Vilkår for Jobsearch.dk

Har du spørgsmål eller problemer kan du altid få hurtig personlig betjening ved at skrive til [email protected].

Fremhævede pointer

Som jobsøger må du naturligvis gerne anvende servicen som privatperson og i privat øjemed. Som jobudbyder må du dog kun anvende servicen til erhvervsmæssig brug. Det betyder at du skal repræsentere en virksomhed for at anvende servicen. Som jobudbyder må du ikke anvende servicen som privatperson eller i privat øjemed.

En central del af servicen består af en jobsøgemaskine, som skabes igennem robotcrawling og indeksering af mange hundrede hjemmesider, med mange tusinde jobs, mange gange hver dag. Det understreges, at der som regel ikke foreligger en aftale om crawling med de jobudbydere der henvises til. Kun en lille andel af alle jobs i søgemaskinen er oprettet direkte af jobudbydere, der har oprettet sig på Servicen. Søgemaskinen fungerer på den måde, at robotcrawleren indsamler ganske få data, som brugerne kan se i søgemaskinen. Når brugerne vil vide mere, linkes de til originalkilden, hvor de kan få mere information og henvende sig til Jobudbyderen. Igennem servicen leveres således en konstant opdateret oversigt over ledige jobs, hvor betalende brugere får adgang til den samlede database. Derved spares brugerne for store mængder af tid, hvor de ellers skulle researche sig frem til samtlige relevante hjemmesider og konstant skulle lave søgninger på disse sider, for at identificere nye jobs der bliver udbudt.

Du skal være Betalingsbruger for at få adgang til samtlige af vores services.. Som Betalingsbruger tegner du et løbende abonnement, som du altid kan stoppe til udgangen af en abonnementsperiode. Det er ikke muligt at tilkøbe adgang til information om stillingerne stykvist eller i form af klippekort eller lignende. Abonnementet har ingen binding udover den aktuelle periode og løber ugentligt, da korte abonnementsperioder medfører en høj fleksibilitet som passer optimalt til jobsøgnings-processen. Jobsøgere informeres om abonnement og pris på alle sider og i alle dele af købsflowet: På siden med søgeresultatet, i den brugeroprettelsespopup der vises når man trykker på knappen "Få yderligere info om stillingen" på siden med søgeresultatet, på bestillingssiden, på kortindtastningssiden, på bekræftelsessiden (efter bestillingen er gennemført), i den mail der modtages efter bestillingen og i fakturateksten.

Det understreges, at der
kan være fejl i søgemaskinen. Se beskrivelsen af baggrunden for fejl her. På alle jobs er der en rapporteringsfunktion, hvor en bruger hurtigt kan rapportere, hvis der er en datafejl i jobbet, eller hvis kilden der linkes til, ikke fungerer.

1. Generelt
1.1
Disse vilkår, herefter benævnt "Vilkår", gælder for brug af www.jobsearch.dk, herefter benævnt "Servicen". Vilkårene finder anvendelse for brug af Servicen og er gældende mellem Jobsearch.dk ApS, Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg, CVR-nummer: 39925311 (herefter "Jobsearch.dk ApS") og den enkelte Bruger. Ved en "Bruger" forstås en person, der opretter en konto på Servicen. Ved en "Betalingsbruger" forstås en Bruger, der har tilkøbt en abonnementsydelse som giver en række fordele. Disse fordele er beskrevet i punkt 3.3 for jobsøgere, og i punkt 4.5 for jobudbydere.
1.2
Jobsøgere kan anvende servicen som privatperson/i privat øjemed. Jobudbydere må kun anvende servicen til erhvervsmæssig brug. Det betyder at du som jobudbyder skal repræsentere en virksomhed for at anvende servicen. Som jobudbyder må du ikke anvende servicen som privatperson eller i privat øjemed. Anvender du alligevel servicen som jobudbyder som privatperson eller i privat øjemed, betragter vi det som alvorligt misbrug og vi forbeholder os ret til at deaktivere denne brugerprofil.
1.3
Servicen er delvist en jobsøgemaskine, som crawler Nettet for ledige jobs. Potentielt alle kilder med ledige jobs crawles, herunder virksomheder, rekrutteringsfirmaer og portaler.
1.4
Servicen er også en helt automatisk markedsplatform, hvor Brugere kan lægge brugergenereret indhold op i form af jobs, Jobsøgerprofiler eller ansætterprofiler, og hvor Brugere kan komme i direkte kontakt med hinanden. Da Servicen er en markedsplatform, skal Brugeren angive korrekte kontaktoplysninger. Brugeren er forpligtet til at angive sit navn og sin email-adresse korrekt. Oplysningerne angives ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne, herefter vælge fanen "Kontoindstillinger", trykke på knappen "Dine data" og udfylde felterne. Brugeren må ikke oprette mere end én profil på Servicen uden forudgående aftale.
1.5
Alle jobs på Servicen stammer fra tre forskellige kilder: Enten lægges Jobbet direkte op af en virksomhed, eller en virksomhed beder Servicen om at spejle de stillingsopslag, der ligger på virksomhedens egen hjemmeside over på Servicen, eller Servicens automatiske robotter, der screener nettet for jobs der ikke allerede befinder sig i Servicens søgemaskine, lægger jobbet op på søgemaskinen. Mængden af data, der angives på det enkelte søgeresultat, afhænger af tilgængeligheden og kvaliteten af data på den originale kilde. Brugerne linkes herefter videre til originalkilden.

