbevaring og sletning af personoplysninger
3.1 Servicen indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige for hvert af de ovenstående formål jf. pkt. 2. Når Brugerens personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til Servicens angivne formål slettes Brugerens personoplysninger. Så længe Brugeren er aktiv sletter Servicen som udgangspunkt ikke data fra Brugerens profil, da data er nødvendig for at profilen kan fungere optimalt.
3.2 Hvis en Bruger deaktiverer sin profil, slettes eller anonymiseres personoplysningerne senest 3 måneder efter lukningen af kontoen, bl.a. så Brugeren kan fortryde, genoprette sin profil og få adgang til data igen og så Servicen kan undersøge falske profiler. 
3.3 Personoplysninger der relaterer sig til køb samt kreditnotaer på Servicen vil dog blive opbevaret så længe det er påkrævet for at overholde de gældende lovkrav, herunder i forbindelse med lovpligtig opbevaring af regnskabsmateriale, og for at stille al nødvendig information til rådighed for de nationale skattemyndigheder.
3.4 Vigtige mails i form af kopier af eventuelle vigtige bekræftelsesmails samt eventuelle dialoger mellem Servicen og Brugeren vil ligeledes blive gemt så længe det er nødvendigt for at løse evt. forespørgsler fra Brugeren, håndtere potentielle klager og tvister samt imødekomme tilsynsmyndighedernes anmodninger om dokumentation for eksempelvis behandlingen af Brugernes personoplysninger, håndtering af abonnementer eller overholdelse af markedsføringslovens regler.
3.5 Som alternativ til sletning kan Servicen i stedet vælge at anonymisere de pågældende personoplysninger, hvilket betyder, at personoplysningen falder udenfor databeskyttelseslovgivningens anvendelsesområde og dermed opbevaringsbegrænsningen.

4. Deling af personoplysninger og kategorier af modtagere
4.1 Følgende kategorier af modtagere vil i forbindelse med behandlingen modtage Brugerens personoplysninger:

 • Databehandlere, herunder Servicens it-leverandører, der leverer tekniske ydelser til Platformen, således at hjemmesiden kan fungere, samt leverandører af plugins, Servicens payment service providers, udbydere af markedsføringsydelser, udbydere af mailsystemer, samt Servicens eksterne hostede økonomisystem
 • Annonceringsmedier jf. pkt. 2.7.1.
 • Revisions- og bogholdervirksomhed
 • Koncernselskaber til Jobsearch.dk ApS som varetager support og vedligeholdelse af Servicens systemer samt bistår med evt. andre opgaver i forbindelse med databehandling.

Modtagere kan i visse tilfælde være placeret uden for EØS. Servicen overfører dog kun personoplysninger til organisationer eller lande, der leverer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, enten ved hjælp af en afgørelse af EU-Kommissionen om tilstrækkelighed eller på anden måde, såsom ved brug af EU standardkontrakter for overførsel af personoplysninger.
4.2 I det omfang dette er i overensstemmelse med de gældende regler, deler Jobsearch.dk Aps Brugerens personoplysninger med andre selskaber i samme koncern (dvs. andre selskaber som ultimativt er ejet af Digital Disruption Media ApS).
4.3 Brugerens personoplysninger kan desuden deles med andre Brugere på Servicen i forbindelse med Brugerens anvendelse af Servicen og som led i de handlinger, Brugeren selv foretager. Se vilkår.
4.3 Servicens tjenester kan indeholde links til andre websites, som har egne politikker vedrørende personlysninger. Servicen er ikke ansvarlig for databeskyttelsesforhold hos tredjemænd, der ikke leverer ydelser eller har nogen tilknytning til Servicen.

5. Brugerens rettigheder
5.1 Brugeren har efter databeskyttelseslovgivningen følgende rettigheder i forbindelse med Servicens behandling af Brugerens personoplysninger. Brugeren har:

 • Ret til at se oplysninger og få information om behandling heraf: Brugeren har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Servicen behandler om Brugeren
 • Ret til berigtigelse: Brugeren har ret til at få urigtige oplysninger om Brugeren rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har Brugeren ret til at få slettet oplysninger om Brugeren inden tidspunktet for Servicens almindelige generelle sletning jf. punkt 3.5 indtræffer. Anmodning om sletning kan ske ved fremsendelse af en mail til [email protected].
 • Ret til begrænsning af behandling: Brugeren har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af Brugerens personoplysninger begrænset. Hvis Brugeren har ret til at få begrænset behandlingen, må Servicen fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med Brugerens samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Ret til indsigelse: Ret til indsigelse: Brugeren har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af Brugerens personoplysninger til direkte markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, når dette sker i forbindelse med direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Brugeren har i visse tilfælde ret til at modtage Brugerens personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

5.2 Brugeren kan også altid trække sit samtykke tilbage, hvis Servicens behandling af Brugerens personoplysninger baserer sig på dette (dog uden at dette påvirker lovligheden af Servicens behandling forud for tilbagetrækningen).
5.3 Brugeren har ret til at bede Servicen stoppe med at anvende personoplysninger til direkte markedsføring.
5.4 I visse tilfælde vil Brugerens ønske om at slette personoplysninger betyde, at Servicen ikke længere kan levere tjenester til Brugeren.

6. Klager vedrørende behandling af personoplysninger
6.1 Hvis en Bruger ikke er tilfreds med Servicens behandling af Brugerens personoplysninger, ønsker at få indsigt i sine oplysninger eller har et andet spørgsmål kan Brugeren altid kontakte Servicen via e-mail på [email protected] eller på adressen angivet i afsnit 1.1.1.
6.2 Hvis Brugeren ønsker at klage til en tilsynsmyndighed, kan Brugeren vælge at kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk), Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefonnummer: +45 33 19 32 00, e-mail: [email protected].