Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • 01.03.2023
 • Administrativ medarbejder

Denne stilling er desværre ikke længere ledig. Se alle ledige stillinger ved at trykke på knappen.
Se alle ledige stillinger

[xxxxx] søger seniorkonsulent til organisationsudvikling ledelsessekretariatet

Denne stilling er desværre ikke længere ledig. Se alle ledige stillinger ved at trykke på knappen.
Se alle ledige stillinger

[xxxxx] søger seniorkonsulent til organisationsudvikling ledelsessekretariatet


Du skaber resultater gennem mennesker i en rolle med stor kompleksitet, og du har blik for kerneopgaven og medarbejdertrivslen i en stor og kompleks organisation.

Du har erfaring med og inspireres af at fungere som strategisk sparringspartner for ledere på alle niveauer.

Du tilrettelægger, leder, faciliterer projekter og processer, der udvikler organisationen.

Du kan balancere HR- og organisationsudviklingsinitiativer med organisationens behov, og du møder ledere og medarbejdere med et personligt nærvær og rummelighed.

Du står stærkt i din egen faglighed og har indsigt i dine egne styrker og potentialer.

[xxxxx] søger en seniorkonsulent til vores team for Kvalitet og HR udvikling. Kan du genkende dig selv i ovenstående, kan det være dig, vi søger.

Din profil

Du har erfaring fra en større organisation – gerne offentlig samt praktisk erfaring fra HR-udviklingsarbejde, strategisk ledelsessparring med ledere på alle niveauer samt organisationsudvikling.

Du trives med at have skiftende opgaver af både større og mindre kompleksitet, det vil sige, at du også skal forvente en mindre grad af administrative opgaver.

Du har kendskab til uddannelsessektoren og meget gerne ledererfaring.

Som person motiveres du af at skabe rammer, der gør en forskel for vores medarbejderes trivsel og udvikling. Du arbejder målrettet for at imødekomme organisationens behov for kompetenceudvikling, som matcher [xxxxx]s strategiske pejlemærker og målsætninger.

Du har gennemslagskraft og arbejder selvstændigt, men er lige så god til faglig sparring og vidensdeling – ikke mindst med dine nærmeste kolleger. Desuden evner du at indgå respektfuldt i tværorganisatoriske samarbejder.

Vi forventer, at du

 • Sætter din faglige viden om mennesker i spil og bygger bro mellem kerneopgave, performance og trivsel/arbejdsglæde.
 • Har kompetencer inden for læring og kompetenceudvikling, fx coaching, feedback og facilitering.
 • Har erfaring med trivselsarbejde og som proceskonsulent.
 • Har stærke evner til at skabe samarbejdsrelationer.
 • Har indsigt i organisationers forandringsprocesser.
 • Arbejder systematisk, struktureret og får styret opgaver i mål til tiden.
 • Har en relevant akademisk uddannelse.

Arbejdsopgaver

Du bliver en del af vores lille dedikerede team Kvalitet og HR udvikling, og du kommer til at referere til chefen for teamet.

Vi er en del af ledelsessekretariatet, som er et stabsområde, der understøtter organisationen på tværs.

Dine opgaver falder overordnet i 2 spor: trivsels- og udviklingsopgaver for direktør, chefer og ledere på erhvervsuddannelsesområde samt tværgående centrale HR- og organisationsudviklingsopgaver.

Du skal være forberedt på, at opgaverne med trivsel og udvikling er forskelligartede og ændrer sig løbende, men falder inden for:

 • Strategisk sparringspartner for direktøren for EUD inden for trivsel og udvikling.
 • Coaching af den enkelte leder i trivselsanliggender, ledelsesopgaven og ledelsesudfordringer.
 • Indsatser i forbindelse med [xxxxx]s trivselsdagsorden eksempelvis udfordringer omkring samarbejde.
 • Have en central rolle i at udvikle indholdet i og gennemføre lederuddannelser, ledertalentudviklingsprogrammer og kompetenceudviklingsforløb – herunder at holde oplæg i lederforsamlinger af forskellig slags.
 • Proceskonsulent på flere organisatoriske niveauer – fra direktion over chef- og ledergrupper til medarbejdergrupper i afdelingerne.
 • Bidrage til evalueringer som f.eks. lederevalueringer.
 • Skrive synopser, oplæg, notater og lign. - primært til direktionen.
 • Projektleder/tovholder på og sikre fremdrift i projekter/forløb med mange interessenter og skarpe deadlines.
 • Udvikle, tilrettelægge og facilitere klassiske HR processer såsom MTU processer, organisationsudviklingssamtaler og lign.
 • Håndtere og systematisere overblik over kompetencer og kompetenceudvikling i organisationen - i tæt relation til organisationens strategiske retning samt opfølgning derpå.