2. Oprettelse, cookies og mails
2.1
En Bruger accepterer Vilkårene ved oprettelse af en Brugerprofil på Servicen.
2.2
Oprettede brugere modtager automatisk de service-mails, der er basale for Servicens funktionalitet, herunder fx fakturamails, bekræftelsesmails, mails vedrørende optimering af profil og matchmails der giver brugeren besked om nye jobs eller jobsøgere, som passer til brugerens søgeagenter. Derudover kan brugeren ved oprettelsen tilvælge at modtage mails om Servicens produkter. Som Bruger kan man afmelde de forskellige typer servicemails (minus de lovpligtige mails som fx fakturamails), og mails om Servicens produkter ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne, vælge fanen "Kontoindstillinger", trykke på knappen "Mailindstillinger". Som Bruger kan man også altid klikke på det link, der befinder sig i bunden af alle mails. Ved klik på dette link ankommer Brugeren til siden "Mailindstillinger". Mails må ikke videresendes til andre.
2.3
Brugeren kan til hver en tid tilbagekalde alle samtykker ved at deaktivere sin profil, hvilket sker på siden "Deaktivér din brugerprofil". Siden ses ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne, vælge Fanen "Kontoindstillinger" og klikke på knappen "Deaktivér din brugerprofil" (Brugeren skal være logget ind).
2.4
Servicen anvender cookies til mange nødvendige funktioner, til at forbedre brugeroplevelsen, og til marketingmæssige og statistiske formål. Ved første besøg på siden vælger brugeren hvilke cookies der må anvendes. Servicen anvender cookies i henhold til vilkårene for anvendelse af cookies anført på Servicen. Brugeren kan altid slette de cookies, der er gemt på Brugerens computer i forbindelse med brugen af Servicen, eller ændre sine valg om hvilke cookies der må anvendes. Se en detaljeret beskrivelse af Servicens cookiepolitik.
2.5
Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende Vilkår for Servicen, og Brugeren accepterer, at Servicen har ret til at ændre Vilkårene med 30 kalenderdages varsel. Servicen oplyser om væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne. Denne information kan ses på Brugerens konto, når Brugeren er logget ind. Hvis ændringerne vedrører persondata eller markedsføringsretlige forhold, hvortil der kræves fornyet samtykke, vil Brugeren blive bedt om et opdateret samtykke, næste gang Brugeren logger på Servicen. Prisen på eksisterende abonnementer vil aldrig blive ændret.
2.6
Brugeren har ret til uden varsel at deaktivere sin konto på Servicen. Som Bruger kan man deaktivere sin konto ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne, vælge fanen "Kontoindstillinger", klikke på knappen "Deaktivér din brugerprofil" og følge anvisningerne.
2.7
Som Bruger af Servicen er du naturligvis velkommen til at bedømme servicen på diverse bedømmelses-tjenester. Der gives dog ikke noget incitament til eller belønning for en bedømmelse af vores service. Der gives heller ikke hverken direkte eller indirekte betaling for en bedømmelse af Servicen.
2.8
Brugeren må ikke skrive følsomme personoplysninger (herunder oplysninger om politisk overbevisning, race og etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering mv.) i beskeder til andre brugere. Hvis Søgemaskinen bliver gjort opmærksom på, at der skrives følsomme personoplysninger i beskeder, vil brugeren profil blive deaktiveret med det samme. 

