Jeg søger stilling som arkitekt, naturmedarbejder eller geograf/geolog i Storkøbenhavn

Olie og gasproduktion, drift og opførelse af vind/solparker, forsikring og bankvirksomheder samt ...
Olie og gasproduktion, drift og opførelse af vind/solparker, forsikring og bankvirksomheder samt energihandlen på Europas energibørser er områder, hvor vejr og klima spiller en stadig større rolle. Den seneste IPCC rapport fortæller, at klimaændringerne vil forstærke eksisterende problematikker og skabe helt nye udfordringer, hvor der er brug for atmosfærisk ekspertise og datakompetencer. Jeg har gennem min karriere skabt værdi for den grønne omstilling med opdateret viden og udviklet en skræddersyet vejrekspertise målrettet energisektoren. En viden og en ekspertise, som jeg tilbyder den vifte af brancher, der i stigende grad bliver eksponeret overfor vejrrelateret udfordringer. Jeg kan bla. udfylde følgende roller:

Klima-analytikeren sikrer, at der træffes beslutningen på det bedst mulige videns og datagrundlag ved at samarbejde med interne og eksterne klimaspecialister. Klima-analytikeren yder støtte til beslutninger om alt fra klimatilpasning af kritisk intrastruktur, over vurdering af klimaændringer i vind og sol resurser, til estimater af risikoeksponering overfor mere ekstremt vejr. CV-ref. DHI,Vattenfall, DMI og Metroselskabet, Brancher: Regeringsrådgivning, offentlige bygge og anlægsprojekter,energiproduktion. Værdiskabelse gennem teknologitilpasning og ved at mindske gabet mellem forskning og beslutningstager.

Projektlederen og teknolgiudvikleren står for teknologioverførselsprojekter og etablering af samarbejde med interne stake-holders. Der leveres skræddersyet klimaløsninger til aktulle udfordringer ved at bygge bro mellem forskning, industri og samfund. CV-ref Vattenfall, Risø-DTU. Brancher: Rådgivning og energiproduktion. Værdiskabelse gennem teknologitilpasning/forbedring.

Klima-modelløren tillvejebringer og udvikler datadrevne modeller i videst muligt omfang. State of the art vejrmodeller anvendes til simulering af ekstremt vejr tilbage i tiden og i fremtidens klima. CV-ref DHI,Vestas. Brancher: Regeringsrådgivning, offentlige bygge og anlægsprojekter,energihandel. Værdiskabelse gennem ny viden og teknologitilpasning/forbedring. , after it has been built

Jesper Nielsen Nissen
Ph.d. og specialist i anvendt atmosfærevidenskab

[xxxxx]
Erfaringer:

Datadreven klimameteorolog med skræddersyet målrettet kompetencer til at understøtte
den grønne omstilling med konkurencedygtige resurseestimater og forecasting af alle
vejrrelateret variable som sol, regn, vind og temperatur.
Min erfaring og ekspertise er opbygget i akademiske og industrielle forskningsmiljøer og
succesfuldt anvendt hos rådgivningsselskaber og ejere af kritisk infrastruktur. Jeg har en stor
værktøjskasse samt overblik over brugbare viden og teknologi indenfor fysisk og statistisk
modellering. Jeg er tryg ved at levere forecasts og kvantificere tilhørende usikkerhed på tidsskalaer fra timer til dekader.

Få kontaktinfo til jobsøgeren

Få hurtig hjælp til at komme i kontakt med denne jobsøger via tlf: 25238701 eller mail: [email protected].