Hvad kan vi tilbyde

Du bliver en del af et team, som har en grundlæggende tro på, at vi kan blive klogere af hinanden.

Vi synes selv, at vi indgår åbent og ærligt i fælleskaber i nærværende samarbejder.

Vi er et nyetableret team og vil gerne arbejde mere aktivt med en eksperimenterende tilgang og feedback.

[xxxxx] er vi en del af NOCA netværket, som er en non-profit forening for HR professionelle i Danmarks største organisationer og bygger bro imellem forskning og praksis inden for HR feltet. Vi deltager ofte i NOCAs arrangementer.

Ansættelse
Vi glæder os til at byde dig velkommen den 1. maj 2023 - og meget gerne før.

Ansættelse sker på fuldtid. Du skal være indstillet på, at der i perioder kan forekomme aftenarbejde.

Ansættelse sker i henhold til Overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollater og bilag.

Ansættelsesområdet er [xxxxx], og du vil som udgangspunkt have tjenestested i Ringsted/Næstved. Til sommer flytter vi til Næstved frem til 2026, hvor vi flytter tilbage til Ringsted. Jobbet kræver, at du er mobil på det meste af Sjælland. Det er derfor nødvendigt, at du har kørekort B og har egen bil.

Som uddannelsesinstitution indhenter vi børneattest i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Ansøgning
Er ovenstående job noget for dig? Så klik på knappen "Søg jobbet" nederst i stillingsopslaget og upload ansøgning, CV samt relevante uddannelsesbeviser. Der modtages alene ansøgninger via link/formular i stillingsopslaget.

Vi skal have din ansøgning senest den 19. marts 2023. Ansøgninger modtages ikke efter ansøgningsfristens udløb.

Samtaler afholdes den 22. marts 2023. 2. samtale afholdes den 28. marts 2023. I forbindelse med 2. samtale vil du blive bedt om at gennemføre en profiltest, ligesom du vil blive præsenteret for en case, der vil være en del af samtalen.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Ved ansættelse lægger vi alene vægt på kvalifikationer og kompetencer.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte:

Rikke Leander, chef for Kvalitet og HR udvikling på tlf.: [xxxxx]eller e-mail: [email protected][xxxxx].dk.

Hvem er vi?
[xxxxx] har over 6.000 årselever, cirka 1.000 ansatte, en omsætning på 710 millioner og adresser i 9 byer på Sjælland. Vi udbyder mere end 40 forskellige erhvervsuddannelser og har teknisk gymnasium og handelsgymnasium, ligesom vi tilbyder efter- og videreuddannelse inden for mange brancher. Derudover har vi mange faglige og sociale miljøer. Hos os er der fokus på den enkelte elev, men vi lægger også vægt på, at vores elever er en del af et stærkt fællesskab.

Selv om vi er en stor skole, er vores primære mission at bevare bredden i uddannelsestilbuddet og have en høj kvalitet i uddannelserne. Vores skole er også internationalt orienteret, så elever på alle uddannelser har mulighed for at komme i praktik i udlandet. Vi har samtidig fokus på, hvad [xxxxx]’s arbejde betyder for vores samfund og ikke mindst for vores mange elever, kursister, samarbejdspartnere og virksomheder.

[xxxxx] er UNESCO Verdensmålsskole
[xxxxx] uddanner vi til fremtiden, og vi er stolte over, at [xxxxx] er UNESCO Verdensmålsskole. Med afsæt i et globalt netværk og med et stort fokus på at fremme bæredygtig udvikling globalt, nationalt og lokalt støtter vi vores elever og kursister i at blive reflekterende medborgere. Hver dag arbejder vi på forskelligvis med FN’s 17 verdensmål både i [xxxxx]

[xxxxx]
Vær med. Verden er til at forandre.