3. For jobsøgere
3.1
En jobsøger er en person der aktuelt leder efter et nyt job. Kun personer, der leder efter et nyt job kan oprette sig som jobsøgere på Servicen. Det understreges, at man ikke må oprette sig som jobsøger uden at man er reelt søgende efter et job og fx blot for bare at orientere sig på markedet, da man dermed kan spilde andre brugeres tid. Brugeren skal sikre, at en Jobsøgerprofilens indhold er retvisende og sandfærdigt. Brugeren må ikke skrive personlige data (herunder navn, mailadresse, telefonnummer, sociale profiler og internetadresse mv.) eller følsomme personoplysninger (herunder oplysninger om politisk overbevisning, race og etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering mv.) i en jobsøgerprofil. Hvis Søgemaskinen bliver gjort opmærksom på, at en jobsøgerprofil indeholder personlige data eller følsomme personoplysninger, vil jobsøgerprofilen blive deaktiveret med det samme. Servicen har ret til at gengive hele eller dele af det uploadede materiale på Jobsearch.dk, på andre hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Jobsøgerprofilen skal af Brugeren deaktiveres med det samme, og senest to dage efter at jobsøgningen ikke længere er aktuel. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer.
3.2
Jobsøgeren får disse services uden at betale: Jobsøgeren kan lave en jobsøgerannonce. Jobsøgeren kan få besked om relevante jobs per mail. Jobsøgeren kan kontakte de jobudbydere, der har opgraderet til Betalingsbruger. Jobsøgeren får disse fordele ved at opgradere til Betalingsbruger: Jobsøgerens jobsøgerprofil bliver placeret højere i søgeresultaterne. Jobsøgeren får hurtigere mail-besked om de mest eftertragtede jobs. Jobsøgeren får adgang til alle ansætterprofiler og jobs i Servicen (hvis et job er lagt op af en jobudbyder, får jobsøgeren dennes kontaktinfo, hvis et job er hentet ind af crawleren kan jobsøgeren gå til originalkilden). Servicen kan dog udbyde discountprodukter, som omfatter færre fordele. 
3.3
Ved oprettelse som jobsøger kan Brugeren lave en jobsøgerprofil indeholdende en beskrivelse af den ønskede stilling. Hvis jobudbyderne finder jobsøgerprofilen relevant, kan jobudbyderen kontakte jobsøgeren på baggrund af jobsøgerprofilen, ved at rekvirere jobsøgerens navn, mail og telefonnummer.  Hvis jobsøgeren ønsker at lave en jobsøgerprofil og samtidig være anonym, skal jobsøgeren benytte et navn, en mail og et telefonnummer, der ikke er personhenførbart. Der må ikke skrives personhenførbar information i selve jobsøgerprofilen. Brugeren kan ikke rette krav mod Servicen i tilfælde af, at at selve jobsøgerprofilen, eller jobsøgerprofilens kontaktinfo afslører brugerens identitet. 
3.4
Jobsøgere kan uden at betale oprette en konto, en søgeagent og en jobsøgerprofil på Servicen. Herudover kan jobsøgere uden at betale tage kontakt til de jobudbydere hvis jobannoncer er gratis at hente på Servicen. Herudover kan jobsøgere vælge at opgradere til en Betalingsbrugerprofil, som giver en lang række fordele, herunder hurtigere besked om nye jobs, en opgraderet jobsøgerprofil, som jobudbydere kan kontakte gratis, adgang til at kontakte alle ansættere samt adgang til samtlige jobs i Servicens søgemaskine.
3.5
Jobsøgeren accepterer, at Servicens søgemaskine kan indeholde fejl, da det ikke er muligt at eliminere fejl helt i søgemaskinen. Af fejlkilder kan blandt andet nævnes: Dels kan en jobudbyder, der har oprettet en jobannonce på Servicen, eksempelvis glemme at inaktivere annoncen, når jobbet ikke længere er ledigt. Dels kan et job nedtages fra en ekstern hjemmeside i en kortvarig periode, før Servicens robot besøger hjemmesiden, hvor jobbet annonceres. Dels kan det ikke undgås, at jobs, der ikke længere er på markedet, fortsat vises som ledige på eksterne hjemmesider, fordi webmasteren på den eksterne hjemmeside har glemt at opdatere denne – denne fejl reproduceres så i søgemaskinen. Hvis en jobsøger opgraderer til Betalingsbruger i forbindelse med en annonce, der indeholder fejl, er jobsøgeren berettiget til tilbagebetaling af den pågældende abonnementsperiode.

