Stigende sygefravær blandt kommunale medarbejdere: Hvad siger den nyeste forskning?

Sygefraværet blandt kommunalt ansatte har været under diskussion i nogen tid, da en nylig rapport fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - har belyst, at sygefraværet er på stigning.
19. juni 2023 | Skrevet af: Redaktionen
Stigende sygefravær blandt kommunale medarbejdere: Hvad siger den nyeste forskning?

Sygefraværet blandt kommunalt ansatte har været under diskussion i nogen tid, da en nylig rapport fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - har belyst, at sygefraværet er på stigning. Disse informationer, mens de kan virke alarmerende ved første øjekast, giver også et kig ind i de unikke udfordringer og omstændigheder, som vores offentlige medarbejdere står overfor.

Ifølge rapporten var sygefraværet blandt kommunale medarbejdere i gennemsnit 7,1 procent i 2022, hvilket svarer til, at de melder sig syg hver 14. arbejdsdag. Dette kan synes højt, men det er vigtigt at erkende, at det også er resultatet af en langvarig trend. Sygefraværet har været stigende i en årrække, med en markant stigning fra 2020-2021, forårsaget hovedsageligt af coronasmitte.

Men det er ikke kun pandemien, der er ansvarlig for det høje sygefravær. Rapporten bemærker, at sygefraværet er fortsat med at stige selv efter coronakrisen. I kølvandet på pandemien er der flere faktorer, der kan bidrage til denne fortsatte stigning. Forskere har peget på en række muligheder, herunder øget smitterisiko for sygdomme som influenza efter årene med corona-nedlukninger, større arbejdspres, og flere stressbetingede sygemeldinger. Desuden kan normerne for, hvornår og hvor længe man sygemelder sig, have ændret sig i kølvandet på pandemien.

Kvinder har tendens til at have et højere sygefravær end mænd, et mønster, der afspejles i rapporten. Dette kan skyldes flere faktorer, herunder at kvinder ofte har tæt kontakt med andre mennesker på arbejdet, for eksempel i dagtilbud eller på ældreområdet. Kvinder kan også være mere tilbøjelige til at tage barnets første sygedag.

Geografisk set viser rapporten, at Sjælland og hovedstaden har et noget højere sygefravær end de andre tre regioner. Dette kan skyldes forskelle i sygemeldingskultur eller arbejdsfunktioner, og at nogle kommuner har større proportioner af børn og ældre, hvilket kan føre til, at flere af de kommunale medarbejdere er beskæftiget på dagtilbuds- og ældreområdet.

Sygefraværet er steget i næsten alle landets kommuner fra 2019 til 2022, hvilket indikerer, at dette er et landsdækkende fænomen, der skal undersøges nærmere. VIVEs rapport giver os et dybdegående indblik i situationen og en solid grund for fremtidig diskussion og beslutningstagning.

Som samfund er det vigtigt for os at støtte vores offentlige medarbejdere, som spiller en afgørende rolle i opretholdelsen af vores velfærdsstruktur. At forstå og tackle de udfordringer, de står over for, herunder højt sygefravær, er en del af vores kollektive ansvar. Det er vores håb, at disse informationer vil inspirere til yderligere dialog og handling for at forbedre vilkårene for vores kommunalt ansatte.