Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • 26.02.2023
 • Jordemoder
 • Hillerød
 • Tirsdag den 21. marts 2023

Denne stilling er desværre ikke længere ledig. Se alle ledige stillinger ved at trykke på knappen.
Se alle ledige stillinger

Jordemødre til Fødegangen, NOH

Denne stilling er desværre ikke længere ledig. Se alle ledige stillinger ved at trykke på knappen.
Se alle ledige stillinger

Hillerød

Er du vores nye kollega?
En fødeafdeling med høj faglighed, et stærkt fællesskab og med fokus på kontinuitet.


Vi søger:
Jordemødre til et antal faste stillinger og vikariater fra d. 1. juli 2023 eller efter aftale, 37 t/uge. Fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital – Hillerød varetager ca. 4000 fødsler årligt.
Vores ideelle størrelse giver gode muligheder for kontinuitet og nærvær i arbejdet med vores gravide, fødende og barslende.
Vi søger jordemødre til fødegangen og til vores svangreafsnit for akutte og indlagte gravide.

Hos os vil du blive en del af:

 • En afdeling med dygtige, engagerede medarbejdere og høj faglig standard
 • En arbejdsplads med godt mono- og tværfagligt samarbejde gennem faglig dialog og åbenhed
 • En arbejdsplads med afdelingsjordemødre i alle vagtlag - alle ugens syv dage
 • En arbejdsplads med fokus på at skabe et godt uddannelsesmiljø, og med de uddannelsesansvarlige jordemødre tæt på klinikken

Vi kan tilbyde arbejde indenfor følgende områder:

 • Akut Modtagelse for Gravide, der drager omsorg for både de akutte og indlagte gravide
 • Særlig funktion på Akut Modtagelse for Gravide, som varetager forløbet for de gravide hvis fødsel skal igangsættes
 • En fødeafdeling som modtager de fødende direkte, så vurdering og plan fra start lægges af jordemødre på fødegangen
 • Udekørende funktion som varetager hjemmebesøg hos alle kvinder, der har født ambulant eller hjemme.
 • En barselsjordemoderfunktion, hvor et team af jordemødre varetager efterfødselskonsultation med de nybagte forældre, samt efterfødselssamtaler
 • Den regionale hjemmefødselsordning
 • Sectioteam - et fast team af jordemødre, der i samarbejde med læger og sygeplejersker varetager de elektive sectioer
 • Jordemoderkonsultationer fordelt fire forskellige steder i vores optagerområde

Det gode arbejdsmiljø på NOH handler om:

 • At vi har fokus på at få arbejdsliv og privatliv til at gå op i en højere enhed med fokus på fleksible løsninger, som tilpasses den enkeltes behov
 • At der er plads til individualitet
 • At vi prioriterer faglig udvikling og vedligeholde af kompetencer

Derfor tilbyder vi bl.a.

 • Supervision til nyuddannede og andre grupper som løfter særlige funktioner
 • Mentorordning til nyuddannede jordemødre
 • Fuldtidsansættelse med mulighed for afspadsering af tillæg
 • Mulighed for at arbejde hver 3. weekend, i 8 eller 12 timers team hvor man selv tilrettelægger sine arbejdsweekender
 • Et vagtteam som sikrer dækning af vagtberedskabet 24-7, som er behjælpelig med medarbejderens skemamæssige ønsker m.v.
 • Ugentlige fagligt fokus
 • Tværfaglig obstetrisk færdighedstræning

Vi er en social arbejdsplads hvor jordemødre, assistenter og læger altid er klar på sociale arrangementer bl.a. gennem personaleforening.

Vi har fokus på faglighed og nytænkning i patientforløb:

 • Hjemmebarsel – ambulant tilbud til alle barslende
 • Opstart af telemonitorering for svangre-patienter
 • Faglige forskningsprojekter
 • Regional hjemmefødselsordning
 • In house fødeklinik
 • Fokus på faglig supervision og vidensdeling som et særligt tiltag på fødeafdelingen
 • Bristningsambulatorium
 • Etablering af special-jordemoderkonsultationer
 • Vi lægger vægt på, at alle jordemødre ansat på Nordsjællands Hospital – Hillerød er indstillet på at varetage flere dele af de jordemoderfaglige opgaver
 • Der kan indgå både rådighedsvagter som 1/2 døgnvagter og 12-timers vagter som en del af dit skema
 • I hjemmefødselsordningen vil der indgå døgnvagter

Kvalifikationer:
Nordisk autorisation som jordemoder.

Ansøgningsfrist:
Tirsdag d. 21. marts 2023.
Samtalerne forventes afholdt tirsdag d. 28. marts 2023.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
vicechefjordemoder Susanne Nedergaard Mikkelsen, tlf. [xxxxx]eller
vicechefjordemoder Britt Strøm Johansen, tlf. [xxxxx].

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

Kilde: [xxxxx]

Lignende jobs

 • Jordemoderjob

  Nordic Medicare rekrutterer sundhedsfagligt personale inden for alle kategorier og har måske lige det jordemoderjob, der passer til dig. I dag er Nordic Medicare at betragte som en af de største ak..

Lignende søgeresultater