4. For jobudbydere
4.1
Jobudbydere er virksomheder, der søger en medarbejder til deres virksomhed. Ved oprettelse af en konto som jobudbyder, forpligter Brugeren sig til efter bedste evne udelukkende at rette henvendelse til potentielle jobsøgere med tilbud om et job, der matcher den pågældende jobsøgers ønsker og behov som oplyst i Jobsøgerprofilen på Servicen.
4.2
 Jobudbydere må kun anvende servicen til erhvervsmæssig brug. Det betyder at du som jobudbyder skal repræsentere en virksomhed for at anvende servicen. Som jobudbyder må du ikke anvende servicen som privatperson eller i privat øjemed. Anvender du alligevel servicen som jobudbyder som privatperson eller i privat øjemed, betragter vi det som alvorligt misbrug og vi forbeholder os ret til at deaktivere denne brugerprofil.
4.3
Det er jobudbydernes fulde ansvar, at information i jobudbyderens jobannoncer er retvisende og sandfærdig. Jobudbyderne indestår for, at jobudbyderen har de nødvendige immaterielle rettigheder til alt materiale, der uploades på Servicen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet så snart Servicen bliver gjort opmærksom på dette. Servicen har ret til at gengive hele eller dele af det uploadede materiale på Jobsearch.dk, på andre hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Brugeren må ikke skrive personlige data (herunder navn, mailadresse, telefonnummer, sociale profiler og internetadresse mv.) eller følsomme personoplysninger (herunder oplysninger om politisk overbevisning, race og etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering mv) i annoncer, virksomhedsprofil, eller ansætterprofil. Hvis Søgemaskinen bliver gjort opmærksom på indhold, der indeholder personlige data eller følsomme personoplysninger, vil brugerens profil blive deaktiveret med det samme. Jobannoncer skal af Brugeren inaktiveres med det samme, når jobbet ikke længere er ledigt, således at jobsøgerne ikke spilder deres tid.
4.4 
Ved fremsendelse af tilbud eller anden kommunikation til jobsøgere, har jobudbyderen pligt til at sikre, at ingen kontaktoplysninger til andre Brugere er tilgængelige for modtageren af tilbuddet eller kommunikationen. Herunder må der ikke kontaktes flere Brugere på samme e-mail, på en måde så Brugerne bliver vidende om hinandens mailadresser.
4.5
Jobudbydere får disse services uden at betale: Jodbyderen kan oprette en jobannonce, hvor jobsøgere der er Betalingsbrugere kan kontakte jobudbyderen. Jobudbyderen kan oprette en ansætterprofil og en virksomhedsprofil. Jobudbyderen får besked per mail ​om relevante jobsøgere, der har oprettet en jobsøgeannonce. Jobudbyderen kan kontakte de jobsøgere, der har lavet Jobsøgerprofiler og samtidig har opgraderet til Betalingsbruger. Jobudbydere får disse fordele ved at opgradere til Betalingsbruger: jobudbyderens jobannonce placeres højere i søgeresultaterne. Alle jobsøgere (uanset om jobsøgeren er oprettet som Betalingsbruger eller ej) kan kontakte jobudbyderen via dennes annonce eller ansætterprofil. Jobudbyderen kan kontakte alle jobsøgere, der har oprettet en jobsøgeannonce. Servicen kan dog udbyde discountprodukter, som omfatter færre fordele.
4.6
Andre Brugere kan modtage jobudbyderens kontaktdata og kontakte Brugeren via mail eller telefon. Det sker f.eks. når andre Brugere rekvirerer yderligere info om en jobannonce.
4.7
Jobudbydere har muligheden for at lave en ansætterprofil, som kan fremsøges, hvor jobsøgere kan kontakte ansætteren direkte og anonymt, samt en virksomhedsprofil der beskriver den virksomhed som jobudbyderen repræsenterer.

5. Ansvarsfraskrivelse
5.1
Servicen er dels en søgemaskine, som via crawling indsamler ledige jobs fra frit tilgængelige hjemmesider, og dels en automatisk platform med brugergenereret indhold, hvor jobsøgere og jobudbydere annoncerer jobs og jobønsker. Servicen er alene formidler af indholdet på Servicen og tager ikke ansvar for nogen form for information afgivet af Brugerne eller for nogen aftale indgået direkte mellem Brugerne. Brugeren accepterer, at Servicens samlede ansvar under ingen omstændigheder kan overstige DKK 0 (nul).
5.2
Servicen er ikke ansvarlig for i hvilket omfang kontaktdata leveret af Servicen mellem Brugerne vil føre til indgåelse af en aftale mellem Brugerne, og har ikke indflydelse på hvem udbyderen vælger at ansætte. Det understreges at Servicen kun skaber automatisk kontakt mellem jobsøger og jobudbydere men aldrig er involveret i, deltager i, faciliterer, medierer eller formidler aftaler der indgås mellem brugere af Servicen.
5.3
I de tilfælde hvor Servicen henter information direkte fra en virksomheds hjemmeside eller enhver anden tredjeparts hjemmeside, er Servicen ikke ansvarlig for rigtigheden af information hentet fra hjemmesiden.
5.4
Brugeren er personligt ansvarlig for den information som Brugeren publicerer i Servicen.
5.5
Jobsøgemaskinen er en automatisk markedsplatform, hvor Brugere kan oprette jobannoncer. Ved oprettelsen af en jobannonce foretager Servicen kun en overordnet automatisk softwarebaseret kvalitetskontrol af indholdet i jobannoncen. Bortset fra denne automatiske kvalitetskontrol kontrollerer Servicen ikke nye jobannoncer. Der kan forekomme fejl i jobannoncer, eksempelvis forkert indtastning af løn, forkerte kontaktoplysninger mv., ligesom det kan forekomme, at en Bruger i modstrid med Servicens vilkår opretter et job, som Brugeren ikke har ret til at annoncere. Hvis Servicen gøres opmærksom på fejl eller mangler i en jobannonce, herunder at jobudbyderen ikke har ret til at annoncere jobbet, vil jobannoncen blive nedtaget med henblik på nærmere undersøgelse af fejlen. Brugeren accepterer, at Servicen ikke har noget ansvar for fejl og mangler i indholdet af jobannoncer på Servicen, medmindre Servicen er blevet gjort opmærksom på disse fejl.
5.6.
Servicen er proaktivt optimeret til de mest udbredte browsere: Chrome, Safari, Edge og Firefox. Servicen er ikke proaktivt optimeret til marginale browsere med en mindre markedsandel, udgåede browsere eller browsere under udfasning. Fx er søgemaskinen ikke proaktivt optimeret til Internet Explorer, Opera, Tor, Vivaldi mv. Hvis Servicen gøres opmærksom på mangelfuld præsentation af søgemaskinen i en browser uanset type, vil Servicen dog reaktivt rette fejlen, hvis det er muligt.

6. Politik vedrørende personoplysninger 
6.1
Se Servicens persondatapolitik for oplysninger omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af Servicen.

7. Købsbetingelser, abonnementsvilkår, betaling og fortrydelsesret
7.1

Alle digitale produkter er i abonnementsform. Betaling af alle digitale produkter sker online med den foretrukne betalingsform. Alle priser på Servicen for jobsøgere er angivet inklusiv moms, og alle priser på Servicen for jobudbydere er angivet eksklusiv moms. 
7.2
Både jobsøgere og jobudbydere kan oprette en Brugerkonto og få forskellige services uden betaling (se 3.2 og 4.5). Brugere kan vælge at opgradere til Betalingsbruger, som er en abonnementsydelse, der giver en række ekstra fordele. Det er ikke muligt at tilkøbe adgang til information om stillingerne stykvist eller i form af klippekort eller lignende. Abonnementet har ingen binding udover den aktuelle periode og løber ugentligt, da korte abonnementsperioder medfører en høj fleksibilitet som passer optimalt til jobsøgnings-processen. I punkt 7.11 beskrives det hvordan du slår et Betalingsbruger-abonnement fra.
7.3
Sådan kan du eksempelvis købe et Betalingsbruger-abonnement: Opret en Brugerkonto eller log ind på en eksisterende Brugerkonto. Tryk på "Din profil" oppe i højre hjørne af skærmen (du skal være logget ind), vælg "Kontoindstillinger", og vælg herefter "Bliv betalingsbruger". Bekræft at du ønsker at oprette et abonnement og at Servicen automatisk må foretage betaling via din valgte betalingsmetode, hver gang en ny abonnementsperiode påbegyndes. Indtast dine betalingsoplysninger og godkend købet. Så snart du har godkendt købet, bliver abonnementet aktiveret og du har adgang til at benytte de tilknyttede abonnementsydelser.
7.4
Aktuelle abonnementspriser for jobsøgere: Prisen ved førstegangskøb er 25 kr. inkl. moms for den første dag og herefter 250 kr. inkl. moms per 7 dage i løbende abonnement. Prisen for abonnementet er omregnet ca. gennemsnitligt 1.087 kr. inkl. moms per måned. Beløbet trækkes automatisk via Brugerens valgte betalingsmetode, når en ny abonnementsperiode påbegyndes, indtil abonnementet opsiges. Ved opsigelse af abonnementet inden for 1 dage betales mindsteprisen på kr. 25 inkl. moms. Der er ingen binding på abonnementet udover den aktuelle abonnementsperiode. Servicen kan potentielt tilbyde brugere alternative produkter (andet produktindhold, anden pris) på baggrund af oplysninger om brugerens aktivitetsniveau (mailmodtagelsesprofil, deaktivering), oplysninger om tidligere køb og abonnementsstatus (aktiv/inaktiv). Prisen på et eksisterende abonnement tegnet af en konkret Bruger vil dog aldrig ændre sig.
7.5
Aktuelle abonnementspriser for jobudbydere: Prisen ved førstegangskøb er 59 kr. + moms for den første dag og herefter 590 kr. + moms per 7 dage i løbende abonnement. Prisen for abonnementet er omregnet ca. gennemsnitligt kr. 2.564 per måned. Beløbet trækkes automatisk via den valgte betalingsmetode, når en ny abonnementsperiode påbegyndes, indtil abonnementet opsiges. Ved opsigelse af abonnementet inden for 24 timer betales mindsteprisen på 59 kr. + moms . Der er ingen binding på abonnementet udover den aktuelle abonnementsperiode. Servicen kan potentielt tilbyde brugere alternative produkter (andet produktindhold, anden pris) på baggrund af oplysninger om brugerens aktivitetsniveau (mailmodtagelsesprofil, deaktivering), oplysninger om tidligere køb og abonnementsstatus (aktiv/inaktiv). Prisen på et eksisterende abonnement tegnet af en konkret Bruger vil dog aldrig ændre sig.
7.6
Hvis betalingen for en ny abonnementsperiode ikke kan gennemføres, vil Servicen forsøge at foretage betalingen igen i en periode, for at sikre, at abonnementet ikke ophører utilsigtet og således at Brugeren ikke utilsigtet mister sine fordele.
7.7
Ved køb af produkter på Servicen fremsendes via mail en kvittering for den indgåede aftale og købet, som indeholder en beskrivelse af aftalen, oplysninger om aftalens parter (i form af Brugerens email-adresse og Servicens navn, mail og telefonnummer), samt datoen for aftalens indgåelse (som fremgår af mailens datering). Servicen opbevarer en kopi af den fremsendte aftale. Aftalen indgås på dansk.
7.8
Hvis Brugerens betalingskort udløber eller spærres, vil abonnementet udløbe med udgangen af den aktuelle abonnementsperiode.
7.9
På siden ”Fakturaer mv.” kan alle fakturaer hentes. Tryk på "Din profil" oppe i højre hjørne af skærmen (du skal være logget ind på din konto). Tryk herefter på siden "Fakturaer mv.".
7.10
Sådan gøres fortrydelsesretten gældende: Den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage er gældende ved oprettelse af et abonnement på Servicen som jobsøger. (Jobudbydere har ikke fortrydelsesret da de anvender servicen til kommerciel brug). Dog accepterer Brugeren, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis Brugeren tager Servicen i brug. Det kan f.eks. være ved, at Brugeren rekvirerer info om et job eller ved, at Brugeren aktiverer en Jobsøgerprofil for sin jobsøgning. En Bruger kan gøre sin fortrydelsesret gældende ved at sende en utvetydig mail herom til [email protected] .
7.11
Sådan opsiges et abonnement: Tryk på "Din profil" oppe i højre hjørne af skærmen (du skal være logget ind på din konto). Tryk herefter på siden "Fakturaer mv.". Tryk herefter på knappen "Abonnementsindstillinger". Følg vejledningen på den side der fremkommer ved klik på knappen ”Abonnementsindstillinger”. Du kan også altid sende en mail til [email protected], hvis du ønsker at afmelde dit abonnement. Når Brugeren opsiger abonnementet, trækkes der ikke flere penge på Brugerens konto og Betalingsbrugeradgangen udløber automatisk, når den aktuelle abonnementsperiode udløber. Når abonnementet opsiges, fremsendes der en mail til Brugeren med bekræftelse af opsigelsen. Hvis denne bekræftelsesmail ikke er fremsendt, er opsigelsen ikke registreret. Det er Brugerens ansvar at kontrollere at Brugeren har modtaget bekræftelsesmailen, og at kontakte Servicen hvis Brugeren ikke har modtaget bekræftelsesmailen. 

8. Brugerens brug og misbrug af Servicen
8.1
Misbrug af Servicen eller manglende overholdelse af Vilkårene udgør hver for sig væsentlig misligholdelse af Vilkårene, og giver Servicen ret til at lukke Brugerens konto på Servicen og slette indholdet af Brugerens jobannoncer og Jobsøgerprofiler og hæve Vilkårene for væsentlig misligholdelse. I det tilfælde, at Servicen vurderer misligholdelsen til at være af særlig grov karakter, kan Brugeren permanent udelukkes fra Servicen.
8.2
I tilfælde hvor Brugerens handlinger medfører tab af information på Servicen eller på anden måde skade på Servicen eller skade på andre Brugere, er Brugeren ansvarlig for at dække ethvert tab opstået som følge af en sådan skade i henhold til dansk rets almindelige regler. Brugeren er ikke ansvarlig for indirekte tab som tab af profit og tab af omsætning. Tab af data betragtes som et direkte tab. Brugeren og Servicen har aftalt, at i det tilfælde, at en anden Bruger end den skadevoldende Bruger lider skade, har Servicen ret til at give transport i sit krav mod den skadevoldende Bruger til den skadelidte Bruger.
8.3
Brugeren må ikke afkode Servicen eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende Servicen, herunder opbygningen og sammensætningen af Servicen, udover hvad der følger af normal brug af Servicen.
8.4
Brugeren må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over Brugeren selv adgang til Servicen.
8.5
Servicen overdrager ingen immaterielle rettigheder til Brugeren, hverken helt eller delvist. Brugeren må ikke kopiere, reproducere, publicere, uploade, sende, eller distribuere noget materiale fra Servicen uden foregående skriftlig tilladelse fra Servicen.

9. Lovvalg og værneting
9.1
Dansk ret finder anvendelse på Vilkårene og enhver anden aftale der indgås mellem Servicen og Brugeren. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.
9.2
Enhver tvist, der måtte udspringe af et retsforhold mellem Servicen og Brugeren, skal afgøres af Københavns Byret i første instans, såfremt parterne ikke kan nå en løsning i mindelighed.